Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedź na pozew rozwodowy

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 09.04.2016

Otrzymałem pozew rozwodowy (rozwód z podziałem majątku), w którym określony jest przez sąd termin na odpowiedź (14 dni). W związku z tym mam pytanie: czy muszę na niego odpowiadać? Jeśli tak, to jak taka odpowiedź powinna wyglądać, skoro zgadzam się ze wszystkimi zapisami w pozwie? Pozew obejmuje podział majątku (mieszkanie – zgodny wniosek stron), dzieci nie mamy, a rozwód byłby z mojej winy. Czy muszę załączać zaświadczenie o zarobkach? Po co sądowi takie zaświadczenie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

 

W pierwszej kolejności zauważyć należy, iż jako pozwany ma Pan prawo do wniesienia odpowiedzi na pozew. Powyższe uprawnienie wynika z art. 207 K.p.c. Pozwany może przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę wnieść odpowiedź na pozew. Przewodniczący może zarządzić wniesienie odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie. Przewodniczący może także przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę zobowiązać strony do złożenia dalszych pism przygotowawczych, oznaczając porządek składania pism, termin, w którym należy je złożyć, i okoliczności, które mają być wyjaśnione. W toku sprawy złożenie pism przygotowawczych następuje tylko wtedy, gdy sąd tak postanowi, chyba że pismo obejmuje wyłącznie wniosek o przeprowadzenie dowodu. Sąd może wydać postanowienie na posiedzeniu niejawnym. W wypadkach, o których mowa powyżej, przewodniczący lub sąd mogą wysłuchać strony na posiedzeniu niejawnym.

 

Co istotne, niewniesienie odpowiedzi na pozew skutkować będzie tym, że podnoszone na późniejszym etapie postępowania ewentualne Pana twierdzenia i dowody sąd pominie, z uwagi na spóźnienie. Skuteczne wywiedzenia twierdzeń i złożenie dowodów wymagałoby od Pana uprawdopodobnienia, że nie zgłosił ich Pan w odpowiedzi na pozew lub dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

 

Ponadto jeżeli nie wypowie się Pan w sprawie żądań małżonki, wówczas sąd może zastosować przepis art. 230 K.p.c., zgodnie z którym gdy strona nie wypowie się co do twierdzeń strony przeciwnej o faktach, sąd, mając na uwadze wyniki całej rozprawy, może fakty te uznać za przyznane.

 

Nadto pragnę zauważyć, iż brak odpowiedzi na pozew, jak również nieobecność w czasie rozprawy skutkować może wydaniem wyroku zaocznego.

 

Jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wyda wyrok zaoczny. W tym wypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenie powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa.

 

Zaświadczenie o Pana zarobkach jest zapewne potrzebne do ustalenia, czy Pańskie możliwości zarobkowe i majątkowe pozwalają na ustalenie alimentów w żądanej przez żonę kwocie (mniemam, że takie żądanie znalazło się w pozwie).

 

Jeżeli zdecyduje się Pan złożyć odpowiedź na pozew lecz po upływie 14 dni, wówczas zgodnie z art. 207 § 7 K.p.c. pismo to zostanie do Pana zwrócone.

 

Nie musi Pan odpowiedzieć na pozew o rozwód. Może Pan się stawić na rozprawę i wówczas wskazać, iż ma Pan świadomość swojej bierności, ale zgadza się Pan ze wszystkimi żądaniami zawartymi w pozwie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 plus 8 =

»Podobne materiały

Jak zabezpieczyć majątek na wypadek rozwodu?

Jakiś czas temu dowiedziałem się, że żona mnie zdradziła. Jesteśmy małżeństwem od 11 lat i mamy dzieci. Na razie nie chcę się rozwodzić, ale kto wie, co będzie w przyszłości. Ja i żona mamy wspólny majątek (dom, oszczędności). Poza tym prowadzę własną firmę. Jak mogę zabezpieczyć swój mają

 

Rozwiązanie związku małżeńskiego

Proszę o informację, jakie prawa i możliwości uzyskania rozwodu i alimentów ma żona w następującej sytuacji. Mąż domaga się rozwiązania związku małżeńskiego (jako powód podaje, że chce być sam). Proponuje rozwód bez orzekania o winie. Małżeństwo nie ma dzieci. Mąż jest w bardzo dobrej sytuacji

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »