Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiednie zarządzenie majątkiem na wypadek śmierci

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 11.05.2019

Jestem rozwiedziony, a moja partnerka jest wdową. Chcemy zawrzeć związek małżeński, ale zachować swój majątek dla siebie i wykluczyć wzajemnie dziedziczenie i zachowki osobistego majątku przez nasze dzieci i dalsze rodziny po śmierci jednego z nas lub obojga. Dokładnie mówiąc, moje dzieci nie powinny mieć prawa dziedziczyć osobistego majątku po mojej żonie i odwrotnie. Ślub będziemy brać w Polsce. Ja jestem obywatelem niemieckim, a moja partnerka polką. Proszę o podpowiedź, jakie powinno być odpowiednie zarządzenie majątkiem na wypadek śmierci.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Odpowiednie zarządzenie majątkiem na wypadek śmierci

Odpowiedzi udzielamy na gruncie prawa polskiego, nie znamy zasad dziedziczenia według prawa niemieckiego. Jeżeli jednak sprawa spadkowa dotyczyłaby nieruchomości położonych w Polsce, to właściwe do rozpoznania sprawy będzie prawo polskie. Zgodnie z treścią art. 1102 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, który przewiduje wyłączną jurysdykcję sądów polskich w sprawach o prawa rzeczowe na nieruchomości położonej w Polsce, w sprawach o posiadanie nieruchomości położonej w Polsce oraz – co do zasady – w sprawach wynikających z najmu lub dzierżawy takiej nieruchomości. Objęte wyłączną jurysdykcją sądów polskich na podstawie tego przepisu są więc także sprawy o stwierdzenie nabycia spadku w zakresie dotyczącym nieruchomości położonych w Polsce (zob. np. orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 1966 r., sygn. akt III CR 395/65; 28 maja 1969 r., III CZP 23/69; 6 marca 1970 r., sygn. akt I CR 3/70). Warunkiem omawianej jurysdykcji wyłącznej w zakresie postępowania spadkowego jest zatem położenie w Polsce oznaczonego mienia nieruchomego przynależnego do spadku. W sprawie warunek ten jest niewątpliwie spełniony. W związku z tym warunkiem wynikającym z art. 1102, a obecnie z art. 11102.

 

Stąd też jeżeli nabędziecie Państwo nieruchomość w Polsce, zasady dziedziczenie będą wynikać z prawa polskiego:

 

„§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.

Art. 932. [Dziedziczenie w braku zstępnych spadkodawcy]

§ 1. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice.

§ 2. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku.

§ 3. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.

§ 4. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.

§ 5. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.

§ 6. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku.

Krąg spadkobierców ustawowych można podzielić na pięć grup dochodzących do dziedziczenia w następującej kolejności:

1) małżonek i zstępni spadkodawcy,

2) małżonek, rodzice, rodzeństwo i zstępni rodzeństwa spadkodawcy,

3) dziadkowie spadkodawcy,

4) dzieci małżonka spadkodawcy,

5) gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy i Skarb Państwa”.

Każda kolejna grupa dochodzi do dziedziczenia w braku spadkobierców z grupy wcześniejszej. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek (art. 931 § 1 zd. 1).

 

Tak więc spadek po Panu nabędą jedynie żona oraz Pana dzieci i podobnie spadek po żonie nabędzie Pan i jej dzieci. 

 

Całkowite wyłączenie spadkobierców od dziedziczenie jest formalnie możliwe w drodze testamentów wydziedziczających zstępnych. Zgodnie bowiem z treścią art. 1009 Kodeksu cywilnego przyczyna wydziedziczenia uprawnionego do zachowku powinna wynikać z treści testamentu. Wydziedziczenie jest nieskuteczne jedynie wówczas, jeżeli jego przyczyna nie wynika z treści testamentu, nawet gdyby w rzeczywistości przyczyna wydziedziczenia zachodziła (tak wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2005 r., sygn. akt. VI ACa 302/2005). W razie wydziedziczenia osoby wydziedziczone traktuje się jako niedoszłe do dziedziczenia. W ich miejsce wchodzą dalsi zstępni (wnuki).

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X plus V =

»Podobne materiały

Mieszkanie w spadku obciążone kredytem hipotecznym

Po zmarłej matce otrzymałam wspólnie z bratem w spadku mieszkanie (już je przyjęłam). Teraz okazało się, że było ono hipoteką dla kredytu zaciągniętego kilka lat temu przez córkę brata. Nie mogę więc go sprzedać. Czy mogę natomiast żądać jakiś pieniędzy od siostrzenicy?

Czy dziecko z pierwszego małżeństwa dziedziczy po drugim mężu matki?

Moja żona była wcześniej dwukrotnie zamężna. Z pierwszego małżeństwa, które zakończyło się rozwodem, ma syna i córkę. Po kilku latach ponownie wyszła za mąż. Jej drugi mąż zmarł, przepisując na nią cały majątek (dom, meble, etc.) Po kolejnych czterech latach została moją żoną. Od

Zakup mieszkania, którego współwłaściciel został uznany za zmarłego

Zamierzam kupić mieszkanie. W księdze wieczystej określono dwóch właścicieli mieszkania – brata i siostrę. Siostra jednak niedawno została uznana sądownie za zmarłą (zaginęła dawno temu). W wyniku tego jej część mieszkania (50%) została podzielona między współwłaściciela i drugiego brata.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »