Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiednia wycena akcji dla urzędu skarbowego

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 25.01.2011

W spadku otrzymałem akcje. Potrzebuję obecnie jakiegoś dokumentu określającego wartość akcji w celu naliczenia podatku. Mam zaświadczenie z domu maklerskiego, ale dokonana wycena uwzględnia raczej cenę nabycia akcji, a nie ich wartość. Gdzie mogę dostać stosowną wycenę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przypomnę na wstępie, że wolny od podatku dochodowego jest dochód uzyskany ze zbycia akcji (udziałów) otrzymanych w drodze spadku albo darowizny – w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn.

 

Podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli przed dokonaniem wymiaru podatku nastąpi ubytek rzeczy spowodowany siłą wyższą, do ustalenia wartości przyjmuje się stan rzeczy w dniu dokonania wymiaru, a odszkodowanie za ubytek należne z tytułu ubezpieczenia wlicza się do podstawy wymiaru.

 

Zgodnie z ustawą wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych przyjmuje się w wysokości określonej przez nabywcę, jeżeli odpowiada ona wartości rynkowej tych rzeczy i praw, a wartość praw do wkładów oszczędnościowych – w wysokości tych wkładów. Wartość rynkową rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia powstania obowiązku podatkowego.

 

Wartość akcji określa się w wysokości ich aktualnej wartości rynkowej. Problemem jest opisana sytuacja, gdy wartości rynkowej jednoznacznie ustalić się nie da. Dla ustalenia wartości rynkowej akcji czasowo wyłączonych z obrotu giełdowego opierać się należy na wartości rynkowej będących przedmiotem obrotu giełdowego akcji podmiotu, którego akcje czasowo wyłączono. Brak jest ustalonej linii postępowania w sytuacji, gdy podmiot w ogóle nie miał akcji w obrocie publicznym. Można w takim przypadku jedynie starać się zbadać, czy odbywał się obrót tymi akcjami lub prawami do nich i jeśli tak – w jakich wysokościach określano ich wartość. Jako że brak jest tu dobrego narzędzia, każda metoda może zostać podważona.

 

Nie jest to jednak problem. W praktyce podatnicy, znajdując się w Pańskiej sytuacji, wpisują wartość rynkową taką, jaką chcą, aby akcje miały.

 

Następnie wartość ta podlega sprawdzeniu przez organ i jeżeli wartość nie odpowiada, według oceny naczelnika urzędu skarbowego, wartości rynkowej, organ ten wzywa nabywcę (czyli np. Pana) do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny.

 

Na tym etapie podatnicy przyjmują zazwyczaj wartość zaproponowaną przez organ – jeśli organ podważał wartość przedstawioną przez podatnika – i tu sprawa się kończy.

 

Tylko jeżeli nabywca, pomimo wezwania, nie określił wartości lub podał wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, naczelnik urzędu skarbowego dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez nabywcę wyceny rzeczoznawcy. Jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33% od wartości podanej przez nabywcę, koszty opinii biegłego ponosi nabywca.

 

Pyta Pan, gdzie dostać „papierek dla urzędu” potwierdzający określona wartość – wskazać muszę, że nie ma takiego mechanizmu, tym bardziej trudno go oczekiwać w przypadku akcji, które nie były przedmiotem obrotu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć + dziewięć =

»Podobne materiały

Spadek nabyty przez obcokrajowca

Jestem obywatelem amerykańskim zamieszkałym w USA. Moja mama zmarła w 2004 r., a postanowieniem sądu prawo do spadku otrzymałem w grudniu 2007 r. Czy obowiązują mnie: zapłata 7% podatku od spadku, zapłata zaległego podatku gruntowego przez ostatnie 5 lat, jak również podatek dochodowy po sprzedaży?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »