.
Mamy 12 090 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ugoda w sprawie spłaty i niewywiązywanie się z umowy

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 14.01.2013

Przed sądem żona wraz z siostrą zawarły ugodę sądową: żona nie podważa testamentu ich matki (która chorowała psychicznie), ale siostra spłaca żonie połowę majątku. Szwagierka nie wywiązuje się z umowy. Co powinna zrobić żona? Czy postarać się o odpis protokołu z tamtej rozprawy i wystąpić przeciwko siostrze? A może jednak podważać testament?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W sytuacji, którą Pan opisał, żona mogłaby wystąpić do sądu o odpis protokołu z posiedzenia z dnia, w którym się ono odbyło. Pismo powinna kierować do sądu rejonowego, przed którym odbyło się posiedzenie dotyczące otwarcia testamentu. Z protokołu wynikałoby, czy strony (żona i jej siostra) zawarły ugodę, czy w protokole nie ma na ten temat żadnej wzmianki.

 

Zgodnie z art. 160. § 1 Kodeksu postępowania cywilnego „strony mogą żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu, nie później jednak jak na następnym posiedzeniu, a jeśli idzie o protokół rozprawy, po której zamknięciu nastąpiło wydanie wyroku – dopóki akta sprawy znajdują się w sądzie”.

 

Czas do zgłoszenia żądania jest ograniczony momentem:

 

  • zakończenia następnego posiedzenia w tej samej instancji,
  • odesłania akt do sądu odwoławczego (w wypadku wnoszenia środka odwoławczego) lub do sądu niższej instancji (po uchyleniu orzeczenia tego sądu).

 

Po uprawomocnieniu się orzeczenia nie można żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu z ostatniego posiedzenia. W tym samym terminie dopuszczalne jest sprostowanie protokołu posiedzeń w postępowaniu nieprocesowym.

 

Jak sądzę, już jest za późno, aby wnosić o sprostowanie lub uzupełnienie protokołu. Teraz można wystąpić o odpis protokołu.

 

Żona może też w sekretariacie wydziału sądu, który rozpatrywał sprawę, poprosić o akta sprawy (należy znać sygnaturę akt) i sprawdzić, co sąd zapisał w protokole oraz czy ewentualnie jest w aktach ugoda sądowa pomiędzy nią a siostrą.

 

Jeżeli okazałoby się z otrzymanego odpisu protokołu bądź po przejrzeniu akt w sekretariacie wydziału, że w aktach jest ugoda sądowa, w której siostra zobowiązuje się do spłaty połowy spadku, wówczas żona powinna złożyć wniosek o odpis prawomocnej ugody wraz z klauzulą wykonalności. Do wniosku powinna dołączyć znaki opłaty sądowej (można je kupić w kasie sądu i nakleić na wniosku), 6 zł za każdą stronę odpisu, z reguły jest to 12 zł.

 

Po otrzymaniu ugody z sądu, w zależności od tego, jakie są stosunki między siostrami, żona powinna pokazać ugodę sądową siostrę i poprosić ją o wykonanie ugody sądowej.

 

W przypadku, gdyby siostra dalej upierała się, że żonie należy się wyłącznie zachowek, sprawę może skierować do komornika. Do komornika należy złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, załączając do wniosku oryginał ugody wraz z klauzulą wykonalności.

 

Natomiast jeżeli nie będzie w aktach ugody ani też nie będzie żadnej wzmianki o ugodzie w odpisie protokołu z posiedzenia, wówczas żona powinna „wrócić” do sprawy unieważnienia testamentu.

 

Zgodnie z art. 945 § 1 Kodeksu cywilnego „testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:

 

1) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;

2) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;

3) pod wpływem groźby”.

 

Ważne! Na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton