.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odmowa zarejestrowania spółki z powodu niedołączenia koncesji

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 18.11.2010

Dwie osoby założyły spółkę z o.o., która miała zajmować się ochroną osób i mienia. Sąd rejestrowy odmówił zarejestrowania tej spółki, bowiem do wniosku nie dołączono koncesji na prowadzenie tego typu działalności. Co teraz powinni zrobić wspólnicy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Problem poruszony przez Pana w pytaniu jest dość powszechny. Niektóre sądy nie chcą wpisywać do rejestru spółek, które zamierzają prowadzić działalność wymagającą uzyskania zezwolenia.

 

Referendarze odmawiający wpisu do KRS spółek zamierzających wykonywać działalność koncesjonowaną wyjaśniają, że wynika to ze zmienionych przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Warto tu przytoczyć treść art. 14 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którym:

 

  1.  „Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  2. Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi.
  3. Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.
  4. Spółka kapitałowa w organizacji może podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców. Zasady wpisu do rejestru przedsiębiorców określają odrębne przepisy.
  5. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, w przypadku gdy ustawy uzależniają podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej od obowiązku uzyskania przez przedsiębiorcę koncesji albo zezwolenia, o którym mowa w art. 75.
  6. W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, podejmujących działalność gospodarczą wiążącą się z obowiązkiem uzyskania przez przedsiębiorcę wpisu w rejestrze działalności regulowanej, stosuje się przepis art. 65 ust. 3”.

 

Z brzmienia ust. 1 powyższego przepisu wynika, że przedsiębiorca może podjąć działalność w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji w gminie albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w KRS. Spółka mogłaby więc rozpocząć koncesjonowaną działalność bez koncesji.

 

Z taką interpretacją nie zgadza się jednak część prawników. Art. 14 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zastrzega, że tego przepisu nie stosuje się, gdy ustawy uzależniają podejmowanie i wykonywanie działalności od obowiązku uzyskania przez przedsiębiorcę koncesji albo zezwolenia. To, że spółka zarejestruje kod PKD odpowiadający działalności koncesjonowanej, nie znaczy, że może zgodnie z prawem ją wykonywać.

 

Osobiście nie zgadzam się z tym poglądem. To, czy podmiot ma koncesję, czy jej nie ma, nie stanowi żadnej podstawy do odmowy wpisu do KRS. Wpisujemy przecież do rejestru deklarowane potencjalne rodzaje działalności. Nie kontrolujemy też, czym później konkretnie spółka się zajmuje. W tym zakresie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nic nie zmieniła. Przedsiębiorcy podają nieraz znacznie więcej kodów klasyfikacji, niż później rzeczywiście wykonują. Często też poszczególne kody ujęte w Polskiej Klasyfikacji Działalności obejmują znacznie więcej rodzajów działalności niż sama koncesja. Uważam więc, że przedsiębiorcy w ogóle mają problem z wpisem do KRS ze względu na taki, a nie inny numer kodu.

 

W zaistniałej sytuacji są niejako dwa rozwiązania. Na postanowienie sądu rejestrowego przysługuje środek odwoławczy (apelacja lub skarga na referendarza sądowego – jeśli to on wydał postanowienie). Jeśli środek ten zostanie uwzględniony, sąd drugiej instancji uchyla zaskarżone orzeczenie i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania sądowi rejestrowemu. Rozpoznając ponownie sprawę, sąd ten uwzględnia wskazania sądu drugiej instancji oraz aktualny stan rejestru (art. 6947 Kodeksu postępowania cywilnego).

 

Można jednak znaleźć inne wyjście z takiej sytuacji. Na przykład jeden z przyszłych wspólników występuje o wpis o rejestrację do gminnej ewidencji działalności gospodarczej. Te nie robią bowiem problemów z wpisem. Taka osoba występuje następnie o koncesję, a potem wnosi ją aportem do spółki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 minus dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton