Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odmowa wykonania polecenia służbowego

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 22.07.2011

Mój pracodawca zaczyna współpracę z firmą prowadzącą działalność w Brazylii. Zamierza delegować tam pracowników na dwumiesięczne delegacje. Uważam, że to miejsce niebezpieczne i nie chcę tam wyjeżdżać. Czy mogę powołać się na jakiś przepis, odmawiając wykonania polecenia służbowego? Jeżeli nie, będę musiał zrezygnować z pracy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odmowa wykonania polecenia wyjazdu służbowego może stanowić podstawę uzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę (art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy), a nawet w niektórych sytuacjach może być podstawą rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia umowy, tzw. dyscyplinarki (art. 52 Kodeksu pracy).

 

Pracodawca może zlecić polecenie wyjazdu służbowego (tzw. delegacja służbowa), a Pan jako pracownik nie może odmówić wykonania polecenia.

 

Zgodnie z art. 100 § 1 Kodeksu pracy „pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę”.

 

Odnosząc się do wskazanego przepisu, zaznaczyć należy, że polecenie pracodawcy – polecenie wyjazdu służbowego – nie jest ani sprzeczne z prawem, ani z umową o pracę, zatem Pańskim obowiązkiem będzie wykonanie tego polecenia.

 

„Bezprawna i świadoma odmowa wykonania polecenia, zagrażająca istotnym interesom pracodawcy, uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy)” – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12.06.1997 r., sygn. akt I PKN 211/97, OSNAPiUS 1998, nr 11, poz. 323.

 

Należy też wiedzieć, że „odmowa podporządkowania się poleceniom pracodawcy dotyczącym organizacji i sposobu wykonania umówionego rodzaju pracy stanowi uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę” (wyrok SN z dnia 07.02.2007 r., sygn. akt I PK 221/06, Pr. Pracy 2007, nr 6, poz. 22).

 

W wyroku tym stwierdzono również, że „polecenie pracodawcy nie zostało w przepisach prawa pracy (z wyjątkiem dotyczącym niektórych poleceń w służbie publicznej) obwarowane wymogiem szczególnej formy. Kodeks pracy wymaga jedynie, by polecenie dotyczyło pracy oraz nie było sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę”.

 

Podkreślić ponadto pragnę, iż pracownik może odmówić wyjazdu na delegację, powołując się na treść art. 178 § 2 Kodeksu pracy.

 

Zgodnie z treścią wskazanego przepisu „pracownika opiekującego się dzieckiem w wieku do ukończenia przez nie czterech lat nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej w systemie przerywanego czasu pracy, jak również delegować poza stałe miejsce pracy”.

 

Zakaz ten ma charakter względny, co oznacza, że w każdej chwili może być uchylony za zgodą zainteresowanego pracownika.

 

Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, to wówczas z uprawnienia tego może korzystać tylko jedno z nich.

 

W przypadku ochrony ustanowionej ze względu na sprawowanie opieki ważne jest, aby dziecko przebywało wraz z opiekunem we wspólnym gospodarstwie domowym i żeby opiekun sprawował opiekę faktycznie.

  

Przesądzająca w sprawie może być również treść umowy o pracę: jeżeli wynika z niej, iż wyraża Pan zgodę na wyjazdy służbowe, na pracę poza miejscem pracy określonym w umowie, to brak jest podstawy odmowy wyjazdu na delegację.

 

Istnieje także możliwość odmowy wyjazdu z uzasadnieniem zagrożenia bezpośredniego dla zdrowia i życia, jednak w takiej sytuacji pracodawca może wypowiedzieć Panu umowę.

 

Zaznaczyć pragnę, że jeśli pracodawca wypowiada umowę, to zasiłek dla bezrobotnych osoba uzyskuje w terminie 7 dni, licząc od daty rejestracji w urzędzie pracy, natomiast jeżeli rozwiązanie umowy następuje z inicjatywy pracownika (pracownik wypowiada umowę, prosi o jej rozwiązanie na zasadzie porozumienia stron), to prawo do zasiłku dla bezrobotnych pracownik nabywa dopiero po upływie 90 dni.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy minus I =

»Podobne materiały

Naruszenie dyscypliny służbowej

Moje pytanie dotyczy naruszenia dyscypliny służbowej. Jestem policjantem. Niedawno dostałem polecenie służbowe od przełożonego wysłane za pośrednictwem SMS-a. Miałem stawić się następnego dnia do służby z uwagi na pewne wydarzenie. Nie wykonałem tego polecenia. Nikogo też nie poinformowałem, że nie

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »