Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odmowa udzielenia urlopu wychowawczego

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 04.08.2010

Czy pracodawca ma obowiązek udzielenia urlopu wychowawczego, jeśli pracownik złożył pismo w tej sprawie, lecz nie zachował wymogów formalnych wniosku, tj. nie załączył oświadczenia drugiego rodzica o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego w tym okresie? Ponadto pismo nie zostało podpisane przez pracownika odręcznie, lecz zawiera tylko wydruk komputerowy. Odmówiłem udzielenia urlopu, ale pracownik nie stawił się do pracy (sądząc, że urlop dostał), zwolniłem więc go dyscyplinarnie. Pracownik założył sprawę w sądzie pracy – jakie są szanse, że sąd orzeknie przywrócenie go do pracy?

Łukasz Poczyński

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Problematyka urlopów wychowawczych jest uregulowana przepisami art. 186 i następnymi Kodeksu pracy (w skrócie K.p.) oraz rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego.

 

Zgodnie z art. 186 § 1 K.p. „pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia”. Jest to zatem uprawnienie pracownicze, z którego pracownik może, lecz nie musi skorzystać.

 

Pracodawca udziela urlopu wychowawczego na pisemny wniosek uprawnionego do niego pracownika (art. 186 § 4 K.p.). Co istotne, zasady jego udzielania zostały doprecyzowane w rozporządzeniu z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego.

 

Jak wynika z tego rozporządzenia, pracodawca udziela urlopu wychowawczego po złożeniu przez pracownika wniosku o udzielenie takiego urlopu na okres wskazany we wniosku. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego składa się pracodawcy w formie pisemnej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza się korzystać z tego urlopu. Jeżeli wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego zostanie złożony bez zachowania terminu, o którym mowa powyżej, pracodawca udziela urlopu wychowawczego nie później niż w dniu upływu dwóch tygodni od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie tego urlopu. Pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu; oświadczenie pracownika w tej sprawie następuje w formie pisemnej. We wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego należy wskazać:


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

  1. datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego,
  2. okres urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko.

 

Do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego dołącza się pisemne oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku. Oświadczenie to nie jest wymagane:

 

  1. w razie ograniczenia lub pozbawienia drugiego z rodziców władzy rodzicielskiej;
  2. w razie ograniczenia lub zwolnienia z opieki drugiego z opiekunów dziecka;
  3. gdy zachodzą niedające się usunąć przeszkody do uzyskania takiego oświadczenia.

 

Po złożeniu prawidłowego wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego przez pracownika pracodawca udziela urlopu na okres wskazany we wniosku.

 

Pora zastanowić się, czy złożony przez pracownika wniosek spełnia wymogi formalne.

 

Tak jak już wyżej wspomniałem, wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego musi mieć formę pisemną. Zacząć wypada od wyjaśnienia, czym jest pisemna forma czynności prawnej. Ponieważ Kodeks pracy tego nie wyjaśnia, w związku z tym, zgodnie z art. 300 K.p., należy posiłkować się przepisami Kodeksu cywilnego.

 

Zgodnie z art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego „do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli”.

 

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż sam wniosek o udzielnie urlopu wychowawczego może być sporządzony na komputerze, jednak powinien on być zaopatrzony własnoręcznym podpisem pracownika, a w przedmiotowej sprawie takiego podpisu brak.

 

Przepisy wyraźnie stanowią, że do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego dołącza się pisemne oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku.

 

Niezałączenie tego oświadczenia bez podania przyczyny stanowi brak formalny wniosku – wniosek jest niekompletny i moim zdaniem pracodawca ma prawo wezwać pracownika do poprawienia wniosku, stosując w drodze analogii art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym „jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania”.

 

W związku z powyższym uważam, że miał Pan obowiązek wezwać pracownika do uzupełnienia braków formalnych wniosku – pracownik mógł przecież nie wiedzieć, jakie wymogi formalne musi spełniać taki wniosek.

 

Tym samym Pańską decyzję o zwolnieniu dyscyplinarnym uważam ze zdecydowanie przedwczesną i w mojej opinii pracownik ma dość spore szanse na wygraną w sądzie pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden plus jeden =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Uzyskanie urlopu wychowawczego

Mamy troje dzieci (9 lat, 6 lat, 2 lata). Żona nie brała nigdy urlopu wychowawczego ani dodatku rodzinnego. Czy na podstawie załączonych dokumentów możemy jeszcze uzyskać urlop wychowawczy? Mam dochody z gospodarstwa rolnego. Pole wydzierżawione jest do końca 2016 r. ale tylko w ten sposób, że jest spisana umowa dzierżawy bez zgłoszenia do ewidencji gruntów. Dopłatę unijną pobiera dzierżawca. Czy w tej chwili trzeba to zgłosić do ewidencji gruntów, czy spisać nową umowę? Jak szybko, żeby można zaliczyć to do następnego okresu? Jest jakiś dodatek na dzieci, czy możemy go otrzymać? Gdyby udało się wydzierżawić pole, to ile mógłbym odliczyć na dzieci, żeby dochód nie przekroczył?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »