Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odmowa sprostowania świadectwa pracy

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 18.09.2016

Po 2 dniach od otrzymania świadectwa pracy zwróciłam się z wnioskiem o jego sprostowanie w zakresie zawarcia informacji o uzyskanych kwalifikacjach. Były pracodawca odmówił, uzasadniając, że ma obowiązek zamieścić takie informacje na żądanie pracownika, a takiego wniosku nie złożyłam przed wydaniem świadectwa pracy. Rozporządzenie nie określa, w którym dniu pracownik może zgłosić takie żądanie, a jedynie, że może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o jego sprostowanie – takiego terminu dotrzymałam. Czy zatem odmowa sprostowania świadectwa pracy jest słuszna, czy powinnam wystąpić do sądu pracy o jego sprostowanie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania zwanego dalej Rozporządzeniem oraz przepisy Kodeksu pracy zwanego dalej K.p.

 

W świadectwie pracy, oprócz informacji określonych w art. 97 § 2 K.p., zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczenia społecznego, dotyczące danych, które są zamieszczane na żądanie pracownika. Wyraźnie podkreślić przy tym należy, że ustawodawca nie określił kiedy takie żądania ma zostać przez pracownika złożone.

 

Z uwagi na powyższe w mojej ocenie prawidłowe było złożenie przez Panią wniosku o sprostowanie świadectwa pracy.

 

Pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie o negatywnym wyniku rozpatrzenia wniosku o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania tego wniosku. W razie uwzględnienia wniosku, pracodawca wydaje pracownikowi w tym terminie nowe świadectwo pracy. W razie uwzględnienia przez sąd pracy powództwa pracownika o sprostowanie świadectwa pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi niezwłocznie nowe świadectwo pracy, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie.

 

Wyraźnie przy tym podkreślić należy, iż pracodawca, wpisując dane, o które Pani prosi, nie ponosi żadnych negatywnych konsekwencji, a jedyne co traci, to czas, który musi poświęcić na wypełnienie świadectwa pracy.

 

Wyraźnie jednak podkreślić należy, iż jeżeli zdecyduje się Pani skierować sprawę do sądu, ten będzie oceniał Pani zachowanie z punktu widzenia art. 8 K.p. Zgodnie z tym przepisem „nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego”. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Innymi słowy jeżeli sąd ustali, że wniosek złożyła Pani świadomie po terminie, wówczas może odmówić Pani racji. W takiej sytuacji miałaby Pani prawo wystąpienia do byłego pracodawcy z wnioskiem o wydanie zaświadczeń potwierdzających podnoszenie przez Panią kwalifikacji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 + VII =

»Podobne materiały

Dane osobowe pracownika wymagane przez pracodawcę

Zatrudniając się u obecnego pracodawcy, podawałam mu swoje dane osobowe, a także dane o małżonku. Obecnie jestem w trakcie sprawy rozwodowej, zwróciłam się więc do kadr na piśmie z prośbą o usunięcie danych męża, ale otrzymałam odpowiedź, że może to nastąpić dopiero po dostarczeniu orzecze

 

Przepisanie domu na krewnego

Wuj chce przepisać dom na mnie. Odziedziczył go po zmarłej żonie, która przepisała go w obecności notariusza na wuja. Żona wuja była siostrą mojej matki, miała też jeszcze dwóch braci. Wszyscy oni zrzekli się prawa do domu jeszcze za życia cioci. Wujostwo nie ma swoich dzieci. Rodzice wujostwa

 

Pozew o ustalenie stosunku prawnego

Jestem w trakcie rozwodu, sprawa odbywa się w Stanach Zjednoczonych. Mieszkając w Polsce, zawarliśmy z mężem intercyzę w formie aktu notarialnego, jednak amerykański sąd jej nie uznał. Teraz mąż dochodzi podziału majątku znajdującego się w Polsce. Słyszałam, że mogę wnieść do polskiego sądu pozew o

 

Jeden licznik za prąd do dwóch lokali

Od 44 lat jestem zameldowana i mieszkam w budynku, który – jak się niedawno okazało – należy nie do mnie, a do mojego wuja. Chce on odłączyć mi energię elektryczną, bo mamy jeden licznik (na niego) – do mojego i jego mieszkania (ja płacę połowę). Co mogę zrobić? Czy mogę założyć sw

 

Anonimowe zgłoszenie podejrzenia

Jakiś czas temu anonimowo zgłosiłam na policję podejrzenie, że sąsiad bije swoją żonę. Nieco później policja zebrała opinie sąsiadów i sprawa ucichła, ponieważ nie znaleziono dowodów na mój zarzut. Czy sąsiad może się teraz na mnie zemścić – tzn. otrzymać od policji informacje o nada

 

Były właściciel domu się nie wymeldował – co zrobić?

Prawie 10 lat temu kupiłam dom, który teraz zamierzam sprzedać. Były właściciel jednak do tej pory się nie wymeldował. Co zrobić w tej sytuacji?

 

Rozliczenie z reklam na fanpage na Facebooku

Prowadzę fanpage o niezłych zasięgach na popularnym serwisie społecznościowym Facebook. Strona ma spore zasięgi i zaczynają do mnie spływać zapytania od ogłoszeniodawców z prośbą o reklamowanie ich usług/przedsiębiorstw. Chciałbym móc czerpać profity z tej strony., tzn. pobierać opłaty za reklamowan

 

Rozliczenia z dostawcą w gotówce

Czy będzie zgodne z prawem podatkowym rozliczanie się z dostawcą w formie gotówki? Załóżmy, że faktura będzie opiewać na kwotę nieco mniejszą niż 15 tys. zł, ale dostawy mogą być stałe i przekroczyć w sumie 30 tys. zł miesięcznie. Czy tak można? Dodam, że nie mam z tym dostawcą ż

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »