.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odmowa sprostowania świadectwa pracy

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 18.09.2016

Po 2 dniach od otrzymania świadectwa pracy zwróciłam się z wnioskiem o jego sprostowanie w zakresie zawarcia informacji o uzyskanych kwalifikacjach. Były pracodawca odmówił, uzasadniając, że ma obowiązek zamieścić takie informacje na żądanie pracownika, a takiego wniosku nie złożyłam przed wydaniem świadectwa pracy. Rozporządzenie nie określa, w którym dniu pracownik może zgłosić takie żądanie, a jedynie, że może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o jego sprostowanie – takiego terminu dotrzymałam. Czy zatem odmowa sprostowania świadectwa pracy jest słuszna, czy powinnam wystąpić do sądu pracy o jego sprostowanie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania zwanego dalej Rozporządzeniem oraz przepisy Kodeksu pracy zwanego dalej K.p.

 

W świadectwie pracy, oprócz informacji określonych w art. 97 § 2 K.p., zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczenia społecznego, dotyczące danych, które są zamieszczane na żądanie pracownika. Wyraźnie podkreślić przy tym należy, że ustawodawca nie określił kiedy takie żądania ma zostać przez pracownika złożone.

 

Z uwagi na powyższe w mojej ocenie prawidłowe było złożenie przez Panią wniosku o sprostowanie świadectwa pracy.

 

Pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie o negatywnym wyniku rozpatrzenia wniosku o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania tego wniosku. W razie uwzględnienia wniosku, pracodawca wydaje pracownikowi w tym terminie nowe świadectwo pracy. W razie uwzględnienia przez sąd pracy powództwa pracownika o sprostowanie świadectwa pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi niezwłocznie nowe świadectwo pracy, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie.

 

Wyraźnie przy tym podkreślić należy, iż pracodawca, wpisując dane, o które Pani prosi, nie ponosi żadnych negatywnych konsekwencji, a jedyne co traci, to czas, który musi poświęcić na wypełnienie świadectwa pracy.

 

Wyraźnie jednak podkreślić należy, iż jeżeli zdecyduje się Pani skierować sprawę do sądu, ten będzie oceniał Pani zachowanie z punktu widzenia art. 8 K.p. Zgodnie z tym przepisem „nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego”. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Innymi słowy jeżeli sąd ustali, że wniosek złożyła Pani świadomie po terminie, wówczas może odmówić Pani racji. W takiej sytuacji miałaby Pani prawo wystąpienia do byłego pracodawcy z wnioskiem o wydanie zaświadczeń potwierdzających podnoszenie przez Panią kwalifikacji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 - pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

odpowiedziprawne.pl