Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skorzystanie z prawa do odmowy zeznań

Autor: Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 05.04.2008

Zostałam wezwana do sądu w charakterze świadka. Sprawa toczy się przeciwko mężowi siostry mojego męża. Czy mogę skorzystać z prawa do odmowy zeznań?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeżeli sprawa dotyczy postępowania w sprawie karnej, to: osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić zeznań. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny (np. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępny (np. dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu (np. siostra małżonka, ale już nie jej mąż) oraz osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (np. konkubina).

 

Prawo do odmowy zeznań ma również świadek, który w innej, toczącej się sprawie jest oskarżony o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem. Nie zachodzi stosunek powinowactwa między jednym z małżonków a osobą, która pozostaje w związku małżeńskim z krewnym drugiego małżonka. Zatem nie ma Pani prawa odmowy składania zeznań, gdyż nie jest Pani osobą najbliższą dla męża swojej szwagierki. Mogłaby Pani w takiej sytuacji skorzystać z prawa do odmowy zeznań tylko wtedy, gdyby była Pani oskarżona o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem.

 

Inaczej sprawa się ma, jeśli chodzi o udzielanie odpowiedzi na konkretne pytania. Może Pani uchylić się od odpowiedzi na konkretne pytanie, zadane w trakcie przesłuchania, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić Panią lub osobę dla Pani najbliższą (np. siostrę męża) na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 

Jeżeli sprawa dotyczy postępowania w sprawie cywilnej, to – zgodnie z przepisem art. 261 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego – nikt nie ma prawa odmówić składania zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii i stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia. Zatem w postępowaniu cywilnym Pani sytuacja jest taka sama jak w postępowaniu karnym, zmienia się jedynie podstawa prawna. Wniosek zaś jest jeden: nie ma wyjścia – musi Pani zeznawać.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV plus IV =

»Podobne materiały

Czy mogę odmówić składania zeznań w sądzie pracy?

Mój bezpośredni zwierzchnik został zwolniony dyscyplinarnie przez właściciela firmy. Odwołał się do sądu pracy, podając mnie jako świadka – bez mojej wiedzy oraz zgody. Czy mogę odmówić składania zeznań? Albo w jaki sposób mógłbym uchylić się od ich składania? Czy brak mojej zgody na bycie świ

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »