Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odmowa skierowania na urlop zdrowotny

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 29.09.2014

Mój staż pracy wynosi 23 lata, jestem nauczycielem na pełen etat, na czas nieokreślony. Pod koniec maja złożyłam wniosek wraz z orzeczeniem lekarskim o udzielenie mi urlopu zdrowotnego w wymiarze roku. Kolejnego dnia otrzymałam informację o zmniejszeniu liczby godzin od września i decyzję dyrekcji, że nie mogę otrzymać urlopu. Wydaje mi się, że skoro złożyłam wniosek, mając pełen etat, to mogę dostać urlop. Jak to jest zgodnie z prawem? Czy jeżeli otrzymam urlop, będę dostawać wypłatę jak przy pełnym etacie? Czy po powrocie dyrektor może mnie zwolnić?

Marta Handzlik-Rosuł

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zgodnie z treścią art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (dalej KN) „nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku”.

 

Urlop przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony. Oznacza to, że prawo do tego urlopu posiada nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony na podstawie mianowania (art. 10 ust. 5 KN) lub nauczyciel kontraktowy zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (art. 10 ust. 4 KN) – pod warunkiem zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć. Wszyscy inni nauczyciele, niezależnie od posiadanego stopnia awansu zawodowego, nie mają prawa do urlopu dla poratowania zdrowia, gdyż albo nie są zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, albo ich umowa o pracę została zawarta na czas określony.

 

Nauczyciel zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy nie spełnia wymogów do ubiegania się o urlop dla poratowania zdrowia. Decydujące znaczenie przy badaniu, czy nauczyciel spełnia warunki do urlopu zdrowotnego, ma moment złożenia wniosku o udzielenie urlopu. Jeśli na ten dzień spełnia warunki do urlopu, to dyrektor szkoły nie może nie uwzględnić takiego wniosku.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Warunkiem udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia jest spełnienie łącznie następujących przesłanek:

 

  • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony,
  • posiadanie co najmniej 7-letniego stażu pracy w szkole,
  • upłynięcie od poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia co najmniej 1 roku,
  • niewykorzystanie przez nauczyciel jeszcze łącznie 3 lat urlopu zdrowotnego,
  • nieposiadanie przez nauczyciela prawa do emerytury,
  • otrzymanie orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego.

 

Ograniczenie zatrudnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 KN, nie powstaje bezpośrednio w dacie wyrażenia na nie zgody przez nauczyciela, lecz w chwili wskazanej przez dyrektora szkoły. Jeżeli w omawianej sprawie skutek ograniczenia powstaje w dacie 1 września 2013 r. (początek nowego roku szkolnego i nowej organizacji pracy), to nie można wprowadzać fikcji prawnej, że ograniczenie następuje wcześniej (tj. w dacie wyrażenia zgody przez nauczyciela).

 

Z treści pytania należy domniemywać, iż nauczyciel zatrudniony jest obecnie w pełnym wymiarze czasu pracy oraz otrzymał ograniczenie etatu na podstawie art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela od 1 września 2013 r. Jeśli chodzi o uprawnienie do urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela, który otrzymał ograniczenie etatu od 1 września, przepisy ustawy, przepisy Karty Nauczyciela są w tym względzie nieprecyzyjne. Co do zasady przyjmuje się, iż decydujące znaczenie przy określaniu, czy nauczyciel spełnia warunki do urlopu zdrowotnego, jest moment złożenia wniosku o udzielenie urlopu. Jeśli na ten dzień spełnia warunki do urlopu, to dyrektor szkoły nie może nie uwzględnić takiego wniosku.

 

W takiej sytuacji należy Pani udzielić urlopu dla poratowania zdrowia na okres roku. Co do zwolnienia po urlopie dla poratowania zdrowia, to zgodnie z art. 20 KN dyrektor w przypadku niemożności zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy z powodów organizacyjnych wypowiada mu stosunek pracy.

 

Podsumowując powyższe, skoro orzeczenie lekarskie wskazujące okres urlopu dla poratowania zdrowia zostanie wydane przed datą ograniczenia zatrudnienia (co ma miejsce w omawianej sprawie), jak i wniosek nauczyciela zostanie złożony również w tym okresie, należy uznać, że nauczyciel spełnia przesłankę zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy i należy mu udzielić urlopu dla poratowania zdrowia na cały okres wskazany w orzeczeniu. W omawianej sprawie wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia zostaje złożony w sytuacji, kiedy nauczyciel jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy – a więc spełnia tę przesłankę umożliwiającą udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia. Jeżeli spełnia także pozostałe przesłanki, o których mowa w art. 73 ust. 1 KN, należy udzielić mu tego urlopu.

 

Udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia nie zawiesza skutku ograniczenia zatrudnienia do czasu powrotu nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia. Nauczyciel od 1 września 2013r., zgodnie z propozycją ograniczenia zatrudnienia i w związku z wyrażeniem przez siebie zgody na takie ograniczenie, w czasie urlopu dla poratowania zdrowia przejdzie w zmniejszony wymiar zatrudnienia. Będzie więc korzystał z urlopu dla poratowania zdrowia, lecz jego wynagrodzenie powinno być liczone od zmniejszonego wymiaru zatrudnienia.

 

Zastosowanie instytucji ograniczenia zatrudnienia art. 22 ust. 2 KN powoduje bowiem skutek w postaci proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia. Zgodnie z treścią art. 73 ust. 5 KN nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54 KN (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy).

 

Ustawodawca nie założył więc, że wynagrodzenie nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia liczone jest np. na zasadach dotyczących tzw. średniej urlopowej lub ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. W związku z tym nie mamy do czynienia z ustalaniem wynagrodzenia nauczyciela za pewien okres, lecz z wyraźnym wskazaniem, że wynagrodzenie ustalane jest w danym miesiącu. W związku z tym nauczyciel korzystający z urlopu dla poratowania zdrowia i otrzymujący podczas tego urlopu wynagrodzenie zasadnicze ma prawo do wynagrodzenia w stawce określonej tym aktem wykonawczym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V + X =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Prawo do urlopu dla poratowania zdrowia

Jestem nauczycielem mianowanym z 10-letnim stażem pracy. Pracuję w dwóch szkołach – w jednej w pełnym wymiarze godzin, zaś w drugiej na pół etatu. W obu tych szkołach mam podpisane umowy na czas nieokreślony. Mam problemy zdrowotne i dlatego postanowiłam skorzystać z prawa do

Urlop dla poratowania zdrowia a wymiar czasu pracy

Dnia 6.05.2013 r. złożyłam wniosek o urlop dla poratowania zdrowia na okres od 15.05.2013 r. do 14.05.2014 r. Wiedziałam już wówczas, że od 1.09.2013 r. mój wymiar czasu pracy zostanie zmniejszony do 10/18. Pismo o ograniczeniu zatrudnienia podpisałam dnia 9.05.2013 r. Problem polega na tym

Warunki udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia

Jestem nauczycielem z 20-letnim stażem pracy. Byłam już raz na urlopie dla poratowania zdrowia, chciałam z niego skorzystać jeszcze raz. Złożyłam w kwietniu wniosek o urlop, a tydzień później na radzie pedagogicznej otrzymaliśmy karteczki z proponowaną liczbą godzin na następny rok sz
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »