.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odmowa wypłaty zachowku przez siostrę - co zrobić?

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 17.07.2021 • Zaktualizowane: 17.07.2021

W 2007 roku moi rodzice obdarowali moją siostrę całym swoim majątkiem. W 2012 roku zmarł mój ojciec. Zwróciłem się do mojej siostry o zapłacenie zachowku, ale odmówiła, twierdząc, że zachowek mi się nie należy. Wtedy sprawę skierowałem do sądu. Kiedy moja siostra i moja matka zorientowały się, że sąd wyda jednak orzeczenie na moją korzyść, moja matka napisała szybko testament, w którym mnie wydziedziczyła. Było to w 2013 roku. Nie przypominam sobie dokładnie przebiegu rozprawy, ale w efekcie końcowym sąd wydał w 2014 roku orzeczenie, że następuje dziedziczenie z ustawy. O testamencie w orzeczeniu nie ma żadnej wzmianki.
W 2019 roku zmarła moja matka i moja siostra ponownie odmawia wypłacenia zachowku, twierdząc, że matka napisała w 2014 roku drugi testament, w którym mnie „wydziedziczyła z zachowku”. W tym testamencie jest mowa o tym, że testament z 2013 roku zostaje unieważniony i podane są powody, dlaczego zostałem wydziedziczony – moim zdaniem powody te to prymitywne i bezpodstawne kłamstwa, które nie spełniają wymogów prawa polskiego.
Czy taki testament może rzeczywiście zwolnić osobę obdarowaną z obowiązku wypłacenia zachowku? Czy mogłem zostać pozbawiony prawa do zachowku? W dniu, w którym moja matka napisała ten testament, jedyną właścicielką całej nieruchomości była moja siostra.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odmowa wypłaty zachowku przez siostrę - co zrobić?

Pozbawienie prawa do zachowku

Zgodnie z treścią art. 1008 Kodeksu cywilnego „spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku:

1) wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;

2) dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;

3) uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych”.

 

Spadkodawca może pozbawić uprawnionych zachowku jedynie w szczególnych sytuacjach.

Przyczyny wydziedziczenia w testamencie

Artykuł 1008 Kodeksu cywilnego wymienia enumeratywnie podstawy wydziedziczenia. Chodzi o poważne naruszenia przez uprawnionego stosunku osobistego ze spadkodawcą. Wydziedziczenie musi nastąpić w testamencie. Zgodnie natomiast z treścią art. 1009 przyczyna wydziedziczenia uprawnionego do zachowku powinna wynikać z treści testamentu. Przyczyny wydziedziczenia zostały w art. 1008 wyliczone wyczerpująco. Nie jest uzasadniona wykładnia rozszerzająca tego przepisu lub stosowanie go w drodze analogii (por. np. A. Szpunar, Uwagi o prawie do zachowku, s. 26).

 

Z uwagi na powyższe, jeżeli zapis w testamencie spełnia powyższe przesłanki, a więc wskazana została przyczyna wydziedziczenia, a przyczyna ta odpowiada pkt 1–3 powyższej regulacji, to taki zapis może być skuteczny.

Zakwestionowanie pozbawienia prawa do zachowku

Jeżeli kwestionuje Pan niniejsze, powinien Pan wystąpić z roszczeniem o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie dziedziczenia ustawowego, a nie testamentowego, wskazując, iż zapis wydziedziczenia nie powinien mieć mocy prawnej, albowiem jest niezgodny z prawdą. Należy bowiem podnieść, iż powyższe roszczenie jest jedyną możliwością obalenia niniejszego zapisu. Podnoszę bowiem, że wydziedziczenie sprawia, iż osoba należąca do kręgu osób uprawnionych do zachowku nie nabędzie w chwili otwarcia spadku prawa do zachowku. Wydziedziczenie nie stwarza podstawy do traktowania wydziedziczonego tak, jak gdyby nie dożył otwarcia spadku.

 

Z uwagi na powyższe, jeżeli chce Pan starać się o zachowek po zmarłej mamie, konieczne jest zainicjowanie postępowania spadkowego – stwierdzenia nabycia spadku i podważenia dziedziczenia testamentowego, wskazując na wadliwości i niezasadność powyższego zapisu. Jak w przypadku każdego postępowania w sądzie dla wykazania swojego stanowiska konieczne będzie przedłożenie materiału dowodowego – w tym zeznań świadków i dowodu z dokumentów, iż Pana postawa nie dała podstaw do wydziedziczenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy - 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

odpowiedziprawne.pl