.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odmowa wypłaty odszkodowanie od ubezpieczyciela po uszkodzeniu laptopa

Autor: Michał Soćko • Opublikowane: 06.06.2021 • Zaktualizowane: 06.06.2021

Otrzymałam dzisiaj odmowną decyzję od ubezpieczyciela, do którego zwróciłam się w sprawie uszkodzenia matrycy w laptopie w wyniku upadku. Skoczył na mnie pies, przez co potknęłam się o fotel obrotowy i upuściłam komputer. W warunkach umowy ubezpieczyciel zastrzega, że nie odpowiada za szkody spowodowane przez zwierzęta. Szkoda nie została jednak spowodowana bezpośrednio przez zwierzę, tylko przez mój upadek. Czy da się jeszcze coś z tym zrobić? 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odmowa wypłaty odszkodowanie od ubezpieczyciela po uszkodzeniu laptopa

Uszkodzenie laptopa – z czyjej winy?

Z Pani relacji wynika, że otrzymała Pani odmowną decyzję od ubezpieczyciela, do którego zwróciła się Pani w sprawie uszkodzenia matrycy w laptopie w wyniku upadku. Wskazuje Pani, że skoczył na Panią pies, przez co potknęła się Pani o fotel obrotowy i upuściła komputer.

 

W warunkach umowy ubezpieczyciel zastrzega, że nie odpowiada za szkody spowodowane przez zwierzęta. Pani jednak zdaniem szkoda nie została spowodowana bezpośrednio przed zwierzę, tylko przez Pani upadek.

 

W drugim wątku precyzuje Pani, że pies nie miał fizycznego kontaktu z laptopem. Skoczył na Panią, bo ktoś zadzwonił do drzwi, a Pani oddalając się od niego potknęła się o fotel.

 

Przystępując do odpowiedzi na zadane przez Panią pytanie, w pierwszej kolejności wskazać należy, że nie przesłała Pani decyzji ubezpieczyciela ani pełnych warunków umowy ubezpieczenia, co może utrudnić odpowiedź na zadane przez Panią pytanie.

 

W każdym razie ze zdjęć, które Pani załączyła, wynika, że w § 7 warunków umowy została wyłączona odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzęta. Postanowienie to brzmi następująco: „Firma X nie odpowiada za szkody: spowodowane przez zwierzęta”.

 

Istotą wątpliwości zaistniałej w przedstawionej przez Panią sytuacji jest rozumienie słowa „spowodowane”. Zdaniem ubezpieczyciela szkoda została spowodowana przez psa. Natomiast Pani zdaniem szkoda została spowodowana przez Panią.

Spowodowanie uszkodzenia laptopa

Moim zdaniem, jeżeli nic innego nie wynika z pozostałych postanowień warunków umowy, których Pani nie przesłała, należałoby rację przyznać ubezpieczycielowi.

 

Wynika to przede wszystkim z faktu, że w § 7 mowa jest ogólnie o spowodowaniu szkody. Nie ma rozróżnienia na to, czy szkoda została bezpośrednio spowodowana, czy pośrednio. Zatem nie możemy tego postanowienia zawęzić tylko do szkody bezpośrednio spowodowanej, skoro postanowienie jest ogólne.

 

Przemawia za tym zasada wykładni lege non distinguente nec nostrum est distinguere (z łac. gdy ustawa nie rozróżnia, nie do nas należy rozróżnianie).

 

Podobne zapatrywanie wynika również z językowego znaczenia słowa „spowodować”. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego wydanym pod red. W. Doroszewskiego słowo to oznacza: stać się przyczyną czegoś, wywołać coś, pociągnąć coś za sobą (zob.: https://sjp.pwn.pl/doroszewski/spowodowac;5499946.html).

 

Po trzecie zaś trudno nawet przyjąć, że działanie psa miało charakter szkody pośredniej czy jedynie przyczynienia się do powstania szkody. Z opisu zdarzenia wynika bowiem, że jest bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy oraz bezpośredni związek czasowy między działaniem psa a wyrządzoną szkodą.

 

Żeby to lepiej zobrazować, można przywołać analogiczną sytuacja, która miałaby miejsce w wówczas, gdyby komputer znajdował się na szafce, a pies skoczyła na szafkę i w wyniku tego zdarzenia szafka przewróciłaby się, a komputer by się popsuł. Czy w takiej sytuacji szkoda spowodowana byłaby przewróceniem się szafki czy jednak działaniem psa?

 

Podobnie jest też w opisanej przez Panią sytuacji. Gdyby nie zachowanie psa, szkoda by nie powstała. W każdym razie na podstawie przedstawionych przez Panią dokumentów oraz opisu sytuacji takie jest moje zdanie w sprawie.

Odwołanie od odmowy ubezpieczyciela

Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Pani wniosła odwołanie. Od decyzji ubezpieczyciela może przysługiwać Pani odwołanie do organu drugiej instancji. Jest to procedura wewnątrz zakładu ubezpieczeń społecznych. Najczęściej sprawę taką rozpoznaje zarząd ubezpieczyciela.

 

W decyzji ubezpieczyciela powinno być pouczenie o możliwości skorzystania z takiego odwołania, o ile jest przewidziane. Jeżeliby takiej procedury nie było lub po jej ewentualnym przeprowadzeniu rozstrzygnięcie nie uległoby zmianie, to przysługuje Pani prawo wniesienia sprawy do sądu.

 

Niezależnie od powyższego może Pani zwrócić się o pomoc do powiatowego rzecznika konsumentów (zakładam, że komputer nie był zakupiony w związku z działalnością gospodarczą, gdyż nic Pani o tym nie wspominała) oraz Rzecznika Finansowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 - 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl