Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odmowa szczepienia dziecka

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 23.01.2019

Czy sąd może orzec, że rażąco zaniedbujemy dziecko tylko dlatego, że odmówiliśmy szczepienia dziecka? Ojciec dziecka w dzieciństwie rozchorował się po szczepieniu, ze skutkami tego zmaga się do dzisiaj. Czy sąd może nam odebrać dziecko? Jest alergikiem i zdecydowanie nie chcemy go szczepić.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odmowa szczepienia dziecka

W pierwszej kolejności pozwolę sobie wskazać, iż w tego rodzaju sprawach nie spotkałem się jeszcze z sytuacją, kiedy sąd rodzinny zarządziłby umieszczenie małoletniego dziecka w rodzinie zastępczej. Co do zasady SANEPID stosuje kary pieniężne.

 

Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia. Sąd opiekuńczy może w szczególności zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej albo powierzyć tymczasowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej małżonkom lub osobie, niespełniającym warunków dotyczących rodzin zastępczych, w zakresie niezbędnych szkoleń, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej albo zarządzić umieszczenie małoletniego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

 

Co istotne, powyższe zarządzenie jest ostatnim w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, poprzedzają je 4 inne, mianowicie:

 

„1) zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, w szczególności do pracy z asystentem rodziny, realizowania innych form pracy z rodziną, skierować małoletniego do placówki wsparcia dziennego, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub skierować rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń;

2) określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun;

3) poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego;

4) skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi”

 

Oddanie zatem małoletniego dziecka do rodzinny zastępczej jest ostatecznością, która wymagać będzie nie tylko przeprowadzenia postępowania sądowego, ale także zasięgnięcia opinii biegłego psychologa dziecięcego, przesłuchania świadków itp.

 

Osobiście uważam, że nie można umieścić dziecka w rodzinie zastępczej tylko z tego powodu, że rodzice nie chcą przeprowadzić szczepienia. Proszę zacząć zbierać dokumentację medyczną nie tylko w odniesieniu do dziecka, ale także ojca dziecka, celem przedstawienia swojej argumentacji, która nie jest irracjonalna, a wręcz przeciwnie ma prawo być uznana za uzasadnioną.

 

Umieszczenie w rodzinie zastępczej jest możliwe tylko wówczas jeżeli wcześniejsze, tj. opisane w pkt 1–4 zarządzenia, nie odnoszą skutku i w dalszym ciągu jest zagrożone życie lub zdrowie dziecka. Proszę bowiem pamiętać, że w tego rodzaju sprawach najważniejsze jest dobro dziecka, a nie rodziców. Nie można także wykluczyć tego, że w sprawie o ewentualne odebranie Państwu władzy rodzicielskiej sąd zmuszony byłby do dopuszczenia dowodu z opinii biegłego nie tylko psychologa dziecięcego, ale także lekarza alergologa na okoliczność ustalenia czy stan zdrowia dziecka pozwala na bezpieczne jego zaszczepienie.

 

Jeżeli dotychczasowy lekarz alergolog w sposób bezpośredni wskazuje na swoje wątpliwości i odradza szczepienie, proszę od tegoż lekarza uzyskać zaświadczenie o takowych przeszkodach.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć plus cztery =

»Podobne materiały

Wyrobienie paszportu dziecku bez zgody sądu rodzinnego

Jestem pięć lat po rozwodzie. Potrzebuję wyrobić dziecku nowy paszport, bo zdjęcie w obecnym jest już nieaktualne. Ojciec dziecka od dwóch lat się z nami nie kontaktuje, nie odpowiada na moje wiadomości z prośbą o kontakt w sprawie paszportu. Wyrok dał mu prawo do decydowania o istotnych sprawach dz

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

Kiedyś zgodziłem się uznać dziecko mojej byłej żony, którego nie jestem biologicznym ojcem. Obecnie jesteśmy po rozwodzie, a córka żony skończyła 18 lat. Chciałbym cofnąć to uznanie. Kto powinien złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa?

Zadośćuczynienie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Od kilku lat walczę z byłą partnerką o kontakty z dzieckiem. Mam prawomocny wyrok ustalający widzenia. Matka dziecka została pouczona i zagrożona grzywną, jednak ciągle utrudnia mi spotkania z naszą córką. Słyszałem, że można założyć sprawę cywilną w związku ze stratami moralnymi, by doprowadzić do
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »