.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odmowa sprzedaży produktu osobie fizycznej

Autor: Paula Dąbrowska • Opublikowane: 28.01.2017

Prowadzę działalność gospodarczą i w zakresie swojej działalności zajmuje się sprzedażą części elektronicznych. Mam stronę internetową, na której znajdują się zdjęcia z opisem parametrów technicznych tych urządzeń. Sprzedaż nie jest w formie typowego sklepu internetowego, a jedynie na zasadzie zapytania przez ewentualnego klienta i złożeniu mu indywidualnej oferty sprzedaży. Sprzedaży tych produktów dokonuję wyłącznie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Odezwał się klient, który prosi o ofertę – chce kupić jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Czy w związku z tym mogę odmówić mu złożenia oferty i sprzedaży oraz czy mogę umieścić na stronie informację, że sprzedaż i oferta dotyczy tylko podmiotów gospodarczych?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zagadnienia dotyczące zawierania umów są regulowane w postanowieniach Kodeksu cywilnego, ponadto przypadek karalnej, jako wykroczenie, nieuzasadnionej odmowy świadczenia usług, wskazany jest w art. 138 Kodeksu wykroczeń.

 

Zawarcie umowy polega na złożeniu zgodnych oświadczeń woli co najmniej dwóch stron zmierzających do wywołania określonych w jej treści skutków prawnych. Najbardziej typowe sposoby zawarcia umowy uregulowane w Kodeksie cywilnym to zawarcie umowy: przez przyjęcie oferty; w wyniku przeprowadzonego przetargu, który stanowi pewną modyfikację koncepcji oferty i jej przyjęcia oraz przez negocjacje (rokowania). Te sposoby wzajemnie się nie wyłączają, nie są też jedynymi. W procesie dochodzenia do zawarcia umowy stosuje się w praktyce niekiedy przemiennie metodę negocjowania lub składania oferty. O zobowiązaniu możemy mówić dopiero wówczas, gdy pomiędzy przedsiębiorcą i klientem zostanie zawarta (choćby ustnie) określona umowa (na gruncie prawa zobowiązań).

 

Zgodnie z art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy (tzw. essentialia negotii). Do zawarcia umowy konieczne jest ustalenie jej istotnych warunków, a niewątpliwie cena/wynagrodzenie jest jednym z takich warunków, bez którego nie dojdzie do skutecznego zawarcia umowy dotyczącej odpłatnego świadczenia usług.

 

Jak rozumiem, Pan nie ma na stronie ofert zawierających cenę usługi, jest to dopiero ustalane drogą elektroniczną. Wcześniej nie składa Pan klientom oferty w rozumieniu Kodeksu.

 

Zgodnie z art. 138 Kodeksu wykroczeń „kto, zajmując się zawodowo świadczeniem usług, żąda i pobiera za świadczenie zapłatę wyższą od obowiązującej albo umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest obowiązany, podlega karze grzywny.”

 

Regulacja ta opiera się na założeniu (powtarzając za Rzecznikiem Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/RPO%20do%20Zbigniewa%20Ziobro%2029.07.2016.pdf), że usługodawca nie ma prawa kategoryzowania czy selekcjonowania klientów wyłącznie w oparciu o ich cechę osobistą, która pozostaje bez wpływu na stosunki handlowe, taką jak w szczególności płeć, wiek, niepełnosprawność, religia, światopogląd, rasa, narodowość, pochodzenie etniczne, a także orientacja seksualna.

 

Moim zdaniem przyjęcie rozróżnienia między podmiotem gospodarczym a osobą fizyczną–konsumentem ma wpływ na stosunki handlowe, bowiem sprzedaż towarów lub świadczenie usług na rzecz konsumentów wiąże się z innymi uregulowaniami oraz obciążeniami dla przedsiębiorców. Jako przykład można chociażby wskazać obowiązywanie postanowień ustawy o prawach konsumenta. Za uzasadnioną przyczynę należy uznać te wszystkie sytuacje, w których spełnienie świadczenia nie jest możliwe lub z jakiegoś powodu wiązałoby się dla usługodawcy z uciążliwościami przekraczającymi przyjęte w danym typie działalności rozmiary [zob. T. Bojarski (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, wyd. V]. Moim zdaniem kierowanie usług do konkretnego grona odbiorców nie może być kwestią powodującą karalność takiego postępowania.

 

Podsumowując, moim zdaniem może Pan odmówić świadczenia usług, powołując się na skierowanie usług do konkretnego grona odbiorców, jakimi są przedsiębiorcy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć + jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »