Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odmowa spłaty nieruchomości przez byłą żonę

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 21.04.2019

Przed rozwodem zawarłem z byłą żoną notarialnie umowę ustanawiającą rozdzielność majątkową. Na jej mocy zostaliśmy współwłaścicielami domu i nieruchomości gruntowej (po 1/2). Ww. nieruchomość została mi darowana przez byłą żonę kilka lat przed rozwodem (notarialna umowa darowizny). W umowie darowizny jest zapis: „wyrażam zgodę na dożywotnie zamieszkiwanie i korzystanie z całego budynku i nieruchomości gruntowej przez dziadka byłej żony”. Zapis ten nie został wprowadzony do KW po otrzymaniu darowizny ani po dokonaniu rozdzielności majątkowej. Po rozwodzie wyprowadziłem się z ww. nieruchomości, w której obecnie zamieszkuje moje była żona wraz ze swoim partnerem (oraz dziadkiem) i nie korzystam z niej w żadnym stopniu. Ponieważ była żona odmawia spłaty nieruchomości, chcę wystąpić do sądu o przyznanie jej mojej części nieruchomości z obowiązkiem spłaty. Czy mogę wystąpić z takim roszczeniem, zważywszy na zapisy dotyczący dziadka? Czy w związku z tym wartość nieruchomości będzie niższa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W odpowiedzi na Pana zapytanie w pierwszym rzędzie należy wskazać na charakter wpisu służebności w księdze wieczystej (czy raczej braku tego wpisu). W systemie polskiego prawa cywilnego wpis do księgi wieczystej służebności gruntowej oraz pozostałych ograniczonych praw rzeczowych ma –z wyjątkiem hipoteki – charakter deklaratoryjny, a zatem nie pociąga za sobą zmiany stanu prawnego. Z wpisem tych prawdo księgi wieczystej łączą się dwa domniemania; że prawo ujawnione w księdze wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym oraz że prawo wykreślone nie istnieje (art. 3 ustawy o księgach wieczystych i hipotece).

 

W następstwie tych domniemań wpisane w księdze wieczystej ograniczone prawo rzeczowe jest chronione rękojmią wiary publicznej ksiąg wieczystych i chociażby tylko z tego względu, mimo niekonstytutywnego charakteru omawianego wpisu, ma on doniosłe znaczenie społeczno-gospodarcze. Z rozpatrywanego punktu widzenia znaczenie ma także, istotna również w aspekcie wymagań obrotu prawnego, okoliczność, że do umownego ustanowienia na nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego forma aktu notarialnego jest potrzebna tylko dla oświadczenia właściciela, który to prawo ustanawia (art. 245 § 2 zdanie drugie Kodeksu cywilnego), oświadczenie drugiej strony umowy może więc zostać złożone w dowolnej formie (art. 60). Znajduje to odzwierciedlenie w wymaganiach formalnych obowiązujących w postępowaniu wieczystoksięgowym; z art. 32 ust. 1 ustawy o KW wynika, że do wpisu ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości wystarcza dokument obejmujący oświadczenie właściciela o ustanowieniu tego prawa, który musi mieć formę aktu notarialnego.  

 

Brak wpisu w KW nie oznacza, że służebność nie istnieje – istnieje ze wszelkimi konsekwencjami. Państwa stosunki majątkowe wpływają na stosunki osobiste i majątkowe osoby trzeciej (dziadka). Sąd w pierwszym rzędzie dokonuje podział fizycznego, a jak ten jest niemożliwy – przyznaje nieruchomość jednej ze stron ze spłatą na rzecz drugiej. Jeżeli żadna ze stron nie zgadza się na takie rozwiązanie, sąd może dokonać licytacji nieruchomości. W praktyce jest to problematyczne rozwiązanie. Nabywca kupuje nieruchomość w zasadzie z mieszkającymi tam osobami i będzie uwikłany w długotrwałe procesy eksmisyjne. Stąd też nabywcę może skusić bądź wyjątkowo niska cena bądź niezwykle atrakcyjne położenie nieruchomości.  

 

Oczywiście podział majątku i jego wycena obejmuje także służebność mieszkania, która w znaczny sposób obniża wartość nieruchomości. Wylicza się jej wartość poprzez charakter służebności oraz przewidywany czas jej trwania (średnia długość życia). Obniżenie następuje o około 10% wartości.  

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + VII =

»Podobne materiały

Pożyczka pieniędzy mamie i skorzystanie ze zwolnienia z podatku

Chcemy z mężem pożyczyć mamie pieniądze i skorzystać ze zwolnienia z podatku. Jeśli umowa pożyczki zawarta zostanie między mną a mamą i w umowie będzie wpisane, że mąż zgadza się na udzielenie tej pożyczki, a sam przelew będzie z naszego wspólnego konta, na którym znajdują się pieniądze przez n

Polisa na życie i zakupiona z własnych środków działka a podział majątku po rozwodzie

Jestem po rozwodzie, ale nie doszło jeszcze do podziału majątku. W związku z tym chciałam zapytać o dwie kwestie. W czasie trwania małżeństwa opłacałam polisę na życie i emerytalną, a mąż tylko polisę na życie. Były mąż żąda, abym zwróciła mu różnicę w płaconych składkach. Czy ma do tego prawo?

Sprzedaż mieszkania z majątku odrębnego i zasada surogacji

Przed zawarciem związku małżeńskiego otrzymałam mieszkanie w formie darowizny. Jak rozumiem, po ślubie nie weszło ono do majątku wspólnego. Obecnie chciałabym je sprzedać i pieniądze odłożyć na lokatę. Jak mogę się zabezpieczyć przed tym, by pieniądze ze sprzedaży nieruchomości nie stały się majątki
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »