Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odmowa dalszego wypłacania renty uzupełniającej po przejściu na emeryturę

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 30.06.2017

Przed 20 laty uległem wypadkowi w podróży służbowej jako pasażer. Z OC kierowcy otrzymywałem rentę wyrównawczą wypłacaną przez PZU. Obecnie jestem na emeryturze i otrzymuję półtora świadczenia z ZUS (emerytura + pół renty). PZU odmówiło dalszego wypłacania renty uzupełniającej, gdyż pobierane świadczenie z ZUS przekracza wyliczoną przez PZU moją hipotetyczną emeryturę. Czy PZU postąpiło zgodnie z przepisami?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak rozumiem, otrzymuje Pan rentę przyznaną na podstawie art. 444 Kodeksu cywilnego (K.c.).

 

Dokładnie § 2 tego przepisu stanowi, że jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

 

Wspomnę też, że w myśl art. 907 § 2 K.c. – jeżeli obowiązek płacenia renty wynika z ustawy, każda ze stron może w razie zmiany stosunków żądać zmiany wysokości lub czasu trwania renty, chociażby wysokość renty i czas jej trwania były ustalone w orzeczeniu sądowym lub w umowie. Na tej podstawie ubezpieczyciel opiera swoje stanowisko, a mianowicie w związku z faktem, że osiągnął Pan wiek emerytalny i otrzymuje Pan z tego tytułu emeryturę, zaistniała taka zmiana stosunków, która uprawnia go do zaniechania wypłaty Panu renty.

 

Nie jest to jednak w żadnym razie takie oczywiste. Na początek przywołam wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 września 2008 r., sygn. akt I BP 5/08, w którym sąd stwierdził, iż poszkodowanemu pracownikowi, który nabył prawo do emerytury, może przysługiwać w dalszym ciągu renta uzupełniająca, jeżeli wykaże, że gdyby nie niezdolność do pracy wynikająca z wypadku przy pracy, mógłby nadal wykonywać pracę zarobkową, wykorzystując zachowaną zdolność do pracy.

 

W uzasadnieniu tego wyroku Sąd szczegółowo, odnosząc się także do innych orzeczeń sądów, uzasadnił swoje stanowisko zawarte w przywołanej wcześniej tezie, wskazując między innymi, że osiągnięcie wieku emerytalnego i spełnienie innych warunków nabycia prawa do emerytury nie prowadzi do utraty zdolności do pracy zarobkowej i nie daje podstawy do ograniczenia przez sąd obowiązku pracodawcy płacenia pracownikowi poszkodowanemu wskutek wypadku przy pracy renty uzupełniającej (art. 444 § 2 K.c.) do momentu uzyskania przez pracownika uprawnień do emerytury (por. wyrok z dnia 15.11.2006 r., I UK 150/06).

 

Tym samym poszkodowanemu pracownikowi, który osiągnął wiek emerytalny, może przysługiwać w dalszym ciągu renta uzupełniająca (wyrównawcza), jeżeli zostanie wykazane, że gdyby nie inwalidztwo związane z wypadkiem, nadal by osiągał dochód, którego obecnie – nawet wykorzystując zachowaną zdolność do pracy – osiągnąć nie może. Należy jednak podkreślić, że ciężar dowodu w tym zakresie spoczywa na poszkodowanym pracowniku jako osobie wywodzącej z tego faktu korzystne skutki prawne i nie wystarcza samo uprawdopodobnienie przez pracownika możliwości dalszej pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6.12.1973 r., I PR 491/73).

 

Tak więc to od okoliczności konkretnego przypadku zależy czas pobierania renty. Zawsze trzeba ustalić, jak długo – gdyby nie fakt nieszczęśliwego wypadku – poszkodowany pracownik zachowałby swoją zdolność do pracy, tj. czy po osiągnięciu wieku emerytalnego mógłby on nadal zarobkować. Wiek emerytalny i otrzymywana z tego tytułu emerytura może mieć wpływ na ustanie prawa do renty, ale absolutnie nie musi tak być. Musi Pan jednak wykazać, że gdyby nie wypadek, nadal zachowałby Pan zdolność do pracy w całości lub w części.

 

W każdym razie renta ma charakter odszkodowawczy, a więc ma Panu rekompensować uszczerbek, którego Pan doznał wskutek wypadku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 + II =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki