Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasady odliczania wydatków na nabycie nowych technologii

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 20.07.2009

Autor omawia zasady odliczania wydatków na nabycie nowych technologii w podatku dochodowym od osób fizycznych.

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Krajowy ustawodawca, starając się podnieść konkurencyjność polskiej gospodarki, wprowadził tzw. ulgę technologiczną (art. 26c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. – Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Jej najważniejszą cechą jest to, że ulga pozostaje w pełni niezależna od kosztowego rozliczenia tych samych wydatków.

 

Zasadą jest, że od podstawy obliczenia podatku (opodatkowania), ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii, które w rozumieniu ustawy stanowią: „wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484)”.

 

Nabycie nowej technologii to nabycie praw do wiedzy technologicznej w drodze umowy o ich przeniesienie oraz korzystanie z tych praw.

 

Prawo do odliczeń przysługuje podatnikowi uzyskującemu przychody z działalności gospodarczej, lecz kwota odliczeń nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z działalności, a nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Z ulgi nie mogą skorzystać podatnicy opodatkowani 19-procentową liniową stawką podatku dochodowego.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Słusznie wskazuje Adam Bartosiewicz, że jest to błąd ustawodawcy: „Mimo wszystkich założeń, jakie związane są z wprowadzeniem i funkcjonowaniem stawki 19% (jedna płaska stawka zamiast szeregu ulg i przywilejów), powyższe rozwiązanie należy ocenić zdecydowanie negatywnie. Wspomniana ulga ma zachęcać do inwestowania w wiedzę i rozwój. W większości przypadków pieniądze, które nie wpłynęłyby do budżetu z racji skorzystania z powyższej ulgi, wrócą do budżetu za kilka lub kilkanaście lat z nawiązką. Większość podatników uzyskujących dochody z działalności gospodarczej opodatkowana jest właśnie stawką 19%. Nie mają oni możliwości skorzystania z przedmiotowej ulgi. Tym samym wspieranie innowacyjności w małych przedsiębiorstwach staje się fikcją. Przy takim, a nie innym podejściu Polska nadal pozostanie krajem »gumiaków i chłopskich furmanek«” (A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Komentarz do art. 26(c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176) [w:] A. Bartosiewicz, R. Kubacki, PIT. Komentarz, Lex, 2009).

 

Co do zasady podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie; jeżeli jednak podatnik dokonał przedpłat (zadatków) w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, uznaje się je za poniesione w roku jej wprowadzenia do tej ewidencji.

 

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono ww. wydatki. W sytuacji gdy podatnik osiąga za rok podatkowy stratę lub gdy wielkość dochodu z pozarolniczej działalności podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, to odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe, licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 

Pewnym ograniczeniem jest fakt, że „odliczenia związane z nabyciem nowej technologii nie mogą przekroczyć 50% kwoty ustalonej zgodnie z ust. 5 i 6”, zatem faktycznie odliczeniu podlegać będzie tylko 50% poniesionych wydatków.

 

Ustawodawca w ust. 9 art. 26c stanowi, że podatnik traci prawo do odliczeń związanych z nabyciem nowej technologii, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych, licząc od końca roku podatkowego, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

 

  1. udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii; nie dotyczy to przeniesienia prawa w wyniku przekształcenia formy prawnej oraz łączenia lub podziału dotychczasowych przedsiębiorców – dokonywanych na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych; albo
  2. zostanie ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku lub zostanie postawiony w stan likwidacji; albo
  3. otrzyma zwrot wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie.
    Jeżeli do tego dojdzie, podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym wystąpiły te okoliczności, do zwiększenia podstawy obliczenia podatku (opodatkowania) o kwotę dokonanych odliczeń, do których utracił prawo, a w razie poniesienia straty – do jej zmniejszenia o tę kwotę. W przypadku, o którym mowa w pkt 3, kwotę odliczeń, do której podatnik utracił prawo, określa się proporcjonalnie do udziału zwróconych wydatków w wartości początkowej nowej technologii.

 

Znamienny jest fakt, że wydatki na nabycie nowych technologii można rozliczyć kosztowo w formie odpisów amortyzacyjnych – bez znaczenia pozostaje to, że podatnik skorzystał z przedmiotowej ulgi podatkowej.Stan prawny obowiązujący na dzień 20.07.2009

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + IV =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

System elektronicznego prowadzenia ksiąg wieczystych

Nowe technologie wkraczają już do sądów. Jednym z przejawów informatyzacji sądownictwa jest system elektronicznego prowadzenia ksiąg wieczystych. Na czym informatyzacja ta polega i jak korzystać z elektronicznych ksiąg – o tym szerzej w artykule.

Opłata za wydanie billingu

Za wydanie billingu, czyli szczegółowego wykazu usług telekomunikacyjnych świadczonych w danym okresie rozliczeniowym, usługodawca może pobierać opłatę. Opłata ta podlega jednak zwrotowi w przypadku uwzględnienia reklamacji usługi.

Umowa franchisingu

Firma MacCiastka jest międzynarodową korporacją, prowadzącą sieć ciastkarni w dużych pasażach handlowych. Punkty sprzedaży prowadzone przez tę firmę wyróżniają się jednolitym wystrojem, jednolicie ubranym personelem i co najważniejsze – lubianymi przez klientów ciastkami, przy
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »