Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odliczanie amortyzacji za wynajmowane mieszkanie

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 12.04.2019

Od 2016 r. wynajmuję mieszkanie – tzw.najem prywatny. Mieszkanie to (spółdzielcze własnościowe prawo) dostałam od rodziców w 2015 r. Była to darowizna. Za 2017 r. chciałam rozpocząć odliczanie amortyzacji za to wynajmowane mieszkanie. Dowiedziałam się, że od stycznia 2018 weszła nowa ustawa zmieniająca zasady odliczania amortyzacji – nie można odliczać amortyzacji w przypadku, gdy nie zapłacono podatku (a tak było w moim przypadku). Czy te zmiany działają wstecz, tzn. jeżeli darowizna była w 2015 r., to czy będę mogła odliczać amortyzację mieszkania w latach przyszłych? Czy mogę tylko odliczyć amortyzację za 2017 r.? Czy kwota podana w akcie notarialnym może być podstawą do obliczenia amortyzacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Faktycznie od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 23 ust. 1 pkt. 45a ustawy PIT, zgodnie z którym §nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

 

a) nabytych nieodpłatnie, jeżeli:

– nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub

– dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub

nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn”.

 

Z brzmienia powyższego przepisu wynika, że odpisy amortyzacyjne od środków trwałych otrzymanych w drodze darowizny (jeżeli to nabycie korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn) nie są kosztem uzyskania przychodów zarówno gdy zostały nabyte przed 1 stycznia 2018 r., jak i po tej dacie. Dodatkowo o konieczności takiego rozumienia przepisu świadczy brak jakichkolwiek przepisów wprowadzających, co oznacza, że do wszelkich okoliczności faktycznych stosować należy przepisy nowe.

 

Pragnę jednak wskazać, że zgodnie z komunikatami Ministerstwa Finansów planowana jest nowelizacja powyższego przepisu i złagodzenie jego skutków: „Trwają prace, które mają złagodzić skutki tych rozwiązań. W przypadku nabycia w drodze spadku ma być to powrót do zasad obowiązujących w 2017 r., natomiast przy darowiznach zakładana jest kontynuacja amortyzacji. Rozwiązania te miałyby zastosowanie do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych po 31 grudnia 2017 r. Jednak ostateczny kształt przepisów będzie znany dopiero po uchwaleniu nowelizacji ustawy przez Parlament RP”.

 

Niestety, ale do czasu nowelizacji przepisów należy stosować aktualnie obowiązujące przepisy, co oznacza, że od środka trwałego otrzymanego w darowiźnie w 2015 r. nie może Pani dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Nie ulega wątpliwości, że sama zapowiedź nowelizacji ustawy podatkowej nie chroni podatnika przed ewentualnymi negatywnymi skutkami kontroli podatkowej.

 

W kolejnym komunikacie MF wskazano: „W odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku – przewidziano powrót do zasad obowiązujących przed 1 stycznia 2018 r. Natomiast w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny – wprowadzono możliwość kontynuacji amortyzacji. Oznacza to, że obdarowany nie będzie określał na nowo wartości początkowej tych składników na dzień nabycia, ale przyjmie je w wartości określonej przez darczyńcę. Kontynuując amortyzację tych składników uwzględni też wysokość już dokonanych przez darczyńcę odpisów oraz przyjętą metodę amortyzacji. Rozwiązanie to umożliwi następcom prawnym dalsze i niezakłócone działanie firm rodzinnych (chodzi o zaliczanie do kosztów podatkowych wskazanych odpisów amortyzacyjnych, np. samochodów firmowych, licencji, patentów, znaków towarowych)”.

 

Ostateczny kształt przepisu poznamy dopiero po nowelizacji. Niewykluczone, że treść przepisu będzie dla podatników dużo korzystniejsza. Jednakże na chwilę obecną podatnicy są zobligowani stosować przepisy aktualnie obowiązujące, co skutkuje tym, że nie niestety, ale nie można dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych przed 1 stycznia 2018 r. (gdy nabycie to zwolnione było od podatku od spadków i darowizn).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem minus IV =

»Podobne materiały

Wycofanie lokali z działalności gospodarczej

Przed kilkoma laty wykupiłem dwa lokale od spółdzielni. Włączyłem je do swojego przedsiębiorstwa, dzięki amortyzacji czynsz stanowił koszt dla zakładu. Czy mogę teraz te pomieszczenia sprzedać, podarować synowi lub przestać amortyzować i zostawić dla siebie (by np. zacząć je wynajmować)? Czy pr

Opodatkowanie dochodów z tańca erotycznego i prostytucji

Zarabiam zamiennie jako tancerka erotyczna i prostytutka pieniądze w Polsce i za granicą. Moje dochody są nieudokumentowane. Wiem, że po przekroczeniu jakiejś kwoty na koncie mogę się spodziewać problemów ze strony urzędników. Następny problem powstanie zapewne, gdybym zainwestowała środki w majątek

Określenie PKWiU a zwrot podatku za materiały budowlane

Jesteśmy w trakcie budowy domu. Kupiłem lampy halogenowe do zabudowy, sprowadzone z jednego z państw UE. Zgodnie z przepisami mogę starać się o zwrot 15% podatku VAT od zakupionych lamp, ale firma pośrednicząca w sprzedaży nie określa dla nich norm PKWiU. Jak rozwiązać ten problem? Czy dla
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »