Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odkupienie od banku udziałów w samochodzie

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 22.11.2013

Kupiłem na licytacji komorniczej 51% udziałów w samochodzie osobowym. Chciałem odkupić od banku (czyli drugiego współwłaściciela) jego udziały w aucie, ale nie było żadnej reakcji ze strony banku na moją propozycję. Teraz otrzymałem od banku pismo, z którego wynika, że istnieje możliwość odkupienia udziałów, ale na swój koszt muszę poddać samochód ocenie uprawnionego rzeczoznawcy. Bank zapozna się z wyceną i złoży pisemną ofertę. W międzyczasie samochód psuł się kilka razy, a ja go naprawiałem, ubezpieczałem, robiłem przeglądy. Wszystko na własny koszt. Obecnie moja sytuacja finansowa nie jest najlepsza i dlatego wolałbym się wstrzymać z nabyciem udziałów. Czy bank może mnie zmusić do odkupienia udziałów?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jest Pan współwłaścicielem samochodu razem z bankiem.

 

Swego czasu padła z Pana strony propozycja odkupienia od banku jego udziałów. Bank zgodził się, ale postawił kilka warunków. Nie została ustalona cena zakupu. Pan obecnie nie jest zainteresowany zbyt szybkim zakupem tych udziałów.

 

Pana oferta zakupu udziałów została przez bank przyjęta, ale nie ustalono ceny zakupu. W takim przypadku nie jest Pan związany swoją ofertą. Stosownie bowiem do Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 66. § 1. Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy.

 

§ 2. Jeżeli oferent nie oznaczył w ofercie terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi, oferta złożona w obecności drugiej strony albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość przestaje wiązać, gdy nie zostanie przyjęta niezwłocznie; złożona w inny sposób przestaje wiązać z upływem czasu, w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia”.

 

Pana oferta zawierała zapewne chęć odkupienia udziałów, termin zakupu oraz proponowaną przez Pana cenę. Bankowi nie odpowiadała cena i zaproponował jej ustalenie w drodze wyceny przez rzeczoznawcę. Ewentualnie można Pana rozmowy z bankiem potraktować tylko jako negocjacje co do nabycia udziałów. Same negocjacje nie zobowiązują do dokonania zakupu.

 

W zasadzie, jeżeli nie przedstawi Pan w banku oceny rzeczoznawcy, to sprawa w ogóle nie będzie podejmowana przez bank. Byłby to najprostszy sposób na odsunięcie w czasie zakupu udziałów banku.

 

Nie doszło do zawarcia żadnej umowy zakupu przez Pana udziałów od banku. Wobec tego bank nie może zmusić Pana do zapłaty jakiejkolwiek kwoty z tego tytułu. Bank nie może zmusić Pana do odkupienia udziałów w oparciu o Pana i swoje dotychczasowe działania i decyzje.

 

Jednakże jako współwłaściciel bank ma prawo zaproponować zniesienie współwłasności wspólnej rzeczy w ten sposób, że rzecz przypadnie Panu, a Pan zapłaci bankowi określoną kwotę. Oczywiście Pan nie jest zobowiązany zgodzić się na takie zniesienie współwłasności.

 

O ile bankowi zależeć będzie na zniesieniu współwłasności, może wystąpić do sądu z wnioskiem o jej zniesienie we wskazany wyżej sposób. Wtedy sąd orzeka o sposobie zniesienia i rozliczeniach.

 

„Art. 210. Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności”.

 

O ile sprawa trafiłaby do sądu, to w razie wyroku zgodnego z żądaniem banku sąd może nałożyć na Pana obowiązek zwrotu kosztów sądowych, jakie bank poniósł. Sprawa toczy się w trybie postępowania nieprocesowego i obowiązuje tu zasada, że każda ze stron ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. Jeżeli jednak uczestnicy są w różnym stopniu zainteresowani w wyniku postępowania lub interesy ich są sprzeczne, sąd może stosunkowo rozdzielić obowiązek zwrotu kosztów lub włożyć go na jednego z uczestników w całości. To samo dotyczy zwrotu kosztów postępowania wyłożonych przez uczestników. Jeżeli interesy uczestników są sprzeczne, sąd może włożyć na uczestnika, którego wnioski zostały oddalone lub odrzucone, obowiązek zwrotu kosztów postępowania poniesionych przez innego uczestnika. Zasady te stosuje się odpowiednio, jeżeli uczestnik postępował niesumiennie lub oczywiście niewłaściwie.

 

W ramach umownego lub sądowego zniesienia współwłasności (o ile nie było z bankiem uzgodnienia, że Pan korzysta w całości z samochodu i ponosi koszty z tym związane) mógłby Pan żądać rozliczenia z bankiem kosztów napraw i ubezpieczenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + V =

»Podobne materiały

Niestawienie się na licytację pojazdu

Wyjechałem za granicę. W czasie mojego pobytu poza Polską, który niespodziewanie się przedłużył, komornik ogłosił licytację mojego pojazdu. Na ok. 10 dni przed jej terminem powiadomiłem komornika na piśmie, że nie mogę się stawić na licytację pojazdu. Czy grożą mi jakieś konsekwencje?

 

Niedostarczenie samochodu na licytację komorniczą

Jestem właścicielką samochodu, który ma być poddany licytacji. Samochód został pozostawiony pod moim dozorem. Mam dostarczyć auto na wskazany termin licytacji. Problem w tym, że samochód znajduje się za granicą i nie zdążę go sprowadzić. Komornik był informowany o tym fakcie. Czy grozi mi

 

Współwłasność samochodu a licytacja komornicza

Mam u wierzyciela ok. 7 tys. zł długu, sprawa trafiła do komornika. Jestem współwłaścicielem auta o wartości ok. 17 tys. zł. Komornik zamierza zająć „pół samochodu” i wystawić go na licytację. Za jaką kwotę będzie można kupić tę część auta? Jak będzie wygląd

 

Wysokość wynagrodzenia za bezprawne korzystanie z nieruchomości

Za jaki okres czasu mogę domagać się w sądzie od współwłaściciela wynagrodzenia za bezprawne i wyłączne korzystanie z nieruchomości? Wiem, że o wysokości tego wynagrodzenia decydują stawki rynkowe wynajmu. Jakie informacje muszę w tym celu przekazać sądowi? Wystąpiłam o powołanie biegłego w tym zakr

 

Sprzedaż działki z wieloma współwłaścicielami

W mieście X znajduje się pewna działka. W księdze wieczystej widnieje 9 współwłaścicieli. Trzech z nich nie żyje (nie znamy spadkobierców), z częścią nie ma kontaktu. W jaki sposób jeden lub dwóch współwłaścicieli mogą sprzedać tę nieruchomość?

 

Hipoteka na udziale współwłaściciela a zniesienie współwłasności

Dziesięć lat temu rodzice umową darowizny przekazali swoim dzieciom działkę rolną, dzieląc ją na 5 równych części (po 1/5 całej działki – zapis widnieje w księdze wieczystej). Rok temu działka ta została podzielona na 5 osobnych działek już przez geodetę. Chcielibyśmy założyć osobne księgi wie

 

Sprzedaż własnego samochodu bez zgody męża

Żona zakupiła samochód (umowa została zawarta pomiędzy nią a kupującym) i jest jedynym właścicielem pojazdu (wpis w dowodzie rejestracyjnym). Jesteśmy nadal w związku i mamy wspólnotę majątkową. Czy żona może sprzedać samochód bez mojej zgody? Czy w przypadku dokonania sprzedaży samochodu mam prawo

 

Zniesienie współwłasności bez zgody jednego z właścicieli

Rodzice razem z wujkiem są właścicielami nieruchomości – domu z działką. Wujem nie chce zgodzić się na proponowane podziały nieruchomości. Czy można znieść współwłasność bez jego zgody w postępowaniu sądowym? Czy sąd przychyli się do propozycji podziału rodziców?

 

Odrębne liczniki i rozliczanie piętra domu

Mamy nieruchomość – piętrowy domem. Współwłaścicielami w częściach równych jestem ja i córka oraz moja szwagierka ze swoją córką. Mieszkamy na oddzielnych piętrach. Chcemy dokonać podziału domu na 2 lokale (piętra), założyć odrębne liczniki i prowadzić oddzielne rozliczanie. Domek jednak jest

 

Jak zmusić współwłaściciela domu do remontu?

Jestem współwłaścicielką domu z udziałem 40%, a 60% należy do sąsiadki. Dom jest sprzed II wojny światowej. Dachówka, kominy nie były remontowane od jego powstania. Jeden z kominów wymaga natychmiastowego remontu, jest pęknięty i cegły spadają przy wietrze. Istnieje ciągłe niebezpieczeństwo, że cegł

 

Podział działki w wspólnocie mieszkaniowej

W budynku jest 6 mieszkań własnościowych. Działka, na której posadowiony jest budynek, ma 2600 m2. Wyodrębniliśmy miejsca parkingowe, chodnik, pozostałą powierzchnię działki podzieliliśmy na części według procentowego udziału lokali w nieruchomości. Chcemy zabezpieczyć prawo do wyłącznego użytk

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »