Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odkupienie od banku udziałów w samochodzie

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 22.11.2013

Kupiłem na licytacji komorniczej 51% udziałów w samochodzie osobowym. Chciałem odkupić od banku (czyli drugiego współwłaściciela) jego udziały w aucie, ale nie było żadnej reakcji ze strony banku na moją propozycję. Teraz otrzymałem od banku pismo, z którego wynika, że istnieje możliwość odkupienia udziałów, ale na swój koszt muszę poddać samochód ocenie uprawnionego rzeczoznawcy. Bank zapozna się z wyceną i złoży pisemną ofertę. W międzyczasie samochód psuł się kilka razy, a ja go naprawiałem, ubezpieczałem, robiłem przeglądy. Wszystko na własny koszt. Obecnie moja sytuacja finansowa nie jest najlepsza i dlatego wolałbym się wstrzymać z nabyciem udziałów. Czy bank może mnie zmusić do odkupienia udziałów?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jest Pan współwłaścicielem samochodu razem z bankiem.

 

Swego czasu padła z Pana strony propozycja odkupienia od banku jego udziałów. Bank zgodził się, ale postawił kilka warunków. Nie została ustalona cena zakupu. Pan obecnie nie jest zainteresowany zbyt szybkim zakupem tych udziałów.

 

Pana oferta zakupu udziałów została przez bank przyjęta, ale nie ustalono ceny zakupu. W takim przypadku nie jest Pan związany swoją ofertą. Stosownie bowiem do Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 66. § 1. Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy.

 

§ 2. Jeżeli oferent nie oznaczył w ofercie terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi, oferta złożona w obecności drugiej strony albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość przestaje wiązać, gdy nie zostanie przyjęta niezwłocznie; złożona w inny sposób przestaje wiązać z upływem czasu, w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia”.

 

Pana oferta zawierała zapewne chęć odkupienia udziałów, termin zakupu oraz proponowaną przez Pana cenę. Bankowi nie odpowiadała cena i zaproponował jej ustalenie w drodze wyceny przez rzeczoznawcę. Ewentualnie można Pana rozmowy z bankiem potraktować tylko jako negocjacje co do nabycia udziałów. Same negocjacje nie zobowiązują do dokonania zakupu.

 

W zasadzie, jeżeli nie przedstawi Pan w banku oceny rzeczoznawcy, to sprawa w ogóle nie będzie podejmowana przez bank. Byłby to najprostszy sposób na odsunięcie w czasie zakupu udziałów banku.

 

Nie doszło do zawarcia żadnej umowy zakupu przez Pana udziałów od banku. Wobec tego bank nie może zmusić Pana do zapłaty jakiejkolwiek kwoty z tego tytułu. Bank nie może zmusić Pana do odkupienia udziałów w oparciu o Pana i swoje dotychczasowe działania i decyzje.

 

Jednakże jako współwłaściciel bank ma prawo zaproponować zniesienie współwłasności wspólnej rzeczy w ten sposób, że rzecz przypadnie Panu, a Pan zapłaci bankowi określoną kwotę. Oczywiście Pan nie jest zobowiązany zgodzić się na takie zniesienie współwłasności.

 

O ile bankowi zależeć będzie na zniesieniu współwłasności, może wystąpić do sądu z wnioskiem o jej zniesienie we wskazany wyżej sposób. Wtedy sąd orzeka o sposobie zniesienia i rozliczeniach.

 

„Art. 210. Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności”.

 

O ile sprawa trafiłaby do sądu, to w razie wyroku zgodnego z żądaniem banku sąd może nałożyć na Pana obowiązek zwrotu kosztów sądowych, jakie bank poniósł. Sprawa toczy się w trybie postępowania nieprocesowego i obowiązuje tu zasada, że każda ze stron ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. Jeżeli jednak uczestnicy są w różnym stopniu zainteresowani w wyniku postępowania lub interesy ich są sprzeczne, sąd może stosunkowo rozdzielić obowiązek zwrotu kosztów lub włożyć go na jednego z uczestników w całości. To samo dotyczy zwrotu kosztów postępowania wyłożonych przez uczestników. Jeżeli interesy uczestników są sprzeczne, sąd może włożyć na uczestnika, którego wnioski zostały oddalone lub odrzucone, obowiązek zwrotu kosztów postępowania poniesionych przez innego uczestnika. Zasady te stosuje się odpowiednio, jeżeli uczestnik postępował niesumiennie lub oczywiście niewłaściwie.

 

W ramach umownego lub sądowego zniesienia współwłasności (o ile nie było z bankiem uzgodnienia, że Pan korzysta w całości z samochodu i ponosi koszty z tym związane) mógłby Pan żądać rozliczenia z bankiem kosztów napraw i ubezpieczenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 minus 6 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki