.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odjęcie dodatku od pensji

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 29.06.2017

Od 34 lat jestem pracownikiem wydziału o szczególnych warunkach. Moja podstawowa stawka wynosi 9 zł na godz. + 3,80 zł za pracę w warunkach niebezpiecznych. Miesiąc temu powierzono mi obowiązki na innym wydziale w związku z potrzebami spółki (art. 42 § 4 – oddelegowanie na piśmie). Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie. Dostałam pensję, która jest zaniżona do najniższej krajowej. Czy odjęcie dodatku od pensji jest zgodne z prawem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odjęcie dodatku od pensji

Fot. Fotolia

Zgodnie z art. 42 § 4 ustawy Kodeks pracy „wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika”.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 1990 r. (sygn. akt I PR 362/90) przy czasowym powierzeniu pracownikowi innej pracy, niż określona w umowie o pracę, nie może ulec obniżeniu wynagrodzenie pracownika obliczone według zasad stosowanych przy ustalaniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

 

„Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem:

 

1) jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,

2) wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas nie zawinionego przez pracownika przestoju,

3) gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,

4) wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

5) ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,

6) dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,

7) wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

7a) kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,

8) nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,

9) odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,

10) wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy”.

 

Co do zasady prawo do dodatku ustaje automatycznie (bez potrzeby dokonywania wypowiedzenia zmieniającego) w sytuacji, gdy pracownik przestał wykonywać pracę, dla której przewidziany był dodatek, jednak w sytuacji czasowego powierzenia pracownikowi innej pracy dodatek ten nadal powinien być mu wypłacany, ponieważ jest on uwzględniany w wynagrodzeniu za urlop – a tak się wylicza wynagrodzenie przy czasowym powierzeniu innej pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć + dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »