.
Mamy 13 789 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odjechanie z miejsca kolizji - ubezpieczyciel żąda zwrotu wypłaconego odszkodowania

Pierwszy raz w życiu miałem stłuczkę, tak mnie to zestresowało, że odjechałem z miejsca kolizji. Teraz ubezpieczyciel żąda ode mnie kolosalnych pieniędzy. Otrzymałem dwa wezwania do zapłaty: pierwsze na ok. 8 tys. zł i drugie na prawie 2 tys. Czy da się coś z tym zrobić? Ile razy mam płacić za tę szkodę, zważywszy, że poszkodowany otrzymał odszkodowanie? Czy ubezpieczyciel nie ma obowiązku wyjaśnić, skąd się wzięła tak duża suma? W wezwaniach nic na ten temat nie ma.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odjechanie z miejsca kolizji - ubezpieczyciel żąda zwrotu wypłaconego odszkodowania

Konsekwencje ucieczki z miejsca zdarzenia drogowego

Przede wszystkim proszę zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU) Pańskiego ubezpieczyciela, albowiem zazwyczaj w przypadku ucieczki z miejsca zdarzenia ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo dochodzenia regresu w wypłaconym ubezpieczeniu. Jak wynika z dołączonych pism, ubezpieczyciel obecnie domaga się od Pana jako sprawcy zdarzenia zwrotu dokonanych płatności na rzecz pokrzywdzonego, albowiem uciekł Pan z miejsca zdarzenia i zostało to zastrzeżone w OWU, które Pana obowiązują.

 

Zgodnie z treścią art. 415 Kodeksu cywilnego (K.c.): „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Zgodnie natomiast z treścią art. 361 § 1 K.c.: „Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła”.

 

Odpowiedzialność odszkodowawcza za wyrządzoną szkodę

Artykuł 415 K.c. jest ogólnym przepisem umożliwiającym nałożenie obowiązku naprawienia szkody na podmiot, który wyrządził ją ze swojej winy. Przepis ten stanowi ogólną podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej, która może mieć zastosowanie we wszystkich przypadkach, w których szkoda została wyrządzona zawinionym zachowaniem.

 

W art. 415 K.c. nie są wskazane wszystkie przesłanki, które muszą wystąpić, aby możliwe było ustalenie odpowiedzialności odszkodowawczej określonego podmiotu. Bezpośrednio z art. 415 K.c. wynika, że przesłanką odpowiedzialności odszkodowawczej jest zawinione zachowanie oraz wyrządzona w wyniku tego zachowania szkoda, natomiast z art. 361 K.c. wynika konieczność wykazania adekwatnego związku przyczynowego między zawinionym zachowaniem i naruszeniem dobra, z którego szkoda wynika.

 

Wina w art. 415 K.c., przesądzająca o zarzucalności zachowania sprawczego, bez wątpienia stwarza możliwość uwzględniania okoliczności o charakterze subiektywnym w procesie przypisywania odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Zgodnie z dualistyczną koncepcją winy, użycie tego pojęcia w art. 415 K.c. uzasadnia ocenę zachowania sprawczego także przez pryzmat kryterium bezprawności (Art. 415 K.c. red. Osajda 2020, wyd. 24/B. Lackoroński/M. Raczkowski).

 

Proszę także zwrócić uwagę na treść art. 361 K.c.: „§ 1. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. § 2. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono”.

 

Roszczenie regresowe za wypłacone ubezpieczenie

W tej sytuacji, jeżeli nie wie Pan, skąd wzięły się tak wysokie kwoty i czy będą jeszcze jakieś wezwania, czy na tym koniec, powinien Pan zwrócić się – najlepiej pisemnie – do ubezpieczyciela w celu wskazania całości napraw i wypłaconych środków, jakie zostały zlecone na rzecz pokrzywdzonego. Ubezpieczyciel powinien Panu także okazać decyzję, na podstawie której dochodzi regresu oraz postanowień umowy. Proponuję więc wszelkie pytania kierować do ubezpieczyciela, jednak z przesłanych pism jasno wynika, iż ubezpieczyciel dochodzi regresu za wypłacone ubezpieczenie.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 - IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl