.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odejście na rentę mimo umowy lojalnościowej

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 30.05.2020

Podpisałem umowę lojalnościową z pracodawcą za szkolenie na okres trzech lat. Zobowiązałem się w umowie, że pozostanę w firmie trzy lata. Jeżeli nie, to zwrócę koszty szkolenia. Niestety odszedłem z pracy po okresie 9 miesięcy ze względów zdrowotnych (przeszedłem na rentę) i rozwiązałem umowę o pracę za porozumieniem stron. Czy będę musiał zwracać pracodawcy koszt szkolenia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odejście na rentę mimo umowy lojalnościowej

Umowa lojalnościowa z pracownikiem

Obowiązek pracodawcy ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych jest podstawową zasadą prawa pracy (art. 17 Kodeksu pracy). Kodeks pracy w rozdziale III reguluje kwestie związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowej przez pracownika. Pracodawca zawiera z pracownikiem umowę na podstawie której zostają określone wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowa o podnoszeniu przez pracownika kwalifikacji zawodowych może także zawierać jako element uzupełniający postanowienie, mocą którego pracodawca zobowiązuje pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych (art. 1034 § 3).

Konieczność zwrotu kosztów przez pracownika

W art. 1035 zostały określone sytuacje, w których na pracowniku ciąży obowiązek zwrotu całości lub części poniesionych przez pracodawcę kosztów związanych z podnoszeniem przez pracownika kwalifikacji zawodowych. Pracownik jest zobowiązany do zwrotu całości lub części poniesionych przez pracodawcę kosztów w sytuacji, gdy:

 

  1. bez uzasadnionych przyczyn nie podejmuje podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub przerywa ich podnoszenie;
  2. w razie rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  3. w razie wypowiedzenia przez pracownika stosunku pracy w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wypowiedzenia spowodowanego mobbingiem (art. 943);
  4. rozwiązania przez pracownika stosunku pracy bez wypowiedzenia, jeżeli nie występuje przyczyna wymieniona w art. 55 lub 943.

Przejście na rentę

W Pana sytuacji umowa o pracę została rozwiązana z przyczyn niezależnych, tj. zdrowotnych. Uzyskane prawo do renty wynika z niezdolności do pracy. Warunkiem uzyskania prawa do renty jest orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, który stanowi dowód na całkowitą bądź częściową niezdolność do pracy. Wydaje się, iż na zasadzie wnioskowania per analogiam – skoro jedną z przyczyn uzasadniających zwolnienie ze zwrotu poniesionych przez pracodawcę kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych jest między innymi stan zdrowia uniemożliwiający pracę na danym stanowisku (art. 55 § 1), to również i przyznanie renty stanowi okoliczność uzasadniającą zwolnienie pracownika z obowiązku zwrotu kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji.

Zwrot kosztów przy przejściu na rentę pracownika z umową lojalnościową?

Nadto mając na uwadze treść art. 8 odwołującego się w swej treści do zasad współżycia społecznego, należy przez pryzmat tej zasady badać każdą czynność dokonaną przez strony stosunku prawnego. W nauce i orzecznictwie z zakresu prawa pracy panuje zgodny pogląd, iż klauzula zasad współżycia społecznego usprawiedliwia odmowę zadośćuczynienia żądaniu osoby uprawnionej, która pragnie uczynić użytek ze swego prawa wbrew zasadom współżycia społecznego. Zatem jeżeli pracownik nie ma wpływu na pewne okoliczności, w tym przypadku uzyskanie renty oraz stan zdrowia, który uniemożliwia pracę, to sprzecznym z zasadami współżycia społecznego byłoby obarczanie go winą za zaistniałą sytuację.

 

Niemniej jednak nie wynika wprost z przepisów Kodeksu pracy wyłączenie z obowiązku zwrotu kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracownika zwolnienie ze względu na otrzymanie prawa do renty.

 

Osobiście uważam, że nie powinien być Pan wzywany do zwrotu kosztów szkolenia, skoro umowa rozwiązana została za porozumieniem stron, a zatem pracodawca wyraził zgodę na jej rozwiązanie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI minus trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »