Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odebranie prawa jazdy po zatrzymaniu

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 13.03.2018

W 2015 roku zostałem zatrzymany przez policję w Holandii, prowadziłem samochód pod wpływem alkoholu. Prawo jazdy zostało mi zatrzymane przez policję holenderska oraz dostałem zakaz poruszania się pojazdami mechanicznymi na 6 miesięcy. Kara, którą orzekł sąd, dawno minęła, jednak sąd odesłał prawo jazdy do polskiej ambasady, po czym ambasada odesłała do starostwa, które to prawo jazdy mi wydało. Jak się tłumaczyć w danym starostwie, aby to prawo jazdy zostało mi wydane? Dodam tylko, że starostwo myśli, że wydany dokument został mi zmieniony na holenderskie.

Mateusz Rzeszowski

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż przepisy nie przewidują szczególnej procedury dla zwrotu prawa jazdy zatrzymanego za granicą. Zastosowanie znajdują więc w tej kwestii przepisy ogólne.

 

Zatrzymanie prawa jazdy i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych nie powodują automatycznie utraty uprawnień, ale ich zawieszenie. Możliwe jest odzyskanie zatrzymanego prawa jazdy po okresie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, jeśli nie utraciło ono w tym czasie ważności. W takim bowiem przypadku wyrabiamy nowy dokument.

 

W celu odzyskania prawa jazdy należy złożyć do starostwa wniosek o wydanie prawa jazdy (wnioski powinny być dostępne w starostwie), w którym należy zaznaczyć, że sprawa dotyczy zwrotu zatrzymanego prawa jazdy. We wniosku o wydanie prawa jazdy, składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami:

 

„Art. 12

1. Prawo jazdy nie może być wydane osobie:

1) u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

2) w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych - w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu;

3) w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy - w okresie i zakresie obowiązywania tej decyzji;


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

4) posiadającej inny dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym;

5)  która uzyskała za granicą prawo jazdy, a to prawo jazdy zostało zatrzymane lub uprawnienie do kierowania pojazdami zostało cofnięte – w okresie obowiązywania zatrzymania prawa jazdy lub cofnięcia uprawnienia;

6) której prawo jazdy zostało wymienione w trybie art. 97 ust. 1 i 2;

7) która rozpoczęła w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, procedurę wymiany prawa jazdy na krajowe prawo jazdy lub procedurę wydania wtórnika polskiego krajowego prawa jazdy”.

 

Jak widzimy, cytowany przepis zabrania wydania prawa jazdy, w przypadku jeśli w stosunku do kierowcy orzeczony został zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Przesłanka ta nie została ograniczona jedynie do polskich sądów. Co za tym idzie, można przyjąć, że dotyczy także orzeczeń wydanych przez sądy zagraniczne. Tym niemniej, jak wynika z Pana opisu sytuacji, okres, na który orzeczony został wobec Pana środek karny, w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, już dawno upłynął. Co za tym idzie, brak jest w Pana przypadku teoretycznie żadnych podstaw do odmowy wydania prawa jazdy w oparciu o cytowany przepis.

 

Problem z odzyskaniem dokumentu może dotyczyć nieporozumienia odnośnie jego wymiany na zagraniczne prawo jazdy. Zgodnie bowiem z § 9 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami:

 

„Prawo jazdy wydane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej otrzymane od organu zagranicznego, który dokonał jego wymiany na zagraniczne prawo jazdy, unieważnia się przez obcięcie lewego rogu o powierzchni co najmniej 1 cm2 i umieszcza się w aktach ewidencyjnych kierowców, wprowadzając jednocześnie odpowiednie dane do wniosku i systemu teleinformatycznego. Jeżeli prawo jazdy wymienione na zagraniczne nie jest autentyczne, organ polski niezwłocznie powiadamia o tym fakcie organ zagraniczny, który dokonał wymiany”.

 

Jak Pan widzi, jeśli prawo jazdy jest w starostwie jako unieważnione ze względu na jego wymianę, to obawiam się że konieczne będzie wyrobienie nowego dokumentu. Udowodnienie że nie posiada Pan zagranicznego prawa jazdy, co również stanowi przesłankę odmowy wydania polskiego dokumentu (art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o kierujących pojazdami), będzie stosunkowo łatwe, ponieważ organ z urzędu zobligowany jest sprawdzić tę okoliczność, zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy o kierujących pojazdami:

 

„W celu wydania prawa jazdy właściwy organ wydający prawo jazdy zwraca się do odpowiednich organów państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, o potwierdzenie, że osoba ubiegająca się o uprawnienie nie posiada prawa jazdy wydanego w jednym z tych państw ani nie rozpoczęła procedury wymiany prawa jazdy na krajowe prawo jazdy lub procedury wydania wtórnika polskiego krajowego prawa jazdy”.

 

Sytuacja w Pana przypadku jest o tyle dziwna, o ile wraz z prawem jazdy powinien zostać przekazany do starostwa odpis wyroku sądu Holenderskiego orzekającego zakaz prowadzenia pojazdów bądź choćby informacja w tym zakresie. Dlatego też mogą pojawić się jakieś nieprzewidywalne utrudnienia w odzyskaniu prawa jazdy, jako że to najprawdopodobniej zostało unieważnione przez obcięcie rogu. Co za tym idzie, konieczne będzie wyrobienie nowego dokumentu, za co odpowiedzialność powinien de facto ponieść urząd. Tym niemniej, w razie odmowy zwrotu dokumentu ze strony starostwa zawsze przysługuje Panu droga odwoławcza. Odwołanie można złożyć w terminie 14 dni do właściwego kolegium odwoławczego, za pośrednictwem starostwa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 + sześć =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Wniosek o postawienie znaku drogowego

Jakiś czas temu utwardzono drogę gminną biegnącą wzdłuż mojej posesji. Droga jest długa i prosta, dlatego kierowcy często przekraczają dozwoloną prędkość. Przez tę drogę muszę przepędzać swoje zwierzęta gospodarskie, co stwarza realne zagrożenie. Jak i do kogo mogę się zwrócić o postawienie na drodze znaków drogowych „uwaga, zwierzęta gospodarskie”? Czy jest szansa na wprowadzenia ograniczenia prędkości lub progów zwalniających?

Wydanie licencji na prowadzenie taksówki

Zrobiłem kurs na przewóz taksówką w mieście A, a egzamin zdałem przed komisją powołaną przez starostę w mieście B (w którym mieszkam). Złożyłem dokumenty o wydanie licencji w mieście A, ale teraz zacząłem się zastanawiać, czy licencja na pewno zostanie mi w tej sytuacji wydana?

Przewóz młodzieży szkolnej busem

Młodzież szkolna w mojej miejscowości przewożona jest busem, który ma 25 miejsc siedzących. Pojazd zabiera jednak więcej osób (ok. 35), które muszą więc całą drogę stać. Czy jest to zgodne z prawem? Dodam, że kilkakrotnie prosiłem policję o kontrolę busa oraz zgłaszałem sprawę do dyrektora szkoły – moje skargi nic nie dały.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »