Mamy 10 708 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oddanie budynku do użytkowania

Autor: Ewa Szczepanik-Kurowska • Opublikowane: 14.11.2009

Artykuł omawia dwa tryby oddania budynku do użytkowania: oddanie z obowiązkiem zawiadomienia o zakończeniu budowy i oddanie z obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Ewa Szczepanik-Kurowska

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Prawo budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; dalej w skrócie „P.b.”) przewiduje dwa tryby oddania budynku do użytkowania.

 

W pierwszym przypadku inwestor zawiadamia właściwy organ o zakończeniu budowy. Następnie, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia organowi ten nie zgłosi sprzeciwu, można przystąpić do użytkowania (art. 54 P.b.). Jest to tzw. „milcząca zgoda” organu.

 

Tryb drugi odnosi się do ściśle określonych sytuacji, w przypadku których inwestor przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego musi uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie (art. 55 P.b.).

 

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wymagane jest:

 

 1. Gdy przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.
 2. Kiedy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo w art. 51 ust. 4 P.b., tj. w przypadku legalizacji samowoli budowlanej bądź budowy znacząco odbiegającej od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków określonych w pozwoleniu na budowę.
 3. W stosunku do obiektów zaliczonych do kategorii: V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX, o których mowa w załączniku do ustawy Prawo budowlane i są to:
  • obiekty sportowe i rekreacyjne, takie jak stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie, hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny;
  • budynki kultury, nauki i oświaty, takie jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych;
  • budynki kultu religijnego, takie jak: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria;
  • budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, takie jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, żłobki, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze;
  • budynki administracji publicznej, budynki sejmu, senatu, kancelarii prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunałów, więzień i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz obiekty budowlane sił zbrojnych;
  • budynki mieszkalne niewymienione wyżej;
  • budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, takie jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne;
  • budynki biurowe i konferencyjne;
  • budynki handlu, gastronomii i usług, takie jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże powyżej dwóch stanowisk, budynki dworcowe;
  • budynki przemysłowe, takie jak: budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeźnie oraz obiekty magazynowe (budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty), a także budynki kolejowe (nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego);
  • stacje paliw;
  • place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi;
  • obiekty gospodarki wodnej, takie jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne;
  • budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, takie jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy żeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne;
  • drogowe i kolejowe obiekty mostowe, takie jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele;
  • wolnostojące kominy i maszty;
  • obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, takie jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków

   – o odpowiednim współczynniku kategorii oraz wielkości obiektu.

 

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Oba tryby oddania budynku do użytkowania odnoszą się do tych obiektów budowlanych, do których wzniesienia potrzebne było pozwolenie na budowę. Wobec tego, budując obiekt budowlany wymagający jedynie zgłoszenia (art. 29 ust. 1 P.b.), np. ogrodzenie od strony drogi – inwestor nie musi oddawać budynku do użytkowania.

 

Należy zaznaczyć, że regulacje dotyczące oddania budynku do użytkowania w odpowiednim organie odnoszą się tylko do budowy obiektów budowlanych, a więc wykonania obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowy, rozbudowy i nadbudowy. Nie obejmują natomiast przebudowy czy remontu, wobec czego w przypadku np. przebudowy – oddanie do użytkowania nie będzie konieczne.

 

W obu trybach oddania budynku do użytkowania (zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie) inwestor ma obowiązek dołączyć szereg, wymienionych w art. 57 P.b., dokumentów.Stan prawny obowiązujący na dzień 14.11.2009

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 9 minus siedem =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »