Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oddanie nieruchomości bankowi za dług we frankach

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 21.02.2017

Posiadam kredyt hipoteczny w banku udzielony we frankach. Po śmierci męża w 2015 r. nie stać mnie na spłatę rat, które są bardzo wysokie. Dowiedziałam się, że możliwe jest oddanie nieruchomości bankowi za dług. Na czym to polega i jak się to załatwia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Oddanie nieruchomości bankowi za dług we frankach

Jak Pani wskazuje – jest możliwość oddać bankowi nieruchomość za dług. Zasady takiego działania teoretycznie powinny być zawarte w umowie kredytowej. Jeżeli ich nie ma – konieczne byłoby odrębne ustalenie tych zasad przez Panią i bank.

 

Formalnie jest Pani dłużnikiem zobowiązanym do wykonania określonego zobowiązania. Zobowiązanie to polega na spłacie kredytu w miesięcznych ratach. Zapewne jest możliwość spłaty jednorazowej. Jednakże zawsze to będzie wykonanie tego samego zobowiązania – spłaty kredytu.

 

W celu umorzenia zobowiązania (kredytu) Pani jako dłużnik zobowiąże się za zgodą wierzyciela (banku) spełnić inne świadczenie (przekazać prawo własności nieruchomości). To spowoduje, że Pani dotychczasowe zobowiązanie z tytułu kredytu wygaśnie.

 

W naszym prawie istnieje możliwość wykonania przez dłużnika swojego zobowiązania w ten sposób, że zamiast pierwotnego zobowiązania dłużnik wykonuje w to miejsce inne świadczenie (świadczenie w miejsce wykonania). Wynika to z Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 453. Jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie, zobowiązanie wygasa. Jednakże gdy przedmiot świadczenia ma wady, dłużnik obowiązany jest do rękojmi według przepisów o rękojmi przy sprzedaży”.

 

Cytowany przepis stwarza możliwość do tego, że:

 

 • uzgodni Pani z bankiem, iż zamiast spłacać kredyt w ratach, przeniesie Pani na bank prawo własności nieruchomości;
 • bank zgadza się na to przeniesienie i stanie się właścicielem nieruchomości;
 • ustali Pani z bankiem, jakie są obecne Pani zobowiązania,
 • ustali Pani z bankiem, jaka jest obecnie wartość nieruchomości,
 • ustali Pani z bankiem datę przeniesienia własności nieruchomości na bank,
 • ustali Pani z bankiem zasady zaliczenia wartości nieruchomości na poczet kredytu, oraz spłaty ewentualnej nadwyżki na Pani rzecz,
 • a przede wszystkim ustali Pani, że wskutek tego wygasa Pani zobowiązanie z tytułu spłaty kredytu w całości, kredyt zostanie uznany za spłacony wraz z wszelkimi kosztami.

 

Oczywiście zaangażowany w to byłby biegły do wyceny nieruchomości, a także notariusz (do zawarcia umowy). Niezbędne zatem byłoby ustalenie:

 

 • kto ponosi koszty biegłego,
 • kto ponosi koszty notariusza,
 • kto ponosi inne ewentualne koszty.

 

O ile przekazanie bankowi nastąpi w roku 2016 – po Pani stronie nie wystąpi podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zbycia nieruchomości.

 

Przy przekazaniu bank powinien zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (2% wartości nieruchomości), a może próbować przerzucić to na Panią.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 0 - siedem =

»Podobne materiały

Przeniesienie własności zadłużonej nieruchomości

Pewien człowiek kupił posiadłość pod hipotekę. Właściciel nieruchomości nie opłacał składek ZUS i jest teraz zadłużony. Chciałabym przejąć jego nieruchomość – łącznie z zadłużeniem. ZUS wystawił promesę na wykreślenie hipoteki po spłacie zobowiązania. Jednak jest jeszcze zadłużenie w 

Zabezpieczenie pożyczki zastawem rejestrowym na samochodzie

Znajomy poprosił mnie o pożyczenie mu 10 000 zł. Czy mogę taką pożyczkę zabezpieczyć zastawem rejestrowym na samochodzie znajomego?

Wystawienie weksla in blanco i oprocentowanie sumy wekslowej

Czy wystawiając weksel in blanco, bank ma obowiązek policzyć jakiś procent od sumy znajdującej się na wekslu? Jeśli tak, to jaki?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »