Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oddalenie pozwu rozwodowego przez sąd – pozytywne i negatywne przesłanki

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 11.12.2009

Rok temu odbyła się nasza pierwsza rozprawa rozwodowa, pozew złożyłam ja, biorąc winę na siebie, aby nie rozdrapywać ran. Rozwodu sąd nie orzekł. Ustaliliśmy, że przez rok zobaczymy, jak się życie ułoży, tym bardziej że mąż przed sądem wiele obiecywał, ale niestety na tych obietnicach się skończyło. Ciągle muszę prosić o pieniądze na dziecko, choć zarabia dużo. Postanowiłam ponowić wniosek, jak mam go drugi raz napisać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z listu wynika, że Pani pierwszy pozew o rozwód został przez sąd oddalony. Powodem tego był prawdopodobnie fakt, że w przedmiotowej sprawie nie były spełnione tzw. pozytywne lub negatywne przesłanki rozwodowe.

 

Otóż, każdy z małżonków może żądać, aby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Jednakże, aby orzeczenie rozwodu było możliwe, konieczne jest zaistnienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego – wynika to z art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.io.). Są to tzw. pozytywne przesłanki rozwodowe. Nie ma tu znaczenia, z jakich przyczyn nastąpił rozkład, nie jest też wymagane, aby rozkład nastąpił z ważnych powodów. Sąd musi w każdej rozpatrywanej sprawie ustalić, czy ustało pożycie małżeńskie. W przypadku gdy tego nie ustali, nie może orzec rozwodu. Zupełność rozpadu pożycia małżeńskiego polega na ustaniu między małżonkami więzi: uczuciowej (psychicznej), fizycznej oraz gospodarczej. Z kolei do uznania, że rozkład jest trwały, nie jest konieczne stwierdzenie, że powrót małżonków do pożycia jest bezwzględnie wyłączony. Wystarczy oparta na doświadczeniu życiowym ocena, że w okolicznościach sprawy powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi. Należy przy tym mieć na uwadze indywidualne cechy charakteru małżonków.

 

Jednakże nawet przy istnieniu zupełnego i trwałego rozkładu pożycia orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, jeśli zachodzi jedna z tzw. negatywnych przesłanek rozwodowych. Zaliczamy do nich okoliczności:

 

  1. gdy wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków;
  2. gdy orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;
  3. gdy rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny powstania rozkładu pożycia.

 

W tym ostatnim wypadku sąd może orzec rozwód, jeżeli drugi małżonek wyraził zgodę na rozwód albo jeżeli odmowa jego zgody jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

 

Jeśli nie zaistniały przesłanki pozytywne rozwodu, więc nie można było mówić o trwałym i zupełnym rozkładzie pożycia małżeńskiego, albo jeśli te przesłanki zaistniały, ale istniały również przesłanki negatywne rozwodu – to sąd oddalił powództwo o rozwód.

 

Prawo nie przewiduje ram czasowych dla złożenia kolejnego pozwu o rozwód. Teoretycznie można to zrobić tuż po oddaleniu przez sąd poprzedniego powództwa. Oczywiście sens takiego działania istnieje tylko wtedy, gdy zmieniła się sytuacja małżonków i powstały przesłanki warunkujące rozwód (trwały i zupełny rozkład pożycia) lub, zależnie od tego co było podstawą oddalenia powództwa, przestały istnieć przesłanki uniemożliwiające wcześniej rozwód (np. dobro małoletnich dzieci).

 

Zakładam, że wie Pani, iż pozew, jak każde pismo procesowe, powinien zawierać określone elementy (oznaczenie sądu, imię, nazwisko i dokładny adres osoby domagającej się orzeczenia rozwodu – powoda oraz drugiego małżonka – pozwanego) oraz był należycie opłacony. Pozew powinien zawierać uzasadnienie z podaniem przyczyn, dla których powód występuje o rozwód.

 

W uzasadnieniu powinna się Pani skoncentrować na wykazaniu, że między Panią a mężem nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia i nie ma szans, że sytuacja ulegnie poprawie. Należy wskazać dowody, że przesłanki do rozwodu zostały spełnione np. że mieszkają Państwo oddzielnie, nie prowadzą wspólnej kuchni, nie mają wspólnego konta itp. Dowodami mogą być: zeznania świadków, opinie biegłych, dokumenty.

 

Dla jasności dodam, że przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego mogą być:

 

  • zawinione (np. groźba, nieetyczne postępowanie, alkoholizm, odmowa wzajemnej pomocy, zdrada, poniżanie małżonka, niewłaściwy stosunek do dzieci lub do rodziny małżonka),
  • niezawinione (np. długotrwała choroba utrudniająca wykonywanie obowiązków małżeńskich, zasadnicza różnica charakterów, niedobór seksualny), lub
  • takie, które mogą zależnie od okoliczności zostać uznane za zawinione lub niezawinione (np. bezpłodność, różnica wieku, różnica światopoglądów).

 

Ocena wiarygodności przytoczonych przez Panią twierdzeń i dowodów na ich poparcie należy już do sądu. Jeżeli sąd poweźmie przekonanie, iż istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, skieruje Państwa do mediacji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć - 2 =

»Podobne materiały

Jak zabezpieczyć majątek na wypadek rozwodu?

Jakiś czas temu dowiedziałem się, że żona mnie zdradziła. Jesteśmy małżeństwem od 11 lat i mamy dzieci. Na razie nie chcę się rozwodzić, ale kto wie, co będzie w przyszłości. Ja i żona mamy wspólny majątek (dom, oszczędności). Poza tym prowadzę własną firmę. Jak mogę zabezpieczyć swój mają

 

Rozwiązanie związku małżeńskiego

Proszę o informację, jakie prawa i możliwości uzyskania rozwodu i alimentów ma żona w następującej sytuacji. Mąż domaga się rozwiązania związku małżeńskiego (jako powód podaje, że chce być sam). Proponuje rozwód bez orzekania o winie. Małżeństwo nie ma dzieci. Mąż jest w bardzo dobrej sytuacji

 

Wymeldowanie żony, która wyprowadziła się do kochanka

W lutym tego roku moja żona wyprowadziła się z domu do swojego kochanka. Przestała utrzymywać z nami jakiekolwiek kontakty. Mamy dwoje dzieci – 20 i 13 lat, które ja utrzymuję i wychowuję. Żona przelewa na nie tylko po 250 zł. Podjąłem decyzję o rozwodzie. Czy mogę wymeldować żonę? Mieszkanie

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »