.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oddalenie drugiego sprzeciwu - przywrócenie terminu

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 21.11.2016

Na wydany nakaz zapłaty został wysłany sprzeciw. Niestety jednak sprzeciw od nakazu zapłaty (sporządzony przez pracownika firmy) został wysłany w terminie, natomiast kolejny już przygotowany przez kancelarię prawną po terminie, więc został oddalony przez sąd. Czy istnieje jakakolwiek możliwość przywrócenia terminu wniesienia sprzeciwu? To zamieszanie spowodowane pomyłką w odczytaniu daty otrzymania nakazu zapłaty.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oddalenie drugiego sprzeciwu - przywrócenie terminu

Fot. Fotolia

Zgodnie z art. 168 i 169 Kodeksu postępowania cywilnego:

 

„Art. 168

§ 1. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

 

§ 2. Przywrócenie nie jest dopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie pociąga za sobą ujemnych dla strony skutków procesowych.

 

Art. 169

§ 1. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

 

§ 2. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek.

 

§ 3. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności procesowej.

 

§ 4. Po upływie roku od uchybionego terminu, jego przywrócenie jest dopuszczalne tylko w wypadkach wyjątkowych.

 

§ 5. Postanowienie w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu może być wydane na posiedzeniu niejawnym”.

 

W pierwszej kolejności trzeba wskazać, że wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu musieliby Państwo wnieść do 7 dni od otrzymania postawienia o odrzuceniu sprzeciwu z uwagi na uchybienie terminowi – tylko wtedy bowiem spełniliby Państwo przesłankę z art. 169 § 1.

 

W dalszej kolejności musieliby Państwo uprawdopodobnić, iż uchybienie terminowi nastąpiło bez Państwa winy.

 

W orzecznictwie sądowym ugruntował się aprobowany także przez piśmiennictwo pogląd, iż strona nie może ekskulpować się tym, że winę ponosi jej pracownik, skoro za pracownika tego strona ta ponosi odpowiedzialność. Zaniedbania osób, którymi posłużyła się strona, powodują, że nie można uznać braku jej winy w uchybieniu terminowi. Uchybienie pracownika obciąża zatem stronę – pracodawcę i niezależnie od sposobu rozbudowania struktury organizacyjnej nie świadczy o braku jej winy w rozumieniu art. 168 § 1 Kodeksu (zob. np. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 1994 r., sygn. akt I ACr 96/94, Wokanda 1995).

 

Ponadto tym bardziej pełnomocnik nie może powoływać się na błędy samej strony jako mające uzasadniać brak jego winy w prawidłowym wniesieniu sprzeciwu. Skoro bowiem nie można skutecznie opierać wniosku o przywrócenie uchybionego terminu na twierdzeniu, że zaniedbania dopuścił się pełnomocnik, a nie strona (por. postanowienie SN z 5.12.2013 r., sygn. akt V CZ 65/13, LEX nr 1405573), to tym bardziej uzasadnieniem braku winy strony nie może być twierdzenie odwrotne.

 

Czymkolwiek zatem „zamieszanie związane z odczytaniem daty”, o którym Pani wspomina, byłoby spowodowane, tak naprawdę zawsze ograniczy się do winy pracownika. Według powszechnie aprobowanego poglądu wina pracownika jest równoznaczna z winą strony, stąd należy wątpić, żeby sąd orzekający o przywróceniu terminu stanął na odmiennym stanowisku niż dominujące w orzecznictwie.

 

Niestety najprawdopodobniej nie będą Państwo w stanie wykazać żadnych okoliczności świadczących o tym, że niedochowanie terminu do wniesienia sprzeciwu było niezawinione przez osoby, którymi strona się posługiwała.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery - dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »