Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odbywanie kary więzienia i proces o odszkodowanie – czy można być podwójnie ukaranym?

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 27.04.2010

Trzy lata temu zostałem skazany prawomocnym wyrokiem na 7 lat pozbawienia wolności. Zostałem napadnięty przez dwóch napastników, broniłem się i zraniłem jednego z atakujących – zmarł kilka tygodni później. Dostałem powiadomienie, że ojciec ofiary wytoczył mi proces cywilny o wysokie odszkodowanie za śmierć syna, mimo że w trakcie sprawy sąd odrzucił kwestię nawiązki na rzecz ojca. Czy mogę być podwójnie ukarany?

Krzysztof Bigoszewski

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Na wstępie chciałbym wyjaśnić, jaka mogła być prawdopodobna przyczyna odrzucenia (lub oddalenia) wniosku ojca zmarłego napastnika o zasądzenie od Pana nawiązki na jego rzecz właśnie z tytułu śmierci syna.

 

Otóż, zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu karnego, „w razie skazania za przestępstwo spowodowania śmierci, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwo przeciwko środowisku, mieniu lub obrotowi gospodarczemu lub przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, sąd, na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej, orzeka obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody w całości albo w części; przepisów prawa cywilnego o przedawnieniu roszczenia oraz możliwości zasądzenia renty nie stosuje się”.

 

Natomiast stosownie do § 2 tegoż artykułu „zamiast obowiązku określonego w § 1 sąd może orzec na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w celu zadośćuczynienia za ciężki uszczerbek na zdrowiu, naruszenie czynności narządu ciała, rozstrój zdrowia, a także za doznaną krzywdę”.

 

W tym miejscu wskazać należy, iż w świetle art. 49 § 1 Kodeksu postępowania karnego „pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo”.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Wobec powyższego, zważywszy na to, że ojciec zmarłego napastnika, jak się wydaje, nie został bezpośrednio pokrzywdzony przez popełnione przez Pana przestępstwo, to zapewne z tej przyczyny sąd nie uznał jego roszczeń o zasądzenie nawiązki za zasadne. Jest to jednak tylko jedna z możliwych motywacji sądu w tej kwestii.

 

Przechodząc z kolei do obecnych roszczeń ojca zmarłego napastnika o zadośćuczynienie z tytułu śmierci jego syna, za co Pan miałby być odpowiedzialny, wskazać należy, że roszczenie to co do zasady nie znajduje właściwej podstawy prawnej.

 

Zgodnie z podanym przez Pana stanem faktycznym sprawy, śmierć napastnika nastąpiła jeszcze przed 2008 r., a zatem obowiązywały wtedy inne przepisy Kodeksu cywilnego regulujące kwestie zadośćuczynienia.

 

W czasie śmierci Pana napastnika polski Kodeks cywilny (w skrócie K.c.) nie zawierał instytucji prawnej zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej. Taka instytucja znalazła się w polskim systemie prawnym dopiero w sierpniu 2008 r., po nowelizacji Kodeksu cywilnego. Natomiast zgodnie z jedną z podstawowych zasad polskiego prawa cywilnego przepisy prawa, które właśnie weszły w życie, odnoszą się co do zasady do stanów faktycznych następujących po ich wejściu w życie. Zasądzanie zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej stało się zatem możliwe dopiero w stosunku do zdarzeń, które miały miejsce po sierpniu 2008 r.

 

Zgodnie bowiem z obecnie obowiązującym przepisem art. 446 § 4 K.c., który wszedł w życie właśnie w sierpniu 2008 r., „sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”.

 

Zwrócić należy również uwagę na to, że niektóre sądy do zdarzeń mających miejsce przed sierpniem 2008 r. stosowały zasady zasądzania zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej zawarte w przepisach dotyczących naruszenia dóbr osobistych osób bliskich zmarłemu (np. prawo do posiadania rodziny, potomstwa czy też pozostawania w związku małżeńskim). Takie działanie jest obecnie kwestionowane i należy uznać je za nieprawidłowe.

 

Z kolei zgodnie z art. 446 § 3 K.c. „sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej”. Przepis ten obowiązywał również przed sierpniem 2008 r., a zatem może znaleźć zastosowanie również w Pańskiej sprawie.

 

Wyjaśnić jednakże należy, iż odszkodowanie takie przysługiwałoby ojcu zmarłego napastnika jedynie w przypadku, gdyby wykazał on, że zmarły syn w zasadniczym stopniu przyczyniał się do utrzymania rodziny, a po jego śmierci ojciec popadł w niedostatek czy wręcz ubóstwo. Wskazać również warto, że kwoty zasądzane zazwyczaj z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej członków rodziny zmarłego są przeważnie znacznie niższe niż ewentualne kwoty zadośćuczynienia za taką śmierć.

 

Podsumowując, stwierdzić należy, że odmowa sądu karnego co do przyznania ojcu zmarłego napastnika nawiązki z tytułu przestępstwa, którego się Pan dopuścił, nie zamyka temu ojcu drogi do poszukiwania naprawienia doznanej krzywdy na drodze cywilnej. Jak jednak zostało wskazane wyżej, w dniu śmierci Pana napastnika ustawodawca nie przewidywał możliwości zasądzania takiego zadośćuczynienia, zatem roszczenia w tym zakresie uznać należałoby za bezpodstawne i takiej argumentacji należałoby bronić podczas ewentualnego dalszego procesu.

 

Jeśli jest Pan zainteresowany dalszą pomocą, to informuję, że nasz serwis świadczy również usługi w zakresie przygotowania pism (np. wezwania do zapłaty lub sporządzenia pozwu), reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X - V =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Konsekwencje przywłaszczenia superaty drewna

Mój mąż jest leśniczym. Został oskarżony o kradzież drewna, które pozostało w lesie jako tzw. superata, czyli nadwyżka (czyli było niczyje). Drewno wykorzystał do ogrzania leśniczówki. Dodam, że zamierzał zgłosić ten fakt przełożonemu, który jednak go ubiegł i złożył doniesienie na policję. Co grozi mężowi? Co powinien zrobić? Czy faktycznie postąpił niezgodnie z prawem?

Sprzeczne zeznania i odmowa wszczęcia śledztwa

Zgłosiłem na policję doniesienie o przywłaszczeniu mojego samochodu przez byłą żonę. Pojazd był zakupiony ze środków pochodzących z mojego majątku osobistego (na co mam dowody), jednak była żona złożyła sprzeczne zeznania. Jak mogę odwołać się od odmowy wszczęcia śledztwa (wobec braku znamion czynu zabronionego – zdaniem policji)?

Kara za posiadanie suszu roślinnego

Półtora miesiąca temu znaleziono przy mnie 5 gramów suszu roślinnego. Przyznałem się do winy. Po około 5 tygodniach zostałem wezwany w celu rozpoznania osoby, od której zakupiłem susz – stawiłem się w terminie. Od tamtego czasu nie mam żadnej informacji zarówno z policji, jak również z prokuratury. Czego mogę się spodziewać i jakier kary ze strony policji oraz prokuratury?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »