.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odbiór listów

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 29.10.2012

Przekształciłem działalność gospodarczą w spółkę. Czy muszę dalej martwić się o odbiór listów adresowanych na nieaktualne już dane działalności? Obawiam się też zajęć komorniczych związanych z firmą. Czy mogę uchronić nieruchomość, przenosząc jej własność na dzieci?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pańskie pytania, w pierwszej kolejności należy wskazać, iż zgodnie z przepisem art. 5842 § 1 Kodeksu spółek handlowych „spółce przekształconej [tj. powstałej z przekształcenia z jednoosobowej działalności gospodarczej] przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego”. Dotyczy to także odbioru listów.

 

Z kolei zaś zgodnie z przepisem art. 58413 „osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5 [tj. przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą], odpowiada solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania przedsiębiorcy przekształcanego związane z prowadzoną działalnością gospodarczą powstałe przed dniem przekształcenia, przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia”.

 

W świetle powyższej regulacji ustawowej ma Pan obowiązek odbierania korespondencji kierowanej do Pana, związanej z uprzednio prowadzoną przez Pana jednoosobową działalnością gospodarczą, gdyż Pańska odpowiedzialność z tytułu jej prowadzenia, mimo formalnego zamknięcia działalności w związku z jej przekształceniem w spółkę prawa handlowego, trwa przez okres do trzech lat od daty takiego przekształcenia. Może, a nawet musi Pan odbierać listy adresowane do dawnej firmy.

 

Odnośnie zaś kwestii ewentualnego przeniesienia przez Pana prawa własności nieruchomości na dzieci w celu uchronienia tej nieruchomości od ewentualnej egzekucji komorniczej związanej z posiadanym przez Pana zadłużeniem, sięgnąć należy do regulacji Kodeksu cywilnego dotyczącej ochrony wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika.

 

Zgodnie bowiem z przepisem art. 527 § 1 „gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć”.

 

Natomiast § 2 stanowi, że „czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności”.

 

„Jeżeli zaś wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli” (§ 3).

 

Ponadto, zgodnie z treścią art. 528, „jeżeli wskutek czynności prawnej dokonanej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową bezpłatnie, wierzyciel może żądać uznania czynności za bezskuteczną, chociażby osoba ta nie wiedziała i nawet przy zachowaniu należytej staranności nie mogła się dowiedzieć, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli”.

 

Mając zatem powyższe na uwadze, wskazać należy, iż o ile samo przeniesienie własności nieruchomości na Pańskie dzieci byłoby czynnością prawnie ważną, o tyle Pańscy wierzyciele mogliby się ubiegać przed sądem o uznanie jej względem nich za bezskuteczną, co w rezultacie prowadziłoby do przyjęcia, że wyzbycie się przez Pana tej nieruchomości nie stałoby na przeszkodzie względem tych wierzycieli, aby przeprowadzili oni z niej egzekucję posiadanych wobec Pana wierzytelności.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V minus 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl