Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odbiór korespondencji

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 15.11.2014

Jestem właścicielką spółki z o.o. Otrzymałam decyzję urzędu skarbowego o odmowie nadania NIP i zarejestrowania jako podatnika VAT (pismo przesyłam w załączniku). Jednym z argumentów US był fakt, iż pisma odbierała moja siostra. Nie jest ona pracownikiem spółki i nie mamy żadnego pisemnego pełnomocnictwa. Urząd zarzuca mi również, że wysłałam im list z zagranicy i że wniosek rejestracyjny został złożony przez moją mamę. Pismo było podpisane przeze mnie, a mama po prostu zaniosła dokument do urzędu. Czy argumentacja US jest słuszna? Czy siostra nie może odbierać mojej korespondencji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

1. Odbiór korespondencji adresowanej do osoby prawnej

 

W przypadku, gdy stroną postępowania podatkowego jest – jak w analizowanym przypadku – osoba prawna, zastosowanie w zakresie doręczeń pism (w tym decyzji administracyjnych) znajdzie art. 151 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zmianami), który stanowi:

 

„Art. 151. Osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej pisma doręcza się w lokalu ich siedziby lub w miejscu prowadzenia działalności – osobie upoważnionej do odbioru korespondencji. Przepisy art. 146, art. 148 § 2 pkt 1 oraz art. 150 stosuje się odpowiednio”.

 

Bardzo istotnym fragmentem cytowanego przepisu jest stwierdzenie, że pisma doręcza się w określonym miejscu „osobie upoważnionej do odbioru korespondencji”. W moim przekonaniu osobą upoważnioną jest każda osoba znajdująca się w lokalu siedziby osoby prawnej lub w miejscu prowadzenia działalności przez tę osobę prawną, która jednocześnie podejmie się odbioru danego pisma (w tym także decyzji administracyjnej). Pełnomocnictwo nie musi mieć jakiejkolwiek formy szczególnej. Nie musi być na piśmie, z podpisami notarialnie poświadczonymi, z datą pewną, ani w formie aktu notarialnego. Dla skuteczności odbioru pisma wystarczy po prostu analiza czynności konkludentnych. Dana osoba znajdująca się w siedzibie firmy lub w miejscu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej nie odmówiła odbioru pisma i je odebrała. Już z tego powodu doręczenie musi zostać uznane za skutecznie dokonane (por. P. Pietrasz, Komentarz do art. 151 Ordynacji podatkowej [w:] C. Kosikowski, L. Etel, J. Brolik i inni, Ordynacja podatkowa. Komentarz, wydanie V, LEX 2013).

 

2. Goniec a pełnomocnik

 

Drugie z zagadnień jest oczywiste. Jeżeli organ podatkowy zarzucił Pani spółce działanie przez pełnomocnika, musi to udowodnić. Pani wypełniła i podpisała zgłoszenie osobiście, a Pani mama wypełniła wyłącznie funkcję gońca. Doktryna prawa cywilnego, która zajmuje się tego typu konstrukcjami, wyraźnie odróżnia funkcję pełnomocnika (który musi być w odpowiedniej formie ustanowiony), przedstawiciela (który musi być w odpowiedni sposób powołany) i gońca (który – chociażby grzecznościowo – przenosi oświadczenia woli lub wiedzy podpisane uprzednio przez dany podmiot lub przez danego pełnomocnika czy przedstawiciela tego podmiotu).

 

3. Listy z zagranicy

 

Podstawą odmów nie mogła być także okoliczność wysyłania listów z zagranicy. Mogła Pani bowiem przebywać poza granicami Polski czasowo mniej niż 2 miesiące. Wtedy nawet – zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej – nie musiała Pani ustanawiać pełnomocnika do doręczeń w kraju.

 

4. Konkluzje

 

  • Dla skuteczności odbioru korespondencji wystarczy, że dana osoba znajdująca się w siedzibie firmy lub w miejscu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej nie odmówiła odbioru pisma i je odebrała.
  • Pani mama wypełniła wyłącznie funkcję gońca.
  • Podstawą odmów nie mogła być także okoliczność wysyłania listów z zagranicy.

 

 

 

*Stan prawny z dnia 26.09.2013 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 - zero =

»Podobne materiały

Uchylanie się od odbioru korespondencji

Czy powinnam poinformować męża o terminie pierwszej rozprawy rozwodowej? Przypuszczam, iż mąż uchyla się od odbioru korespondencji. Małżonek stwierdził kiedyś, że będzie utrudniał rozwód, dlatego wolałabym, aby sprawy odbyły się zaocznie – bez jego obecności.  

 

Pełnomocnictwo do odbioru korespondencji

Czy obywatel Polski wyjeżdżający za granicę na okres 3 miesięcy ma obowiązek poinformować o tym fakcie jakiekolwiek organy państwowe? Czy osoba taka musi ustanowić pełnomocnika do odbioru korespondencji? Dodam, iż nie toczy się żadne postępowanie przeciwko osobie wyjeżdżającej za granicę.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »