.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Od kiedy nowo wybrana komisja rewizyjna może dokonać kontroli?

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 14.03.2015

Od kiedy nowo wybrana komisja rewizyjna może dokonać kontroli w stowarzyszeniu prowadzącym działalność gospodarczą? Czy dopiero po wpisie w KRS?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Za punkt odniesienia dla rozstrzygnięcia tej wątpliwości należy przyjąć poniższy przepis ustawy Prawo o stowarzyszeniach:

 

„Art. 17. 1. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

1a. Terenowa jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 10 ust. 2, może uzyskać osobowość prawną, jeżeli statut stowarzyszenia to przewiduje.

 

2. (skreślony).

 

3. O wpisaniu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego sąd rejestrowy zawiadamia założycieli oraz organ nadzorujący, przesyłając jednocześnie temu organowi statut.

 

4. Postępowanie w sprawach o wpis stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej do Krajowego Rejestru Sądowego jest wolne od opłat sądowych”.

 

Kluczowy jest tutaj punkt 1 powyższego artykułu. Ponadto zgodnie z postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 grudnia 1995 r. (sygn. akt I ACr 935/95)

„o powstaniu stowarzyszenia decyduje chwila uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu, a nie chwila dokonania wpisu w rejestrze, która to czynność staje się jedynie czynnością wykonawczą o charakterze technicznym”.

 

W aktualnej sytuacji kwestia ta przedstawia się w innym świetle, skoro wpis do KRS dokonywany jest niezwłocznie po wydaniu postanowienia (art. 20 ust. 1 ustawy o KRS). W doktrynie poruszono również kwestię czasu pomiędzy wydaniem postanowieniu, a dokonaniem faktycznego wpisu:

 

„Okres, jaki upływa między uprawomocnieniem się postanowienia o dokonaniu wpisu stowarzyszenia do KRS a dokonaniem rzeczywistego wpisu, winien być możliwie najkrótszy. Niemniej stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i możliwość rozpoczęcia działalności (np. przyjmowania dalszych członków) już po tym pierwszym zdarzeniu, a nie dopiero po drugim. Analogicznie potraktować należy problem podlegania przez stowarzyszenie nadzorowi” (P. Sarnecki, Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz, 2007).

 

Konkludując, choć przepisy nie precyzują literalnie poruszanego przez Pana zagadnienia, stanowisko orzecznictwa i doktryny jest jednoznaczne: nowo wybrana komisja rewizyjna może podejmować czynności kontrolne stowarzyszenia po wydaniu postanowienia o dokonaniu wpisu stowarzyszenia do rejestru KRS.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI minus IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »