.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Od kiedy należy zgłaszać budowę lub remont ogrodzeń od strony dróg?

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 22.08.2015

Od kiedy (od jakiej daty) obowiązuje zapis, że należy zgłaszać budowę lub remont ogrodzeń od strony dróg?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyjaśnić należy w pierwszej kolejności, iż pozwolenia na budowę wymaga budowa ogrodzeń – stanowi o tym art. 29 ust. 1 pkt 23 ustawy – Prawo budowlane. W przypadku jednakże ogrodzenia powyżej 2,20 m od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i miejsc publicznych zamiar jego budowy wymaga tylko zgłoszenia organowi budowlanemu – zgodnie z art. 30 ust 1 pkt 3 Prawa budowlanego.

 

Zwracam jednak uwagę, że zgodnie z art. 3 pkt 6 i 8 tej ustawy, jeżeli w ustawie mowa jest o budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, a jeśli mowa o remoncie, to należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. W myśl zaś pkt 7, gdy mowa o robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;

 

W myśl wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 października 2010 r., VII SA/Wa 1027/10 cechą charakterystyczną remontu jest odtworzenie stanu pierwotnego, stąd nie mogą być uznane za remont roboty budowlane, w wyniku których powstają nowe elementy.

 

W przypadku remontu są nieco inne regulacje, a to dlatego, że jak stanowi art. 29 ust. 2 – pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

 

Jeżeli zaś chodzi o zgłoszenie remontu organowi budowlanemu ogrodzeń wyższych niż 2,20 m usytuowanych od drogi itd., to organy budowlane wymagają zgłoszenia prac.

 

Przepisy te obowiązują – jeśli chodzi o art. 29 ust. 1 pkt 23 i art. 30 ust. 1 pkt 3 – od dnia 27 maja 2003 roku, dlatego że ustawa wprowadzająca obowiązek uzyskania pozwoleń na budowę ogrodzenia została ogłoszona 27 marca 2003 roku, a art. 9 ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.2003.80.718) stanowił, że ustawa wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, z tym że przepisy art. 1 pkt 50, w części dotyczącej obowiązku przeprowadzania kontroli, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy - sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »