Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Od jakiej kwoty mam zapłacić podatek po sprzedaży mieszkania?

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 31.08.2019

Wraz z partnerką sprzedaliśmy dom przed upływem 5-ciu lat, w którym mieliśmy udziały po 50%. W akcie notarialnym dokładnie zawarto nasze udziały i kwoty jakie otrzymamy. Dodatkowo oboje zawarliśmy poza aktem notarialnym ugodę, że ja ze swojej części oddam jej 50 tys. zł (jest to kwota jej wkładu w dom na wyposażenie). Od jakiej kwoty mam zapłacić podatek po sprzedaży mieszkania? Czy od całości mojej kwoty, czy od kwoty pomniejszonej o kwotę ugody?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Od jakiej kwoty mam zapłacić podatek po sprzedaży mieszkania?

Fot. Fotolia

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy PIT opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli zostało dokonane w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie nieruchomości.

 

Zasady obliczania podatku określa art. 30e ustawy PIT. W myśl art. 30e ust. 1 ustawy od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Zgodnie natomiast z art. 30e ust. 2 ustawy podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c ustawy.

 

W rezultacie koszty, które można odliczyć w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości zostały określone w art. 22 ust. 6c ustawy. Jak stanowi cytowany przepis koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

 

W rezultacie wyłącznie te wydatki, które zostały wymienione w art. 22 ust. 6c ustawy mogą stanowić koszty uzyskania przychodu i równocześnie pomniejszać podatek do zapłaty. Takimi kosztami są wydatki na nabycie lub wybudowanie nieruchomości oraz wydatki na nakłady (remonty) nieruchomości poniesione w czasie posiadania nieruchomości.

 

Powyższe oznacza, że zawarta przez Pana ugoda związana z obowiązkiem wypłaty części środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości dla partnerki nie pomniejsza podstawy opodatkowania.

 

Takie samo stanowisko, w kwestii braku możliwości uznania za koszt odpłatnego zbycia zwrotu nakładów, zaprezentował Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 19.06.2018 r., nr 0112-KDIL3-2.4011.241.2018.1.DJ:

 

„W niniejszej sprawie bezspornym jest, że nakłady związane z remontem domu nie były ponoszone przez Wnioskodawczynię tylko przez inną osobę (jej męża). Fakt, że Wnioskodawczyni zwróciła byłemu mężowi kwotę 32.500 zł, ustaloną zgodnie przez małżonków jako równowartość poczynionych przez niego nakładów nie jest równoznaczny ze stwierdzeniem, że nakłady te poniosła Wnioskodawczyni. Zwrot kosztów nakładów bowiem nie jest tym samym co ich poniesienie. Ponadto istotne jest, że Wnioskodawczyni zwróciła koszty nakładów dopiero po sprzedaży nieruchomości a więc wydatek poniosła w czasie kiedy nie była ani jej właścicielem, ani posiadaczem. W tych okolicznościach zwrot kosztów nakładów stanowi wyłącznie cywilnoprawną formę rozliczenia między stronami a nie koszt uzyskania przychodu.

 

Zatem, odnosząc się do kwestii możliwości zaliczenia kwoty 32.500 zł, zapłaconej (w dwóch ratach) przez Wnioskodawczynię byłemu mężowi po sprzedaży domu tytułem poczynionych przez niego nakładów na remont tego domu wskazać należy, że przepis art. 22 ust. 6c ww. ustawy nie daje możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu innego rodzaju wydatków niż w nim wymienione. Tym samym brak jest podstaw prawnych, aby poniesienie przez Wnioskodawczynię ww. wydatków zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, gdyż nie mieszczą się w ustawowych kryteriach kosztu uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości. Przedmiotowa kwota zwrotu kosztów nakładów nie jest bowiem kosztem nabycia lub wytworzenia ani nakładem na nieruchomość zwiększającym jej wartość.”

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 - 9 =

»Podobne materiały

Praca na stałe w Irlandii i zlecenie od firmy amerykańskiej – kwestia podatków

Pracuję w Irlandii na umowę o pracę (jestem rezydentem podatkowym), jednocześnie chciałabym przyjąć zlecenie związane z doradztwem od pewnej firmy amerykańskiej, która wymaga, abym sama rozliczyła się z fiskusem. Ze względu na wysokość podatków wolałabym otworzyć jednoosobową działalność gospod

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »