.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ochrona przedemerytalna pracownika – wyjątki

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 28.11.2014

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku, przysługuje ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę przez pracodawcę. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki.Ochrona przedemerytalna pracownika – wyjątki

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakaz wypowiadania umowy o pracę pracownikowi któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego

Zgodnie z art. 39 Kodeksu pracy1 pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Zakaz wypowiadania obejmuje więc okres 4 lat wstecz, licząc od dnia, w którym pracownik osiągnie wiek emerytalny. Zasada ustanowiona w tym przepisie odnosi się zarówno do wypowiedzenia umowy o pracę, jak i wypowiedzenia warunków pracy i płacy, chroni więc pracownika także przed obniżeniem wynagrodzenia.

Kiedy ochrona emerytalna może nie przysługiwać?

W pewnych przypadkach stosowanie art. 39 Kodeksu pracy jest wyłączone, a co za tym idzie ochrona przedemerytalna może pracownikowi nie przysługiwać. Zgodnie z art. 40 K.p., przepisu art. 39 nie stosuje się w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Ponadto ochrona przedemerytalna nie przysługuje w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy (art. 411 § 1 K.p.). Zgodnie z art. 43 K.p. pracodawca może też wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi w wieku chronionym, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na:

 

  1. wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy;
  2. stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania.

Umowa na czas określony a ochrona przedemerytalna

Ponadto zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego2 ochrona przedemerytalna przewidziana w art. 39 Kodeksu pracy nie dotyczy umowy o pracę zawartej na czas określony, która uległaby rozwiązaniu z upływem okresu jej trwania przed osiągnięciem przez pracownika wieku emerytalnego umożliwiającego mu uzyskanie prawa do emerytury.

 

Warto zaznaczyć, że ochrona przedemerytalna przysługuje pracownikowi wyłącznie przed wypowiedzeniem, a nie przed rozwiązaniem umowy. Jeżeli więc wypowiedzenie umowy nastąpi przed rozpoczęciem okresu ochronnego, będzie ono skuteczne, nawet jeżeli okres wypowiedzenia będzie upływał już po przekroczeniu wieku przedemerytalnego przez pracownika. Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 1999 r.3, w którym sąd stwierdził, że zakaz wypowiedzenia umowy o pracę z art. 39 K.p. nie obowiązuje przed osiągnięciem wieku „przedemerytalnego”, chociażby wiek ten pracownik przekroczył w okresie wypowiedzenia.

 

 

 

 

__________________________

1 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)

2 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 2011 r. (sygn. II PK 20/11)

3 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 1999 r. (sygn. I PKN 643/98)


Stan prawny obowiązujący na dzień 28.11.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 + osiem =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl