Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ochrona przedemerytalna a umowa na czas określony

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 22.10.2009

Mój mąż ma 58 lat, obecnie ma umowę o pracę na czas określony. W umowie jest zapis, że strony zgodnie ustalają możliwość wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Do 1999 r. mąż posiadał okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat, w tym co najmniej 15-letni okres pracy w szczególnych warunkach. Pracodawca zaproponował ustnie przejście na inne stanowisko, ale na 3/4 etatu, w wypadku odmowy chce wypowiedzieć umowę. Czy pracodawca może tak postąpić, czy mojego męża nie dotyczą przepisy o ochronie przedemerytalnej? I skoro umowa jest na czas określony, czy pracodawca może nie zawrzeć dalszej umowy o pracę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ochrona przedemerytalna a umowa na czas określony

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do emerytury?

Zgodnie z art. 39 Kodeksu pracy: „pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku”.

 

Pani mąż nabędzie prawo do emerytury w wieku 60 lat. Do osiągnięcia wieku emerytalnego brakuje mu więc mniej niż 4 lata. Okres zatrudnienia umożliwia Pani mężowi uzyskanie prawa do emerytury po osiągnięciu przez niego tego wieku.

 

W doktrynie prawa pracy i orzecznictwie sądowym powstały rozbieżności co do tego, czy pracownik, który nabędzie prawo do wcześniejszej emerytury (a nie w wieku podstawowym (powszechnym) – 65 lat dla mężczyzn) korzysta z ochrony przewidzianej w art. 39 K.p.

 

Jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 8 lipca 2008 r. (sygn. akt. I PK 309/2007, LexPolonica nr 1946634), nie można zwolnić z pracy ani tego pracownika, który jest przed powszechnym wiekiem emerytalnym, ani tego, który ma cztery lata do uzyskania wcześniejszego świadczenia. Dotyczy to także urodzonych w latach 1949-1968, jeśli spełnili dodatkowe kryteria. Pracownik, który spełnił do 31 grudnia 1998 r. warunek stażu emerytalnego (w tym okresu pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze), uprawniający go do emerytury w obniżonym wieku i który osiągnie go po 31 grudnia 2008 r., ma możliwość nabycia uprawnień do emerytury na podstawie art. 184 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS. Podlega zatem ochronie z art. 39 K.p.

 

Błędny jest pogląd prawny przyjmujący, że pracownik, któremu do osiągnięcia wieku emerytalnego brakuje nie więcej niż 2 lata (obecnie 4), nie korzysta z ochrony przewidzianej w art. 39 K.p., jeśli już w chwili rozwiązania umowy o pracę legitymuje się stażem pracy uprawniającym go do przyznania emerytury (tak: Komentarzu do Kodeksu pracy pod red. T. Zielińskiego, Warszawa 2003, str. 319).

Zakaz wypowiadania umowy o pracę pracownikowi w wieku przedemerytalnym

Zakaz wypowiadania umowy o pracę obejmuje wszystkie rodzaje umów o pracę – umowy na czas nieokreślony, na okres próbny, a także na czas określony, jeżeli w umowie strony przewidziały możliwość jej rozwiązania za wcześniejszym wypowiedzeniem. Zakaz dotyczy również wypowiedzenia warunków pracy i płacy.

 

Należy pamiętać, iż ochronę pracowników w wieku przedemerytalnym wynikającą z przepisów Kodeksu pracy zawęża ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

 

W myśl art. 5 ust. 5 pkt 1 ustawy, pracodawca, który dokonuje zwolnienia grupowego lub z przyczyn niedotyczących pracowników, ma prawo wypowiedzieć pracownikowi korzystającemu z ochrony przedemerytalnej dotychczasowe warunki pracy i płacy.

 

Przepisy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników znajdują zastosowanie jedynie w odniesieniu do pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników.

 

Jeżeli wypowiedzenie warunków pracy i płacy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownikowi przysługuje do końca okresu, w którym korzystałby ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, dodatek wyrównawczy obliczony według zasad wynikających z Kodeksu pracy.

 

Jako że umowa jest na czas określony będzie obowiązywała do daty w niej określonej. To, czy kolejna umowa zostanie podpisana, zależy od woli obu stron umowy. Może się zdarzyć, że pracodawca nie wyrazi woli zawarcia z Pani mężem kolejnej umowy o pracę. Pani mężowi nie przysługuje roszczenie o zawarcie takiej umowy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero minus 10 =

»Podobne materiały

Czas na wręczenie pisma o karze nagany

Za przewinienie w pracy dokonane 3 tygodnie temu dostałam naganę, z którą się zgadzam. Po 3 dniach od zdarzenia przełożony przeprowadził ze mną rozmowę o sytuacji i spisał notatkę. Wczoraj dostałam dopiero pismo o nałożeniu kary nagany. Czy to nie za późno? Czy mogę się odwołać od kary w tej sytuacj

 

Zmiana stanowiska w okresie ciąży

Jestem w ciąży. Z powodu restrukturyzacji w firmie pracodawca chce zmienić mi stanowisko na niższe i przenieść mnie do innej jednostki. Czy może to zrobić? Czy przy wypowiedzeniu zmieniającym obowiązuje okres wypowiedzenia?

 

Jaki jest termin na wniesienie sprzeciwu od kary porządkowej?

Kiedy upływa termin na wniesienie sprzeciwu od kary porządkowej? Czy jest to dzień dostarczenia do pracodawcy sprzeciwu, czy wysłania Pocztą Polską?

 

Ciąża na umowie o zastępstwo

Jestem w ciąży. Od niespełna 2 lat jestem zatrudniona na umowę na zastępstwo. Jest to umowa o pracę na pełen etat. Obecnie koleżanka, którą zastępuję, przedłużyła urlop rodzicielski na kolejny rok – do września. Termin mojego porodu przypada na koniec maja, co, jak mi się wydaje, praktycznie o

 

Wprowadzenie monitoringu w zakładzie pracy

Jestem właścicielem małego sklepu stacjonarnego, niemała część sprzedaży to wysyłki paczek. Zatrudniam 3 pracowników. Chciałbym w zakładzie pracy zainstalować monitoring i proszę o wskazówki, jak zrobić to zgodnie z prawem. Zależy mi przy tym na uwzględnieniu wytycznych RODO. Bywa dość często, że ni

 

Przeniesienie na stanowisko pracy fizycznej osoby niepełnosprawnej

Jestem osobą z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności bez świadczeń. Pracuję z zakładzie pracy chronionej od 24 lat. Zakład zatrudnia powyżej 100 osób. W tej chwili jestem w okresie chronionym (ur. w 1958r.) Udziałowcem strategicznym w naszej spółce jest firma z Łodzi. Oni to dyktują warunki i obe

 

Sprzedaż sklepu z transferem pracowników

Prowadzę firmę, która jest właścicielem kilku sklepów w centrach handlowych. Jeden lokal chcę sprzedać na zasadach cesji innemu podmiotowi wraz z pracownikami, czyli chodzi o zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Nabywca będzie w tym miejscu prowadził identyczną działalność gospodarczą. Zos

 

Zmiana umowy o pracę bez aneksu

Byłem kierowcą. Po mojej chorobie kierownik przeprowadził ze mną rozmowę i przeniósł mnie na stanowisko magazyniera. Nie było rozmowy o zmianie wynagrodzenia. Nie dostałem aneksu do umowy o pracę, a w tej chwili, po pół roku, kierownik upomina się o zwrot dodatku kierowcy. Co w tej sytuacji mam zrob

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »