Mamy 10 833 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Osiągnięcie wieku ochronnego a rozwiązanie stosunku pracy

Autor: Dariusz Kostyra • Opublikowane: 08.03.2008

Czy pracodawca może rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem, jeżeli w okresie wypowiedzenia osiągnie wiek ochronny o którym mowa w art. 39 Kodeksu pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Artykuł 39 Kodeksu pracy obejmuje zakazem wypowiedzenia umowy o pracę pracownikom, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, przy czym okres zatrudnienia umożliwia im uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

 

Niedopuszczalne jest wypowiedzenie stosunku pracy pracownikom którym brakuje w dniu złożenia oświadczenia woli nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego.

 

Wypowiedzenie, które zostało złożone przed rozpoczęciem czteroletniego okresu ochrony, jest zgodne z prawem nawet wówczas, jeżeli termin rozwiązania stosunku pracy przypadnie w okresie, o którym mowa w art. 39 Kodeksu pracy. W takim przypadku pracownik ma jedynie możliwość kwestionowania zgodności dokonanego wypowiedzenia umowy o pracę ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa lub zasadami współżycia społecznego. Aktualnym po części wydaje się stanowisko zajęte przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 07.04.1999 r., I PKN 643/98, że zakaz wypowiedzenia umowy o pracę z art. 39 Kodeksu pracy nie obowiązuje przed osiągnięciem wieku „przedemerytalnego”, chociażby wiek ten pracownik przekroczył w okresie wypowiedzenia.

 

W uzasadnieniu Sąd Najwyższy trafnie wskazuje, że ustawodawca w tym przepisie rozdziela dwie kategorie pojęciowe wypowiedzenie i rozwiązanie, co wyklucza przyjęcie, że pod pojęciem wypowiedzenia w art. 39 Kodeksu pracy mieści się także rozwiązanie - jako skutek ustania stosunku pracy. W konsekwencji zakaz ten nie obowiązuje, jeżeli pracownik osiągnął wiek „przedemerytalny” (czy staż ubezpieczeniowy) w okresie wypowiedzenia lub w dacie rozwiązania umowy o pracę.

 

Odmienne stanowisko w tej kwestii zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 19.05.1992 r. (I PRN 19/92). Stwierdził mianowicie, że zakaz przewidziany w art. 39 Kodeksu pracy obowiązuje również wtedy, gdy rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło wprawdzie po osiągnięciu przez pracownika wieku emerytalnego, jednak jej wypowiedzenie dokonane zostało przez pracodawcę w czasie, gdy pracownik tego wieku jeszcze nie osiągnął.

 

Należy jednak podkreślić, iż w chwili obecnej zarówno w piśmiennictwie jak również w orzecznictwie sądów praktykowany jest pogląd, iż przed osiągnięciem wieku wymienionego w art. 39 Kodeksu pracy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV minus 6 =

»Podobne materiały

Pracownik objęty ochroną przedemerytalną

Jestem w wieku przedemerytalnym – wiem, że obejmuje mnie 4-letnia ochrona. Czy pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy i płacy pracownikowi objętemu ochroną przedemerytalną? Mam na myśli zmianę stanowiska pracy, zmniejszenie etatu, wynagrodzenia itp.  

Utrata zdolności do pracy

Z powodu utraty zdolności do pracy i długiej choroby pracodawca zaproponował mi zwolnienie za porozumieniem stron, na co przystałam. Podpisałam je u kadrowej, która zapewniała, że wpisano „przyczyny dotyczące pracodawcy”. W domu zorientowałam się, że dostałam wypowiedzenie bez podanej pr

Zwolnienie nauczyciela za odprawą

Jestem nauczycielem dyplomowanym, mam ponad 30 lat stażu pracy. Niedługo w szkole ma dojść do redukcji etatów i dyrektor zaproponował mi przejście na emeryturę. Ja wolałabym zostać zwolniona za 6-miesiączną odprawą, a na emeryturze dostać drugą odprawę, 3-miesięczną. Czy możemy tak postąpić, mimo że

Sprzedaż poniżej 100% powodem wypowiedzenia umowy o pracę

Tydzień temu otrzymałam wypowiedzenie umowy o pracę po 11 latach pracy jako doradca w banku. Powodem jest sprzedaż poniżej 100% w trzech miesiącach ubiegłego roku. Czy mogę zaskarżyć takie wypowiedzenie? Nie wiem, jak będzie wyglądało świadectwo pracy i boję się, że utrudni mi ono szukanie nowego za

Zwolnienie z pracy za porozumieniem stron a odprawa

Pracuję w firmie, która zatrudnia więcej niż 20 pracowników. Ostatnio pracodawca zwolnił z pracy za porozumieniem stron mojego kolegą – pracownika z 17-letnim stażem. Inicjatywa wyszła od pracodawcy i rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracownika. Czy wobec tego temu pracown

Outsourcing a wypowiedzenie umowy ze względu na reorganizację

Jestem zatrudniony na stanowisku managera w firmie X (umowa na czas nieokreślony). Od kilku lat pracuję z zespołem złożonym z jednego pracownika etatowego i 20 zatrudnionych przez firmę outsource. Dowiedziałem się nieoficjalnie, że wkrótce dostanę wypowiedzenie umowy ze względu na reorganizację stan

Wysłanie wypowiedzenia listem

Przebywam na zwolnieniu lekarskim niecały tydzień i właśnie się dowiedziałam, że pracodawca chce wypowiedzieć mi umowę o pracę, a samo wypowiedzenie chce wysłać pocztą. U pracodawcy pracuję ponad trzy lata na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Jak mam się zachować, jeśli pracodawca za pom

Po jakim czasie można zwalniać pracowników po przejęciu przedsiębiorstwa?

Jako spółka z o.o. kupiłem przedsiębiorstwo i przejąłem część pracowników.  Po jakim okresie mogę zwolnić pracownika lub zmienić mu warunki pracy i wymiar czasu pracy?

Zwolnienie bez odpowiedniego wpisu w umowie

W umowie o pracę na czas określony nie zamieściłem klauzuli o możliwości jej wypowiedzenia, np. 2-tygodniowego okresu. Pracownika zwolniłem po 2 miesiącach bez podania przyczyn w wypowiedzeniu. Co mi za to grozi?

Rozwiązanie umowy z kobietą w wieku emerytalnym

Jestem pracownikiem urzędu gminy. Mam uprawnienia emerytalne. Emeryturę miałam naliczoną w wieku 55 lat, jednak nigdy jej nie pobierałam, jest zawieszona. Burmistrz wręczył mi wypowiedzenie na podstawie art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy. Przyczyną wypowiedzenia umowy stanowi likwidacja zajmowaneg

Wypowiedzenie umowy na zastępstwo a ciąża

Byłam zatrudniona na umowę o pracę na zastępstwo. W środę dostałam wypowiedzenie, a w piątek dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Czy w tej sytuacji mogę domagać się przywrócenia do pracy? Jeśli tak, jak to zrobić? Jakie dokumenty są potrzebne? Czy pracodawca może odmówić? Proszę o pomoc!

Pechowe choroby na początku pracy w nowej firmie a wypowiedzenie

Na początku miesiąca podjąłem pracę w nowej firmie. Po tygodniu zachorowałem na poważną grypę i byłem 2 tygodnie na zwolnieniu. Potem wróciłem na 2 dni do pracy, ale niestety skręciłem kostkę i znów poszedłem na L4. Dowiedziałem się jednak telefonicznie, że czeka na mnie wypowiedzenie. Czy to zgodne

Dosłanie zwolnienia lekarskiego z opóźnieniem

Pracownik już któryś raz przedłużał zwolnienie lekarskie. Tym razem zwolnienie lekarskie do 10 września. Po tym okresie pracownik nie powiadomił o dalszym kontynuowaniu urlopu. Dnia 14 września wysłał kolejne zwolnienie lekarskie, które doszło dziś – 17. Czy w takim wypadku to naruszenie podle

Umowa na okres próbny a ciąża

W lutym zatrudniłem pracownicę na trzymiesięczny okres próbny. Po kilku dniach przyniosła ona zwolnienie lekarskie i oznajmiła, że jest w ciąży. Obecnie umowa o pracę kończy się, a osoba ta jest nadal na zwolnieniu. Czy mam obowiązek przedłużyć jej umowę?

Pozbawienie wolności a rozwiązanie umowy o pracę

Pracowałem w banku. Mój pracodawca zwolnił mnie z pracy na podstawie art. 52 § 1 K.p. W 2015 r. zostałem skazany za złamanie zakazu prowadzenia samochodu na karę pozbawienia wolności 1 rok i 8 miesięcy. Wyszedłem na zwolnienie warunkowe we wrześniu 2016 r. Pracodawca dobrze wiedział, że od

Rozwiązanie umowy podczas urlopu wychowawczego

Chcę rozwiązać umowę o pracę z pracownicą, która od 1999 r. jest zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony w mojej firmie. Podczas urlopu wychowawczego pracownicy firma uległa likwidacji. Pracownica wyraża zgodę na rozwiązanie umowy, ale chce zachować możliwość zarejestrowania się w urzędzie

Kara nagany w świadectwie pracy

Jako pracodawca wystawiłam świadectwo pracy zwalnianej pracownicy z adnotacją w punkcie „informacje uzupełniające” o udzielonej karze nagany z wpisem do akt z powodu przywłaszczenia dokumentów firmowych. Czy sąd pracy może nakazać mi sprostowanie świadectwa pracy na wniosek pracownicy, k

Likwidacja firmy pracodawcy a świadczenie przedemerytalne

Ubiegam się o świadczenie przedemerytalne z tytułu likwidacji firmy pracodawcy. Dostałam świadectwo pracy bez wypowiedzenia – z przyczyn niedotyczących pracownika. ZUS wzywa mnie do dostarczenia zaświadczenia o przyczynie rozwiązania stosunku pracy. Co mam robić? 

Rozwiązanie umowy z jedynym pracownikiem z powodu redukcji stanowiska

W lipcu tego roku zatrudniłem pierwszego pracownika w mojej firmie. Podpisaliśmy umowę o pracę na czas nieokreślony, jednak chciałbym dokonać rozwiązania tej umowy ze względu na redukcję stanowiska pracy. Dodam, że we wrześniu tego roku osoba ta otrzymała umiarkowany stopień niepełnosprawności. Podp

Likwidacja stanowiska z umową na czas określony a odprawa

W kwietniu 2017 podjęłam pracę w firmie. Pierwsza umowa została podpisana na 3 miesiące, a następnie przedłużona na rok (do lipca 2018). Na początku października zostałam z pracy zwolniona, ponieważ, jak wyjaśnił mi przełożony, moje doświadczenie jest za duże jak na to stanowisko, organizacja nie by

Zwolnienie pracownicy, która wykorzystała urlopy i przebywa na zwolnieniu

Prowadzę niewielką firmę, w której w lipcu 2008 r. została zatrudniona nowa pracownica. Już trzy miesiące później poszła na zwolnienie lekarskie (z powodu ciąży), potem przebywała na urlopie macierzyńskim i wypoczynkowym. Następnie wzięła 60 dni opieki nad dzieckiem i zwolnienie chorobowe. Czy

Wypowiedzenie umowy pracownikowi w trybie art. 53 Kodeksu pracy

Czy dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 53 Kodeksu pracy, gdy niezdolność do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego (182 dni + 90 dni) – z pra

Podstawa prawna rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem

Rozwiązałem umowę z pracownikiem z zachowaniem terminu wypowiedzenia, ponieważ muszę zredukować etaty, by firma zachowała płynność finansową. Pracownik złożył do ZUS wniosek o świadczenie emerytalne, a Zakład wystosował do mnie pismo z prośbą o podanie przepisu regulującego rozwiązanie umowy. C

Rozwiązanie umowy z przyczyn niedotyczących pracowników

Jestem właścicielem kilku sklepów obuwniczych. Jeden z nich muszę zamknąć, bo nie przynosi dochodów. Będę więc musiał rozwiązać z pracującą tam panią umowę na czas nieokreślony. Czy mogę powołać się na ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedoty

Gorsze warunki pracy

Dostałem wypowiedzenie umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia i stanowiska pracy. Podstawą jest „zmiana systemu wynagrodzenia i stanowisk” w mojej firmie. Czy nie można tego uznać za zmianę reorganizacyjną? Będę miał gorsze stanowisko, a przecież byłem cenionym pracownikiem przez wiele la

Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy

Pracownica, która jest zatrudniona w naszej firmie od kilku lat, urodziła dziecko. Postanowiła wrócić do pracy 1 sierpnia*. Na urlopie wychowawczym przebywała przez rok. Czy można zwolnić taką pracownicę? Miałaby 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Jakie będą skutki dla firmy, jeśli pracownica zł

Wina pracownika

Pracodawca chce mnie zwolnić dyscyplinarnie. Przez pomyłkę przelano mi na konto podwójną pensję. Nic nie wiedziałam o tym fakcie ze względu na utrudniony dostęp do Internetu. Poza tym kiedyś była podobna sytuacja i wówczas poinformowałam pracodawcę o pomyłce. Zawsze postępuję uczciwie. Czy w opisane
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »