.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypowiedzenie umowy o pracę przed dniem ochrony emerytalnej

Autor: Dariusz Kostyra • Opublikowane: 21.12.2007

1 kwietnia 2008 r. kończę 56 lat. Ostatnie 10 lat przepracowałam w jednym zakładzie pracy. Od 1 sierpnia 2007 r. przebywam na zwolnieniu lekarskim, zakończenie leczenia przewidziane jest na połowę marca 2008 r. Czy w tej sytuacji zakład pracy może mi dać wypowiedzenie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 41 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi przebywającemu na urlopie lub nieobecnemu w pracy z przyczyn usprawiedliwionych. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy zostaje ogłoszona upadłość lub likwidacja pracodawcy – w takim przypadku pracodawca może wypowiedzieć stosunek pracy na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

 

Ustawodawca art. 53 § 1 pkt 1b dopuścił możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli niezdolność  pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące.

 

Zgodnie z dyspozycją art. 39 Kodeksu pracy niedopuszczalne jest wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi, któremu w dniu złożenia oświadczenia woli brakuje nie więcej niż 4 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego – pod warunkiem, iż okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Jeżeli czteroletni okres do osiągnięcia wieku emerytalnego rozpoczyna się w okresie wypowiedzenia, pracownik nie jest objęty ochroną.

 

Mając na uwadze powyższe, w przypadku jeżeli okres niezdolności do pracy oraz pobierania zasiłku zakończy się przed dniem 1 kwietnia 2008 r., wtedy pracodawca będzie mógł skutecznie wręczyć Pani wypowiedzenie. Jeżeli z kolei będzie Pani przebywała na świadczeniu rehabilitacyjnym i powróci Pani do pracy po dniu 1 kwietnia – wtedy pracodawca nie może wypowiedzieć Pani umowy o pracę – chyba że nastąpi okoliczność nadzwyczajna tj. likwidacja, upadłość pracodawcy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II + V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »