.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ochrona danych osobowych umieszczanych w internecie

Autor: Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 28.08.2008

Artykuł omawia zagadnienia związane z ochroną danych osobowych umieszczanych w internecie.Ochrona danych osobowych umieszczanych w internecie

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czym są dobra osobiste?

Polski system prawny uznaje każdego człowieka za podmiot praw i obowiązków. Ludzi charakteryzuje szereg cech osobistych, które odróżniają ich wzajemnie oraz wyznaczają ich sytuację prawną w społeczeństwie.

 

Nie istnieje legalna definicja „dóbr osobistych”, wiadomo natomiast, iż do katalogu pod tą nazwą zaliczamy: nazwisko, wiek, zdrowie, wizerunek, wolność, swobodę sumienia, tajemnicę korespondencji, nietykalność mieszkania, kult po zmarłej osobie bliskiej, twórczość naukową, artystyczną i racjonalizatorską. Nie jest to jednak katalog wyczerpujący, gdyż wiele osób uznaje za dobro osobiste również np. adres mailowy czy login.

Dobra osobiste chronione przez prawo

Ochrona tych dóbr została przewidziana w Konstytucji oraz w przepisach art. 23-24 i 448 Kodeksu cywilnego, a także w przepisach Kodeksu karnego, czy innych aktach zarówno prawa krajowego jak i międzynarodowego.

 

Jedną z czołowych dóbr osobistych chronionych przez prawo jest tzw. „sfera prywatności”, do której zalicza się dane osobowe. Ochrona tych danych stała się bardzo ważna z uwagi na rozwój internetu i związane z tym zagrożenia. W Polsce problem ochrony tych danych reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm. – dalej w skrócie Ustawa).

 

Centralnym pojęciem tej Ustawy jest definicja danych osobowych zawarta w art. 6: „za dane osobowe uważa się każdą informację dotyczącą osoby fizycznej, pozwalającą na określenie tożsamości tej osoby. Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych. Ograniczenie tego prawa może być jedynie podyktowane dobrem publicznym, dobrem osoby, której te dane dotyczą, lub dobrem osób trzecich”.

Ochrona danych osobowych umieszczanych w internecie

W ciągu kilku ostatnich lat szczególnego znaczenia nabrała ochrona danych, które umieszczamy w sieci. Internet bowiem stał się obecnie ogólnoświatową i ogólnodostępną drogą komunikowania się ludzi. Sieć jest niezbędna do pozyskiwania informacji, rozrywki, ale również umożliwia rozwój handlu elektronicznego, który obejmuje nie tylko cały kraj, ale wręcz cały świat. Z roku na rok zwiększa się liczba osób korzystających z dobrodziejstw internetu, a co za tym idzie, zwiększa się liczba transakcji elektronicznych, klientów i wysokość kwot potrzebnych do obsługi transakcji. Dla klientów internetowych sklepów, banków, instytucji finansowych i firm, będących partnerami handlowymi i produkcyjnymi, niezwykle ważną kwestią pozostaje bezpieczeństwo transakcji elektronicznych. Rozwój sieci komputerowych oraz rozproszone przetwarzanie danych (także osobowych) powodują również powstanie nowych możliwości dokonywania przestępstw za pomocą komputerów.

 

Żyjemy w świecie, w którym informacje o nas są przechowywane w wielu bazach danych. Kiedy się ubezpieczamy czy zakładamy konto w banku albo zapisujemy do lekarza – przekazujemy informacje o sobie. Możemy zastrzec, że nasze dane mają pozostać poufne, jednak i tak nie mamy stuprocentowej pewności, czy można zaufać usługodawcy.

Zagrożenia jakie niesie podawanie danych identyfikujących daną osobę w sieci

Nie wszyscy użytkownicy internetu zdają sobie sprawę z zagrożeń jakie niesie podawanie danych identyfikujących daną osobę w sieci. Kradzieże numerów kart bankowych, działalność hakerów oraz awarie systemów, to częste zdarzenia, z których potencjalny konsument nie zdaje sobie sprawy lub nie bierze ich pod uwagę, podając dane w sieci. Z drugiej strony obawa klientów przed takimi działaniami hamuje rozwój e-biznesu i wpływa na szybki postęp zarówno w dziedzinie technologicznych jak i prawnych zabezpieczeń. Tak aby użytkownik miał pewność, iż informacje przekazane przez sieć nie zostaną wykorzystane w sposób niezgodny z jego intencjami.

 

Zagrożenia powstają ze względu na handel elektroniczny, gdyż nie przysparza dziś trudności ustalenie kto, kiedy oraz jakimi informacjami się interesował, z kim była prowadzona korespondencja elektroniczna, kto uczestniczył w jakich dyskusjach i jakie poglądy prezentował, itd. Chodzi tu o systemy wyszukiwawcze, takie jak Yahoo!, które pozostawiają ślad o użytkowniku w postaci wykazu „słów-kluczy”, którymi się posługiwał.

Kradzież danych w internecie

Istnieją również programy, tzw. pacet sniffern , które wyszukują przepływające w sieci dane określonego rodzaju (np. dane o karcie kredytowej). Tak uzyskane informacje mogą być wykorzystane dla dalszych ingerencji lub dla przestępstw gospodarczych. Szerzenie się tego rodzaju praktyk jest coraz bardziej popularne ze względu na niskie koszty takich operacji.

 

Na gruncie obowiązującej w Polsce ustawy o ochronie danych osobowych już samo zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zasadzie nie jest dopuszczalne bez zgody zainteresowanego. Jeżeli zbiory takie już istnieją, to osoba zainteresowana ma wgląd do nich i może żądać ich sprostowania, usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z prawem. W głównej mierze Ustawa ta środkami administracyjnoprawnymi przeciwdziała zagrożeniom związanym z gromadzeniem danych osobowych. Organem kontrolnym jest zaś Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, to do niego można składać skargi w sprawach wykonywania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Dane osobowe zbierają jednak nie tylko osoby, które chcą wykorzystać je niezgodnie z prawem (przysyłając nam spam lub kradnąc pieniądze z konta), ale również organy państwa, a także inne podmioty niemające złych zamiarów, np. organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, kościoły oraz organizacje międzynarodowe i wiele innych niepublicznych jednostek organizacyjnych (zarówno osób fizycznych jak i prawnych). Wszyscy jednak muszą przestrzegać zasad zbierania, gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami omawianej Ustawy.


Stan prawny obowiązujący na dzień 28.08.2008


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX - I =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »