Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Otrzymywanie niezabezpieczonego paska o wynagrodzeniu

Autor: Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 26.06.2008

W mojej firmie otrzymuję pasek z informacją o wynagrodzeniu do ręki (od sekretarki), bez żadnego zabezpieczenia. Chciałbym dostawać go tak, aby nikt nie wiedział ile zarabiam. Wiąże się to przecież z tajemnicą o danych osobowych. W poprzednich zakładach pracy dostawałem paski w zaklejonych kopertach, więc nikt nie miał prawa znać ich treści. Znalazłem w prasie artykuł opisujący podobną sytuację i pokazałem go w pracy. Powiedziano mi, że sam muszę poszukać przepisu, który mówi, że paski powinny być dostarczane przez księgową, w zaklejonej kopercie. Jak zmienić zwyczaje panujące w mojej firmie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Otrzymywanie niezabezpieczonego paska o wynagrodzeniu

Czy informacja o wynagrodzeniu pracownika powinna być jawna dla wszystkich w firmie?

Zgodnie z przepisem art. 23 Kodeksu cywilnego – „Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”.

 

Dane osobowe człowieka należą do kategorii dóbr osobistych chronionych przez prawo cywilne, a wynagrodzenie jest jednym z elementów, na który rozpościera się ta ochrona.

Naruszenie dóbr osobistych przez ujawnienie wysokości dochodów pracownika

Na podstawie przepisu art. 24 K.c. – „Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny”.

 

Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

Jak zmusić pracodawcę do ochrony danych pracownika?

Rzeczywiście tezy uchwały Sądu Najwyższego z 16 lipca 1993 roku, na której opiera się prezentowany przez Pana artykuł są nadal aktualne. Zauważyć należy, że w 1998 roku uchwalono ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w której ustawodawca w art. 6 wskazuje, iż za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 

W świetle tego przepisu nie budzi już wątpliwości fakt, że pojęcie „dane osobowe” na gruncie prawa polskiego obejmuje wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, o ile możliwe jest zidentyfikowanie tej osoby. W przedstawionym przez Pana przypadku dane osobowe jakie widnieją na pasku (m.in. te dotyczące wynagrodzenia) są danymi osobowymi chronionymi zarówno przez przepisy art. 23-24 Kodeksu cywilnego jak i ustawy o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że ma Pan prawo żądać zaniechania takiego działania, chyba że nie jest ono bezprawne (np. zgodził się Pan na publiczne prezentowanie tego typu danych).

 

Może Pan również wystąpić do Generalnego Inspektora Danych Osobowych o skontrolowanie pracodawcy w zakresie ochrony baz danych pracowników, jakimi dysponuje. Podstawę porady stanowią przepisy art. 23-24 K.c. oraz przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a także opracowanie J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, LEX, 2007, wyd. IV.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X - I =

»Podobne materiały

Fałszywy profil na Facebooku i oczernianie firmy

Prowadzę restaurację i na Facebooku ktoś założył fałszywy profil i oczernia mnie, opisując w sposób nieprawdziwy i niszcząc mnie przy tym psychicznie. W jaki sposób mogę zapobiec wyświetlaniu tych opisów i naruszaniu dobrej opinii mojej firmy?

 

Fałszywe oskarżenia na portalu z ocenami pracodawców

Pracuję w firmie produkującej maszyny na stanowisku kierownika produkcji. W ostatnim czasie na jednym z portali ocenami pracodawców zostały wpisane o mnie fałszywe oskarżenia oraz obraźliwe słowa. Chciałbym pociągnąć osobę, która to wpisała, do odpowiedzialności. Jak się za to zabrać?

 

Pornografia w Internecie

Mój znajomy ma problem. Często korzysta ze stron internetowych o tematyce erotycznej. Czasami ogląda filmiki z młodymi ludźmi, ale wyglądają na więcej niż 15 lat. Czy jeśli jednak nie ukończyli 15 lat, to oglądanie takiej pornografii w Internecie jest karalne?

 

Dowód zdrady z włamania do komunikatora internetowego

Rozstaję się z mężem, który po mojej ucieczce z domu włamał się do mojego archiwum Gadu-gadu. Znalazł tam moją korespondencję z bliskim mi mężczyzną i teraz straszy, że wykorzysta to w sądzie i na prokuraturze. Mówi, że to dowód na zdradę i na znęcanie się psychiczne, bo będąc z nim, kochałam kogoś

 

Próba włamania na komputer, co robić?

Od dłuższego czasu systematycznie przeprowadzane są próby kontroli mojego komputera. Ktoś złośliwie włamuje się na mój Facebook, poprzez fałszywego maila stara się pozyskać moje dane bankowe i z innych stron internetowych, których jestem użytkownikiem. Otrzymuję również maila z portali, na których s

 

Przesłanie danych osobowych pod niewłaściwy adres email

Omyłkowo wysłałam e-mail z moimi danymi osobowymi (pesel, numer dowodu, NIP, podpis) pod niewłaściwy, nieznany adres. Boję się, że ktoś może wykorzystać te dane np. do wyłudzenia kredytu. Co powinnam zrobić?

 

Wezwanie w charakterze świadka w sprawie o nielegalne rozpowszechnianie filmów

Drogą telefoniczną zostałem wezwany na komisariat policji w charakterze świadka, by zeznawać w sprawie o wykroczenie najpewniej z art. 116 prawa autorskiego. Ktoś się zgłosił z zażaleniem, że udostępniałem na swojej stronie jego filmy. Rzeczywiście prowadziłem taką stronę, na której były linki do ty

 

Podszywanie się pod inną osobę w internecie

W piątek moja mama otrzymała wezwanie na policję w charakterze świadka. Ponieważ nie wiedziała o co chodzi, zadzwoniła pod wskazany numer po więcej informacji. Dowiedziała się, że chodzi o sprawę w internecie (usługa internetu jest na nią), a dokładniej podszywanie się pod inną osobę. Jestem zaniepo

 

Problem z osobą poznaną w internecie

Mam problem z osobą poznaną w internecie. Człowiek, z którym prowadziłam przez pewien czas korespondencję poprzez pocztę elektroniczną (popularne maile) udając zainteresowanie podstępnie wyłudzał informacje dotyczące mojego życia osobistego. Teraz wykorzystuje swoją wiedzę nie tylko dręcząc mnie lis

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »