.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ochrona pracownicy w ciąży przed zwolnieniem z pracy

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 16.02.2021 • Zaktualizowane: 16.02.2021

Pracuję w korporacji, która zajmuje się różnymi projektami outsourcingowymi. Obecnie posiadam umowę o pracę na czas nieokreślony. Z nieoficjalnych źródeł dowiedziałam się, że pod koniec tego roku najprawdopodobniej dobiegnie końca projekt, w którym pracuję, i nie zostanie już przedłużony. Razem z mężem planujemy w tym roku powiększenie rodziny. Staramy się o dziecko. Czy pracodawca będzie mnie mógł zwolnić, jeśli będę w ciąży, tłumacząc to zakończeniem projektu? Prawdopodobnie wszystkie osoby, które go obsługują, stracą wtedy zatrudnienie. Czy będzie mnie mógł zwolnić, jeśli będę na L4 w związku z ciążą? Czy będzie mnie mógł zwolnić po porodzie, kiedy będę na urlopie macierzyńskim (rodzicielskim)? Obawiam się stracić w tym okresie pracę, bo przecież to się wiąże z ubezpieczeniem i moim prawem do zasiłku w ciąży. Proszę o informację jaką będę miała ochronę przed zwolnieniem będą w ciąży.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ochrona pracownicy w ciąży przed zwolnieniem z pracy

Kobieta w ciąży chroniona przez zwolnieniem z pracy

Co do zasady, nie można rozwiązać umowy o pracę z kobietą w ciąży, ale są od tej zasady wyjątki. Pracodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o pracę kobiecie w trakcie trwania ciąży lub urlopu macierzyńskiego lub zwolnienia lekarskiego wyłącznie w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy.

 

Art. 177 § 1 Kodeksu pracy (K.p.) stanowi, że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy o pracę. Oznacza to, że zakaz rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w okresie ciąży pracownicy i urlopu macierzyńskiego dotyczy wypowiedzenia (w tym również wypowiedzenia zmieniającego) oraz rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownicę (art. 53), nawet jeżeli oświadczenie to zostało złożone jej w okresie przed zajściem w ciążę, a pracownica zaszła w ciążę w czasie biegu wypowiedzenia, albo w okresie, gdy była ona już w ciąży, lecz o tym fakcie nie wiedziała (wyrok SN z dnia 29 marca 2001 r. I PKN 330/00, OSNAPiUS 2003, Nr 1, poz. 11, w którym uznano, że pracownica, która początkowo nie kwestionowała wypowiedzenia jej umowy o pracę, może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną, gdy po dokonaniu wypowiedzenia okazało się, że jest w ciąży lub gdy w okresie wypowiedzenia zaszła w ciążę), jak również wówczas, gdy pracownica poroniła przed upływem okresu wypowiedzenia. Ochrona kobiety w ciąży przed rozwiązaniem z nią umowy o pracę jest jedną z najdalej sięgających w systemie prawa pracy. Przepis art. 177 § 1 K.p. ma przy tym charakter bezwzględnie obowiązujący (ius cogens).

 

Zwolnienia grupowe i wypowiedzenie zmieniające dla pracownicy w ciąży

Jednakże w przypadku zwolnień grupowych (na podstawie ustawy z 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników) – zgodnie z art. 5 ust. 5 pkt. 1 – w przypadku pracownic szczególnie chronionych na podstawie art. 177 K.p. (kobiet w ciąży) pracodawca może dokonać jedynie tzw. wypowiedzenia zmieniającego, czyli dokonać zmiany warunków pracy i płacy. Pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy i płacy kobiecie w ciąży, ale wówczas ciężarnej kobiecie przysługiwać będzie dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia, który jest wypłacany do dnia porodu.

 

Likwidacja pracodawcy

Reasumując: zakończenie projektu nie jest powodem do wypowiedzenia umowy pracownicy w ciąży. Może być powodem do zwolnień grupowych, a te upoważniają pracodawcę do zmiany warunków pracy i płacy pracownicy w ciąży. Jednak do dnia porodu będzie Pani przysługiwać dodatek wyrównawczy. Nie straci Pani również tytułu ubezpieczenia, o ile nie złoży Pani sprzeciwu od nowych warunków pracy. Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy skutkuje rozwiązaniem stosunku pracy. Nadal jednak byłoby to wypowiedzenie z winy pracodawcy.

 

Również podczas urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego pracodawca nie może Pani zwolnić, chyba że dojdzie do likwidacji zakładu pracy. Likwidacja pracodawcy to wykreślenie bytu przedsiębiorstwa. Jeśli koniec projektu spowoduje jednocześnie likwidację firmy – to będzie można uznać, że ma miejsce likwidacja zakładu pracy. Jeśli natomiast zamknięcie projektu będzie tylko zakończeniem jakiegoś zlecenia, a firma nadal będzie funkcjonować, to nie sposób tego uznać za likwidację pracodawcy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl