Mamy 10 755 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obraźliwy komentarz na temat życia osobistego lekarza

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 13.02.2015

Jestem lekarzem w małym mieście. Na pewnym forum obraziła mnie jakaś pacjentka. Napisała, że godzinach pracy zajmuję się pacjentkami wybiórczo (pomagam tym, które dały „w łapę” – co jest kłamstwem) i podrywam pracownice, bo mam wśród nich kochankę. Takie oszczerstwa godzą w moje dobre imię i życie prywatne. Czy mogę coś zrobić w tej sprawie? Czy warto jest walczyć?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Małgorzata Rybarczyk

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

W opisanej przez Pana sytuacji może Pan dochodzić ochrony swego dobrego imienia, korzystając z dwóch samodzielnych procedur, tj. na drodze postępowania cywilnego lub karnego, w obu jednak przypadkach najpierw musi Pan ustalić dane osoby, która zamieściła komentarz na forum.

 

Po pierwsze może Pan wystąpić na drogę postępowania karnego, które to z pewnością jest dużo tańsze i często szybsze dla strony. Jednak nie ukrywam, iż organy ścigania chętnie pozbywają się tego rodzaju spraw.

 

Zgodnie z zapisami Kodeksu karnego, tj. art. 212:  

 

„§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

 

§ 2.Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego”.

 

Zgodnie z zapisami powołanego artykułu ochroną prawną objęta jest tzw. cześć (zewnętrzna), a zatem dobre imię podmiotu rozumiane jako ocena jego wartości w pojęciu innych ludzi. Powszechnie uznaje się, iż cześć oznacza przysługujące każdemu podmiotowi domniemanie o jego uczciwości, właściwym postępowaniu i charakteryzowaniu się cechami koniecznymi do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania zawodu lub prowadzenia określonej działalności.

 

Ponieważ forumowiczka obraża Pana poprzez zamieszczanie informacji, iż rzekomo w godzinach pracy zajmuje się Pan pacjentkami wybiórczo i podrywa pracownice, a czyni to ta osoba na forum internetowym, to robi to publicznie, bowiem nieograniczona liczba osób może przeczytać pozostawiany przez nią komentarz. Ponieważ forumowiczka zwraca się do innych pacjentek, w liczbie nieograniczonej, wiedząc, iż pisze na forum ogólnie dostępnym dla wszystkich użytkowników internetu, to działa z wyraźnym zamiarem, by te zniewagi dotarły do osób, do których były adresowane. Portale internetowe uznać można za środek masowej komunikacji ze względu na szerokie grono odbiorców, a tym samym zaostrzona jest odpowiedzialność karna, jaką może ponieść pacjentka za swoje zachowanie.

 

Aby dochodzić swych praw oparciu o przepisy Kodeksu karnego, winien Pan wystąpić z pisemnym zawiadomieniem do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. Do zawiadomienia takiego należy dołączyć dane osoby obrażającej, które umożliwią jej zidentyfikowanie (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nick, początkowy numer IP), a także wskazać, na jakim portalu zamieszcza ona swe uwagi, ich treść oraz określić konto, z którego działa. Jednocześnie załączyć należy wydruki. Musi Pan jednak mieć świadomość, że w przypadku tego przestępstwa prokuratura nie ma obowiązku prowadzić postępowania, chyba że zachodzą szczególne okoliczności (zastraszanie, brak środków finansowych na samodzielne popieranie oskarżenia przed sądem, wyjątkowy charakter czynionych zarzutów). Co do zasady po przyjęciu zawiadomienia o przestępstwie policja i prokuratura dokonują przesłuchania świadków, zabezpieczenia wpisów i najczęściej ustalenia danych podejrzanego. Dalej to już jednak na Panu będzie spoczywał obowiązek przygotowania aktu oskarżenia oraz dowodzenia winy forumowiczki w sądzie.

 

Krok drugi to dochodzenie ochrony danych osobowych na drodze postępowania sądowego cywilnego.

 

Na drodze postępowania cywilnego może Pan dochodzić ochrony swych dóbr osobistych, tj. czci i dobrego imienia w oparciu o art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego, i żądać na tej podstawie:

 

  • zaniechania działania wyrządzającego Panu szkodę;
  • aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie na portalu, na którym zamieszczony został komentarz;
  • zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

 

Minusem tego postępowania jest jednak to, iż aby wytoczyć postępowanie, zobowiązany Pan będzie do poniesienia kosztu opłaty sądowej, jak także w toku procesu to na Panu będzie spoczywał ciężar dowodu wszystkich podnoszonych okoliczności i, co najistotniejsze, to na Panu przed wystąpieniem z pozwem będzie spoczywał obowiązek ustalenia danych personalnych osoby obrażającej, a to niestety nie jest łatwe.

 

W celu uzyskania danych osobowych forumowiczki zamieszczającej wpis winien Pan wystąpić do administratora forum po pierwsze z zawiadomieniem o wpisach naruszających zasady forum. Jednocześnie w tym samym piśmie zawrzeć należy wniosek o ujawnienie danych osoby dokonującej wpisu. Złożenie tego rodzaju wniosku nie gwarantuje jednak, iż otrzyma Pan od administratora forum te dane. Po otrzymaniu zawiadomienia administrator portalu winien jest bowiem ocenić, czy otrzymane zawiadomienie ma charakter urzędowy (pisma te pochodzą od policji, prokuratury, sądu, organów administracji publicznej lub organów jednostek samorządu terytorialnego) i podlega natychmiastowemu wykonaniu, czy też stanowi ono wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze wpisu pochodząca od innych podmiotów – osób prywatnych. W tej sytuacji administrator musi samodzielnie ocenić, czy pismo jest wiarygodne, prześledzić cały wątek rozmowy na forum i podjąć decyzję, czy w oparciu o to zawiadomienie usunie, po pierwsze, wpis z forum i, po drugie, czy udostępni Panu wnioskowane dane.

 

Jeżeli administrator sam stwierdzi, iż wpis jest obraźliwy, to może go usunąć. Przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym ujawnieniu danych osoby ją obrażającej administrator bierze pod uwagę, że dane osobowe podlegają ochronie prawnej, a tym samym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na administratorze danych ciąży obowiązek dokładania szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą (w tym danych użytkowników), a w szczególności obowiązek zapewnienia, aby dane te były przetwarzane zgodnie z prawem (art. 26 ustawy o ochronie danych osobowych). Administrator może odmówić udostępnienia Panu danych. Podstawę dla takiej omowy może stanowić wyrok WSA z dnia 19 lipca 2007 r. (sygn. akt II SA/Wa 93/07), stwierdzający, iż samo stwierdzenie w piśmie żądającym ujawnienia danych, że dane są potrzebne do podjęcia przeciwko osobom, których dotyczą, stosownych kroków prawnych, jest niewystarczające. Wynika to z dwóch okoliczności – po pierwsze, samo stwierdzenie chęci podjęcia kroków prawnych wcale nie oznacza, że dany podmiot podejmie jakiekolwiek działania prawne, a więc fakt ten powinien być w jakikolwiek sposób bardziej uprawdopodobniony, a po drugie, podmiot żądający ujawnienia danych musi wykazać, iż bez posiadania danych osobowych nie będzie mógł dochodzić swoich roszczeń. Jeżeli pomimo to osoba poszkodowana wystąpi przeciwko użytkownikowi forum na drogę sądową i sąd uzna, iż udostępnienie przez administratora danych jest niezbędne, to wyda postanowienie o ujawnieniu danych i przekazaniu ich Panu. Po otrzymaniu takiego postanowienia administrator nie będzie miał wyboru i będzie musiał ujawnić dane osoby zamieszczającej wpis.

 

W przypadku odmowy udzielenia Panu informacji przez administratora, będzie Pan mógł, argumentując, iż administrator odmówił ich bezzasadnie, zwrócić się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o nakazanie udostępnienia takich danych (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 13.02.2009 r., sygn. akt II Sa/Wa 1570/08).

 

Jeżeli administrator uzna, iż żądanie Pana jest zasadne, to oczywiście ujawni takie dane i przekaże je bezpośrednio Panu.

 

Inaczej sytuacja ma się w przypadku, gdy o ujawnienie danych występuje prokurator, w takiej sytuacji administrator nie ma wyboru i musi przekazać dane. Postępowanie o ujawnienie danych prowadzone przez prokuraturę jest znacznie szybsze i skuteczniejsze. Dlatego też warto najpierw wystąpić z zawiadomieniem do prokuratury i zaczekać na ustalenie przez nią danych forumowicza, by dopiero po ich uzyskaniu przez prokuraturę wystąpić z pozwem cywilny.

 

Jeśli mogę cos doradzać, to proponowałabym poobserwować wpis i zobaczyć, jaka jest frekwencja jego czytania, czy pojawiły się pod nim inne komentarze i czy wywiązała się wokół tego jakaś dyskusja. Czasami nie warto wytaczać armat na jednego komara.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV plus 6 =

»Podobne materiały

Naruszenie dóbr osobistych na forum internetowym

Od roku zajmuję stanowisko kierownicze. Jest pewien portal internetowy, na którym znajdują się m.in. oferty pracy i forum. Na tym forum zaczęły pojawiać się obraźliwe i wulgarne komentarze dotyczące mnie, moich współpracowników i ogólnie naszego zakładu pracy. Padają konkretne imiona

Obraźliwy komentarz do zdjęcia na portalu społecznościowym

Dwa miesiące temu zrobiłem głupotę – wszedłem z komputera w pracy na konto na Naszej-Klasie należące do mojej byłej dziewczyny. Umieściłem kilka nieco obraźliwych komentarzy. Dziewczyna zgłosiła ten fakt na policję, która zidentyfikowała IP firmowe (nie da się ustalić, który

Odpowiedzialność administratora forum za wypowiedzi w shoutboksie

Do sądu wpłynął na mnie donos w sprawie forum, które prowadzę, dotyczący wpisów zamieszczonych w shutboksie. Podobno były one niecenzuralne i obrażały inne osoby. Czy jako właściciel strony faktycznie odpowiadam za to, co inni piszą w shoutboksie? Zarzucono mi m.in., że powiedziałem,

Omyłkowe podanie danych osobowych

Kilka dniu temu wysłałam maila z danymi osobowymi mojej córki (ksero prawa jazdy) na pomylony adres mailowy – po prostu zgubiłam literkę w adresie. Gdy zorientowałam się w omyłce, napisałam do tej osoby z prośbą o uczciwość i niewykorzystywanie danych. Niestety, nie odpowiedziała

Kto jest zobowiązany do rejestracji zbioru danych osobowych klientów?

Czy prowadząc serwis WWW, jestem zobligowany przepisami do rejestracji zbiorów danych osobowych klientów w GIODO? Czy są jakieś specjalne wytyczne i czy mogę skorzystać z ofert firm, które oferują usługę rejestracji w moim imieniu?

Usunięcie danych firmy, która nie istnieje

Mam problem dotyczący z wpisem mojej firmy do katalogu internetowego firm. Pół roku temu firma została zamknięta, a wpisy w tymże katalogu istnieją nadal. Pomimo próśb, ponagleń, e-maili administrator strony nie usunął danych firmy łącznie z adresem. Ponadto dokonywane są wpisy (opini

Obowiązki przedsiębiorcy związane z ochroną danych osobowych

Jednoosobowa działalność gospodarcza rozpoczyna działalność wydawniczą – głównie chodzi o sprzedaż książek w sklepie internetowym. Sprzedaż skierowana będzie głównie do instytucji, jednak poprzez stronę internetową zakupu będą mogły dokonywać również osoby prywatne. Pyt

Administrowanie danymi osobowymi w spółce

Zarząd spółki odmawia członkowi rady nadzorczej wglądu w dokumenty (np. premie pracowników, premie dodatkowe, wynagrodzenia, umowy z podmiotami zewnętrznymi), argumentując to ochroną danych osobowych. Czy administratorem danych osobowych jest tylko zarząd, czy spółka, czyli rada nadzorcz

Portal dla kobiet w ciąży - dane lekarzy

Prowadzę portal dla kobiet w ciąży. Zbieramy dane lekarzy i placówek, tworząc bazę dla przyszłych mam. Mogą one dodawać opinie o lekarzach czy położnych. Baza jest zarejestrowana w GIODO, każda wpisana osoba dostała informację o umieszczeniu jej danych w spisie. Czy jeśli któraś z n

Przetrzymywanie danych w chmurze a zgłoszenie do GIODO

Firma–producent oprogramowania w chmurze przechowuje dane na serwerach w zewnętrznej serwerowni. „Serwerownia” nie ma żadnych informacji na temat przechowywanych tam danych. Nie ma również dostępu do serwera. Czy w związku z tym zachodzi konieczność przekazania przetwarzani

Stworzenie bazy szkół

Chcę otworzyć stronę internetową z bazą szkół, od podstawówki do szkoły nauki jazdy czy sztuk walki w Warszawie. Wizytówki firm bardziej rozbudowane będą oczywiście płatne i, jak wiadomo, nie wszyscy będą takim czymś zainteresowani, a celem tej strony ma być umieszczenie wszystkich

Przetwarzanie danych osobowych w celu ochrony zdrowia

Reprezentuję fundację, której głównym zadaniem statutowym jest oferowanie pomocy psychologicznej. Prowadzimy ośrodek psychoterapii. Pierwszy kontakt pacjenta z psychoterapeutą polega na tzw. konsultacji, w trakcie której konsultant rozeznaje, z jakim problemem zgłasza się dana osoba, i ofe

Kontakt z klientami poprzedniej firmy

Przez kilka lat pracowałem dla firmy z branży kosmetycznej. Obecnie firmy tej nie ma już na rynku polskim, ale mi została baza adresów i namiarów na klientów. Sam także prowadzę biznes w tej branży i zastanawiam się nad pewną sprawą. Czy mogę wysłać oferty mojej hurtowni, korzystają
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »