.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Obraźliwy e-mail od ucznia do nauczyciela

Autor: Lech Stawicki • Opublikowane: 09.05.2011

Jestem nauczycielką. Ostatnio wysłałam do uczniów moich klas maila z informacją o pracy domowej. W odpowiedzi od jednego ucznia (który potem się do tego przyznał) otrzymałam wiadomość zawierającą przekleństwa i obraźliwe epitety pod moim adresem. Jak mogę dochodzić swoich praw?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Mając na uwadze przedstawiony przez Panią stan faktyczny, wskazać należy, że zachowanie ucznia można by zakwalifikować pod znieważenie określone w art. 216 § 1 lub 2 Kodeksu karnego. Znieważenie polega na ubliżeniu komuś lub na obraźliwym zachowaniu się wobec pokrzywdzonego, a także lżeniu go, nawet w jego nieobecności, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do niego dotarła.

 

Ściganie tego przestępstwa, podobnie jak w przypadku pomówienia, odbywa się z oskarżenia prywatnego, chyba że prokurator uzna za celowe ze względu na interes społeczny ściganie go z urzędu. W takim przypadku pokrzywdzony może się do niego przyłączyć w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

 

„Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego (prowokacja) albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną (retorsja), sąd może odstąpić od wymierzenia kary” (§ 3 art. 216). Zachowaniem wyzywającym nie będzie jednak np. zwrócenie sprawcy uwagi, gdyż nie jest to zachowanie niewłaściwe. Ocena tego faktu zależy jednak od swobodnego uznania sądu.

 

W przypadku skazania za to przestępstwo możliwe jest również orzeczenie przez sąd nawiązki na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego. Odrębnie jest natomiast uregulowana odpowiedzialność sprawcy w razie znieważenia funkcjonariusza publicznego podczas lub w związku z popełnieniem obowiązków służbowych, a nadto za publiczne znieważenie lub poniżenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej (art. 226) oraz za znieważenie znaków państwowych (art. 137), przedmiotu czci religijnej lub miejsca wykonywania obrzędów (art. 196), znieważenie pomnika upamiętniającego zdarzenie historyczne lub uczczenie osoby (art. 261) itd. Ściganie następuje tu z urzędu.

 

Zachowanie ucznia kwalifikowane jako zniewaga jest czynem ściganym nie z urzędu, lecz z tzw. oskarżenia prywatnego, co wymagałoby z Pani strony zwiększonego zaangażowania. Zasadniczo nie liczyłbym za bardzo na organy ścigania, gdyż nie mają one czasu zajmować się jednorazowymi przypadkami.

 

Mając na uwadze powyższe, wskazać jednakże należy, że w Pani przypadku mamy do czynienia z uczniem, najprawdopodobniej osobą nieletnią, która nie podlega odpowiedzialności z Kodeksu karnego. Ponadto pamiętać należy, iż z racji wykonywanego zawodu oraz miejsca pracy może Pani podjąć kroki zmierzające do zastosowania określonych sankcji względem nadawcy obraźliwego maila jak np. poinformowanie o wszystkim dyrekcji szkoły, zawnioskowanie o obniżenie oceny z zachowania, przeprowadzenie rozmowy z rodzicami. Z doświadczenia życiowego wiadomo, że tego typu środki mogą okazać się wystarczające, aby w przyszłości zapobiec podobnym sytuacjom, a równocześnie nie będą niosły dla Pani konieczności zwiększonego zaangażowania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 minus IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl