Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obowiązki informacyjne agencji zatrudnienia

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 04.09.2014

Agencje zatrudnienia, jako podmioty prowadzące działalność regulowaną, mają szczególne obowiązki informacyjne. Obowiązki te agencje muszą wypełniać zarówno wobec swoich klientów, jak i wobec marszałków województw sprawujących kontrolę nad ich działalnością.

Łukasz Drzewiecki

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Obowiązki informacyjne agencji zatrudnienia w stosunku do marszałków województw

 

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Prowadzenie agencji zatrudnienia jest działalnością regulowaną, nad którą nadzór sprawuje marszałek województwa właściwy dla siedziby agencji. Wiąże się to z obowiązkiem uzyskania decyzji o wpisie do rejestru agencji zatrudnienia oraz informowania marszałka o pewnych faktach, które zaistniały w związku wykonywaniem działalności przez agencję.

 

Zgodnie z art. 19e ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy1, agencja zatrudnienia ma obowiązek informowania marszałka województwa o:

1) każdej zmianie nazwy, a także o zmianach adresu zamieszkania lub siedziby, adresów pod którymi agencja prowadzi działalność (wraz z nazwą gminy i województwa) oraz numerów telefonów – w terminie 14 dni od dnia ich powstania,

2) zaprzestaniu działalności;

3) zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, o których mowa w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej2, w terminie 14 dni od dnia zawieszenia albo wznowienia wykonywania tej działalności.

 

Ponadto zgodnie z art. 19f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawiania marszałkowi województwa informacji o prowadzonej działalności – w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni – zawierającej w szczególności liczbę:

1) osób, które podjęły pracę za pośrednictwem agencji zatrudnienia według grup elementarnych zawodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, z podaniem państw zatrudnienia;

2) pracodawców oraz osób korzystających z usług doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego;

3) osób skierowanych przez agencję zatrudnienia do wykonywania pracy tymczasowej.

 

Obowiązki informacyjne agencji zatrudnienia wobec klientów

 

Agencje zatrudnienia mają obowiązki również wobec osób, które korzystają z ich usług, w szczególności osób poszukujących pracy. We wszelkich dokumentach, ogłoszeniach i ofertach agencja jest obowiązana umieszczać numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia, a ogłaszane oferty pracy do wykonywania pracy tymczasowej oznaczać jako „oferty pracy tymczasowej”.

 

Ponadto zgodnie z art. 19d ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przed skierowaniem osoby do pracy za granicą albo pracy tymczasowej, do podmiotu działającego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, agencje zatrudnienia są obowiązane do przekazania jej na piśmie informacji o kosztach, opłatach i innych należnościach związanych z kierowaniem do pracy oraz podjęciem i wykonywaniem pracy za granicą. Takie opłaty mogą być ewentualnie pobrane na pokrycie kosztów agencji poniesionych na:

a) dojazd i powrót osoby skierowanej,

b) wydanie wizy,

c) badania lekarskie,

d) tłumaczenia dokumentów.

 

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do osób kierowanych za granicę w celu nabywania umiejętności praktycznych, w formie odbycia praktyki absolwenckiej, praktyki lub stażu zawodowego – niebędących zatrudnieniem lub inną pracą zarobkową.

 

Należy zaznaczyć, że agencje zatrudnienia nie mogą pobierać od osób, które poszukują pracy, żadnych innych opłat niż te, które przeznaczone będą na pokrycie ww. kosztów.

 

_________________________________________

1ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.)

2ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.)Stan prawny obowiązujący na dzień 04.09.2014

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV minus II =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Forma prawna działalności agencji zatrudnienia

Obowiązujące przepisy nie nakładają na agencje zatrudnienia obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej w określonej formie prawnej, np. w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy spółki akcyjnej. Jednakże działalność prowadzona przez takie agencje jest działa
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »