Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obowiązki członka małej wspólnoty mieszkaniowej

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 14.04.2016

Jestem członkiem małej wspólnoty mieszkaniowej. Jeden z członków wspólnoty od wielu lat nie bierze udziału w pracach porządkowych wokół domu mieszkalnego. Żadne rozmowy nie skutkują zmianą zachowania. Jakie są możliwości nakłonienia członka wspólnoty do wykonywania obowiązków, jakie nakłada prawo o wspólnotach mieszkaniowych? Czy zdrowy, młody syn tego członka wspólnoty (wspólnie z nim mieszkający) nie powinien uczestniczyć w pracach porządkowych?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Mała wspólnota mieszkaniowa jest wspólnotą tylko z nazwy, gdyż nie ma żadnej formy organizacyjnej. W takiej wspólnocie nie ma zarządu, uchwał i całej procedury ich podejmowania i zaskarżania.

 

W takich wspólnotach do zarządu nieruchomością wspólną stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności zawarte w Kodeksie cywilnym (K.c.) i w Kodeksie postępowania cywilnego (K.p.c.). Członkowie małej wspólnoty mogą zawrzeć umowę, w której określą odmiennie zasady zarządu (tzw. zarząd umowny). Dopiero w braku tej umowy konieczne będzie stosowanie przepisów o współwłasności.

 

Podstawową zasadą obowiązującą w małych wspólnotach mieszkaniowych rządzących się według przepisów K.c. i K.p.c. jest zarząd własny współwłaścicieli. Każdy z nich jest bowiem zobowiązany do współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną. Często w praktyce zdarza się, że tylko jeden bądź niektórzy członkowie wspólnoty uczestniczą w zarządzie. Nie ma przy tym obowiązku zawierania w tej sprawie umowy czy podejmowania uchwały. Wystarczająca jest tzw. milcząca zgoda pozostałych właścicieli lokali.

 

Przepisy prawa nie regulują sposobu, w jaki należy określić sposoby wykonywania prac na terenie objętym współwłasnością.

 

Zgodnie z art. 207 „pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną”.

 

Wydatki, o których mowa w art. 207, są związane z rzeczą wspólną, jeżeli potrzeba ich poniesienia wynika z normalnej eksploatacji i zasad prawidłowej gospodarki. Należą tu zarówno wydatki konieczne, jak i użyteczne, chyba że te ostatnie służą tylko dla wygody jednego lub kilku współwłaścicieli i zostały poniesione tylko w jego (ich) interesie. Jednakże inwestycje (nakłady) podnoszące wartość rzeczy i mające zwiększyć osiągane z niej pożytki i przychody należą z reguły do wydatków, które obciążają wszystkich współwłaścicieli stosownie do wielkości ich udziałów, chociażby nie były niezbędne. Jeżeli zostały poniesione przez wszystkich współwłaścicieli, to nie może to pozostać bez wpływu na rozliczenie z pożytków i przychodów.

 

Możecie więc Państwo sądownie dochodzić zwrotu nakładów na nieruchomość wspólną po ich dokonaniu.

 

Najlepiej jednak sądownie ustanowić zarząd, określić składki miesięczne na utrzymanie nieruchomości, i w ten sposób zmotywować współwłaściciela do współuczestniczenia w nakładach i pracach. Niestety syna nie zmusi Pan w żaden sposób do niczego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV + I =

»Podobne materiały

Zwrot kwot wpłaconych na fundusz remontowy przez poprzedniego właściciela mieszkania

Poprzedni właściciel mojego mieszkania (klatka A domu) wpłacił zaliczkę na remont dachu. Z uwagi na niewyrażenie zgody na remont przez właścicieli z klatki B dach zrobiono tylko nad klatką A. Kupiłem mieszkanie, kiedy dach był już wyremontowany. Po roku na moje konto FR wpłynęła kwota zwrotu wpłacon

 

Odmowa wglądu w dokumenty wspólnoty pełnomocnikowi właściciela

Jestem pełnomocnikiem właściciela mieszkania upoważnionym do głosowania i w związku z tym prokurent wspólnoty mieszkaniowej (tak samo jak zarząd tej wspólnoty) odmawia mi wglądu do dokumentów wspólnoty. Czy to zgodne z prawem?

 

Ogródek przydomowy we wspólnocie

Mam zamiar kupić mieszkanie wraz z prawem wyłącznego korzystania do przynależnego do niego ogródka przydomowego (ogródek jest na mapie osiedla). Czy ogródek ten stanowi część wspólną terenu wspólnoty? Czy będę go mogła zagospodarować po swojemu?

 

Zalanie mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej

Z powodu złego stanu technicznego dachu doszło do zalania mojego mieszkania (ostatnie piętro bloku należącego do wspólnoty mieszkaniowej). Zarządca wspólnoty podpisał z firmą ubezpieczeniową polisę z franszyzą redukcyjną wynoszącą 1000 zł. Ubezpieczyciel wycenił straty w moim mieszkaniu na 1200 zł,

 

Czy wspólnota mieszkaniowa może zawrzeć umowę dzierżawy?

Jesteśmy wspólnotą mieszkaniową posiadającą tytuł prawny do działki znajdującej się bezpośrednio pod budynkiem, a teren przyległy pozostaje nadal terenem stanowiącym własność gminy. Gmina wymusza na wspólnotach zawarcie umów dzierżawy, ale my uważamy, że byłoby to wykroczeniem poza ustawowo określon

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »