.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obowiązek wykupienia OC najpóźniej w dniu rejestracji

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 20.12.2016

5 lutego tego roku kupiłem auto z Niemiec. Rejestrację zleciłem firmie, która się takimi sprawami trudni. Ku mojemu zdumieniu, z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego otrzymałem teraz wezwanie do zapłaty kary w wysokości 1850 zł za brak OC. Data pierwszej rejestracji wpisana w dowodzie rejestracyjnym to 8 luty, natomiast data wydania dowodu 11 luty – tego dnia odebrałem dowód rejestracyjny od firmy, która rejestrowała auto. W tym samy dniu byłem w firmie ubezpieczeniowej i wszystkie daty na polisie to potwierdzają, oprócz daty ważności ochrony (od 12 lutego). UFG twierdzi, że auto nie miało OC w okresie od 8 do 12 lutego br. i stąd nałożona kara. Czy jest to zgodne z prawem? Proszę o pomoc!


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obowiązek wykupienia OC najpóźniej w dniu rejestracji

Fot. Fotolia

Opłata, której dotyczy zapytanie, została naliczona na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku.

 

Zgodnie z treścią art. 88 ust. 1 tej ustawy osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, jest obowiązana wnieść opłatę. Wysokość opłaty w 2016 roku w odniesieniu do samochodów osobowych – to równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym że w przypadku posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy nie spełnili obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, wysokość opłaty jest uzależniona od okresu pozostawania tego posiadacza bez ochrony ubezpieczeniowej w każdym roku kalendarzowym i wynosi 50% opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 – w przypadku gdy okres ten nie przekracza 14 dni.

 

Taką właśnie karę Panu naliczono – w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 1850 zł.

 

Przepis art. 29 ust. 1 pkt 1 tej ustawy stanowi, że posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego, z wyjątkiem pojazdów historycznych, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu.

 

Kluczowy dla ustalenia, czy na Panu ciążył obowiązek ubezpieczenia OC, jest właśnie cytowany przepis i to, czy najpierw pojazd zarejestrowano, czy najpierw go używano na polskich drogach. W tym sensie istotny jest stan auta, które Pan zakupił. Jak wnioskuję z Pańskiego opisu oraz skutków w postaci kary – zakupione auto było sprawne i samo wjechało w dniu 5 lutego na teren Polski. Pisząc „samo”, mam na myśli, że nie odbyło się to na lawecie i z tym faktem wiąże się ściśle moment, od kiedy należało ubezpieczyć auto. Gdyby auto było niesprawne, nie można by mówić bowiem, że 5 lutego wprowadzono je do ruchu.

 

W takiej sytuacji auto, o którym mowa, powinno być ubezpieczone nie od dnia rejestracji, bo ta miała miejsce później (w dacie 8 lutego br.), tylko od daty wprowadzenia auta do ruchu na terenie RP, czyli de facto od 5 lutego. Auto musi być bowiem ubezpieczone, zanim wjedzie na polską drogę publiczną. Chodzi przy tym o ubezpieczenie na terytorium Polski, więc polisa wystawiona przez niemieckiego ubezpieczyciela, jeśli taka była, jest niewystarczająca.

 

Może Pan spróbować skorzystać w tej sytuacji z możliwości, jakie daje statut Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 28 marca 2014 r. , a mianowicie może się zwrócić z wnioskiem o umorzenie tej opłaty. Fundusz, rozpatrując taki wniosek, uwzględnia w szczególności dochód uzyskiwany przez zobowiązanego oraz osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, stan majątkowy zobowiązanego (majątek ruchomy i nieruchomy), stan rodzinny, realne możliwości zatrudnienia w miejscu zamieszkania zobowiązanego, sytuację zdrowotną zobowiązanego i osób najbliższych, podejmowane przez zobowiązanego starania w celu spełnienia roszczenia oraz inne czynniki mające istotny wpływ na ocenę możliwości płatniczych zobowiązanego.

 

Jak mówi § 54 statutu, umorzenie może nastąpić w szczególności w przypadku:

 

1) zgonu zobowiązanego, który nie pozostawił żadnego majątku albo pozostawił majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów;

2) wykreślenia osoby prawnej z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należności, a odpowiedzialność z tytułu wierzytelności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) likwidacji jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;

4) wyjątkowo trudnej sytuacji majątkowej i materialnej zobowiązanego (zobowiązany nie posiada majątku lub wystarczających dochodów, z których możliwe jest dochodzenie wierzytelności), jak również w przypadku trudnej sytuacji życiowej, przez co rozumiana jest taka sytuacja zobowiązanego, w której jego stan rodzinny i zdrowotny oraz osób jemu najbliższych, pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, wskazuje, iż dochodzenie wierzytelności byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;

5) ustalenia, że z innych, uzasadnionych przyczyn nie jest wskazane dalsze dochodzenie wierzytelności, w szczególności, gdy potencjalne koszty windykacji wskazują na nieracjonalność dochodzenia wierzytelności.”

 

Udzielenie ulgi w spłacie opłaty lub świadczenia może nastąpić w szczególności w przypadku braku możliwości jednorazowego zaspokojenia wierzytelności lub okresowego braku możliwości rozpoczęcia jej spłaty, ze względu na wyjątkowo trudną sytuację materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuację życiową.

 

Jeśli spełnia Pan jedną z tych przesłanek, ale też z innych powodów zapłata jest dla Pana bardzo uciążliwa, może Pan spróbować starać się o umorzenie tej kary.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV plus 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton