.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obowiązek wydania faktur VAT

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 30.05.2014

Przedsiębiorcy będący podatnikami od towarów i usług mają obowiązek wystawienia faktury VAT, jeżeli ich kontrahentami są inni podatnicy VAT lub osoby prawne, które takimi podatnikami nie są. Ponadto faktury VAT należy wydawać również na żądanie konsumentów.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obowiązek a żądanie wydania faktury VAT

 

Zgodnie z art. 106b ustawy o podatku od towarów i usług1 przedsiębiorca będący podatnikiem VAT obowiązany jest co do zasady wystawić fakturę dokumentującą:

 

 1. dostawę towarów lub świadczenie usług dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową, niezależnie od tego kto jest kontrahentem podatnika;
 3. wpłacone na jego rzecz ewentualne przedpłaty.

 

Obowiązek wydania faktury nie istnieje natomiast w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku VAT oraz w przypadkach, gdy kontrahentem przedsiębiorcy jest konsument (z wyłączeniem wskazanej powyżej sprzedaży wysyłkowej). Jednakże w takich przypadkach fakturę trzeba wystawić, jeżeli nabywca zażąda tego w terminie 3 miesięcy, liczonym od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę, bądź otrzymano przedpłatę. Zastrzeżenie to nie dotyczy pewnych kategorii dostaw i usług, w szczególności:

 

 1. dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
 2. świadczenia usług:
  1. telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
  2. najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
  3. ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
  4. stałej obsługi prawnej i biurowej,
  5. dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.

 

Upływ wskazanego wyżej terminu oraz wystąpienie powyższych wyłączeń przedmiotowych nie oznacza, że nie można wystawić faktury na żądanie nabywcy. Jednakże w takim przypadku zależy to wyłącznie od dobrej woli przedsiębiorcy.

 

Termin do wystawienia faktury VAT

 

Fakturę wystawia się co do zasady nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Jednakże w niektórych przypadkach faktura może być wystawiona także później, przykładowo:

 

 1. do 30. dnia od dnia wykonania usług – w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych;
 2. do 60. dnia od dnia wydania towarów – w przypadku dostawy książek drukowanych (z wyłączeniem map i ulotek) oraz gazet, czasopism i magazynów drukowanych;
 3. z upływem terminu płatności – w przypadku dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, świadczenia usług telekomunikacyjnych, czy świadczenia usług stałej obsługi prawnej i biurowej.

 

Natomiast gdy faktura wystawiana jest na żądanie, to:

 

 1. jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę wystawia się ją nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę;
 2. jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę, wystawia się ją nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania.

 

Ponadto faktury nie mogą być co do zasady wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:

 

 1. dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;
 2. otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

 

 

 

 

___________________________________________

1 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 30.05.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • sześć plus dziewięć =

 

»Podobne materiały

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl