.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obowiązek uczęszczania na lekcje etyki lub religii

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 07.01.2011

Czy niepełnoletni licealista ma obowiązek uczęszczania na lekcje etyki lub religii?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zajęcia z religii organizowane są w przedszkolach i szkołach na zasadach i warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

 

Warto w tym miejscu przytoczyć treść § 1 powyższego rozporządzenia, zgodnie z którym:

 

1. „W publicznych przedszkolach organizuje się, w ramach planu zajęć przedszkolnych, naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych). W publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, zwanych dalej «szkołami», organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki:

 

  1. w szkołach podstawowych i gimnazjach – na życzenie rodziców (opiekunów prawnych),
  2. w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – na życzenie bądź rodziców (opiekunów prawnych), bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu religii i etyki decydują sami uczniowie.

 

2. Życzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wyrażane w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione”.

 

Zgodnie z powyższym przepisem w przypadku osób niepełnoletnich decyzję o uczęszczaniu na religię podejmują ich rodzice, zaś po ukończeniu 18 lat decyzja należy do samych zainteresowanych. Zgodnie ze stanem prawnym deklaracja uczestnictwa jest pozytywna, czyli jej złożenie jest konieczne, by uczestniczyć w tych zajęciach. W rzeczywistości jednak bardzo często w szkołach spotyka się praktykę stosowania oświadczeń negatywnych, czyli wymagania ich od osób, które nie chcą uczęszczać na ten przedmiot, lub zbierania ich od wszystkich. Rozporządzenie określa, że oświadczenie takie może być wyrażone w najprostszej formie i nie musi być odnawiane w kolejnych latach; może natomiast zostać zmienione, nic więc nie stoi na przeszkodzie, by dokonać tego w trakcie roku szkolnego, np. po osiągnięciu pełnoletniości.

 

Szkoła organizuje zajęcia z etyki, jeśli w ramach jednej klasy zgłosi się na nią nie mniej niż 7 uczniów. Jeśli wymóg ten nie zostanie spełniony, zajęcia powinny zostać zorganizowane w grupie międzyklasowej. Zasady składania oświadczeń o uczęszczaniu na nią są takie same jak w przypadku religii.

 

Z pytania wynika, że chodzi o ucznia niepełnoletniego – w związku z tym decyzję podejmują rodzice. Jeśli rodzice nie chcą, aby ich dziecko uczęszczało na lekcję religii, wówczas konieczne jest ich oświadczenie w tej kwestii – może być to oświadczenie w formie pisemnej.

 

Zgodnie z § 1 ust. 2 powołanego wcześniej rozporządzenia, wola taka jest wyrażana w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.

 

Co do etyki, to szkoła ma obowiązek zorganizowania takich zajęć, jeśli taką chęć wyrażą rodzice uczniów bądź sami uczniowie.

 

Zgodnie natomiast z § 3 ust. 3 przedmiotowego rozporządzenia szkoła jest obowiązana zapewnić w czasie trwania lekcji religii lub etyki opiekę lub zajęcia wychowawcze uczniom, którzy nie korzystają z nauki religii lub etyki w szkole.

 

Z powyższego wynika, że uczeń nie ma obowiązku uczęszczać na lekcje religii ani na lekcje etyki.

 

Reasumując, zgodnie ze stanem prawnym na wrzesień 2010 r. uczniowie mają do wyboru etykę lub religię; udział w tych zajęciach nie jest jednak obowiązkowy, mogą nie chodzić na żadne z tych zajęć.

 

Konieczne jednak będzie tutaj stosowne oświadczenie rodziców niepełnoletniego ucznia. Szkoła nie może zmusić takiego ucznia do uczestniczenia w zajęciach religii lub etyki, szkoła jest natomiast zobowiązana do zapewnienia takiemu uczniowi zajęć wychowawczych w czasie trwania lekcji religii lub etyki.

 

Na koniec dodam, ze od pewnego czasu Ministerstwo Edukacji Narodowej nosi się z zamiarem zmiany przepisów w ten sposób, że uczniowie obowiązkowo chodzili na religię lub etykę w przeciwieństwie do obecnego stanu prawnego, gdzie mogą wybrać między tymi przedmiotami lub nie chodzić na żaden.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (11):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 - sześć =

08.09.2014

Witam, a co zrobić jak uczeń w 3 klasie zdecydował się chodzić na religię, a w I i II klasie nie uczęszczał?

Jack

11.10.2013

Można się z tym zgodzić, lecz szkoła musi mieć podstawy aby w tym czasie zagwarantować takiemu uczniowi opiekę o ile takie lekcje odbywają się w środku dnia lekcyjnego.

kaziu

13.01.2013

WSO musi być zgodny z zarządzeniem MEN, jeżeli tak nie jest, jest dokumentem nadającym się do kosza. Rodzic nie musi pisać żadnych oświadczeń, że jego dziecko nie będzie chodziło na lekcję religii. Jest to niezgodne z Konstytucją RP. Chodzenie bądź nie chodzenie na lekcje religii nie jest żadną deklaracją wiary. Wystarczy, że rodzic poinformuje grzecznie wychowawcę o tym, że jego dziecko nie będzie korzystało z nauczania religii na terenie szkoły.

gość

30.11.2012

Użytkowniku "Ksiądz", kłamiesz: powyżej jest jasno napisane, iż to w przypadku chęci nauczania religii, rodzic pisze oświadczenie - z założenia więc nikt nie chce chodzić, chyba że wyrazi inną wolę. Jak jest w praktyce – wszyscy wiemy. [wpis moderowany]

Jacek Wąsowicz

26.09.2012

Rozporządzenia mówią jasno: niepełnoletni: rodzice - nawet ustnie - wyrażają zgodę, by ich dziecko uczęszczało na religię - wtedy dla ucznia są to zajęcia obowiązkowe. Jeśli Rodzic nie wyraża zgody, by jego dziecko uczęszczało na religię, wtedy musi napisać oświadczenie. Gdy w danej szkole zbierze się min. 7 uczniów, którzy nie uczęszczają na religię - szkoła ma obowiązek zapewnić im zajęcia z etyki. Tylko proszę nie zapominać, że takie \"wypisanie\" ucznia z religii ma swoje konsekwencje w Kościele. Uznaje się to za \"wyparcie się wiary\" - choć nie radykalne.

Ksiądz

26.09.2012

Mój brat chodzi do II kl. gimn. i jest jedynym uczniem w szkole, który nie chce chodzić na religię więc pani dyrektor powiedziała, że w takim razie na lekcji religii będzie siedział z panią pedagog, a po zajęciach będzie miał etykę sam jeden będzie musiał zostawać i będzie miał etykę... absurd. Czy to zgodne z prawem?

Nicol

25.09.2012

Jeśli w WSO jest taki zapis... to WSO jest niezgodne z prawem. Należy ten fakt zgłosić w pierwszej kolejności do kuratorium.

Rob

05.09.2012

"jeśli w WSO jest zapis o obowiązku dokonania wyboru, to uczeń ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach z religii lub etyki:)"
Nie ma takiego obowiązku. Jeśli uczeń nie chce chodzić na etykę ani na religię to szkoła nie ma prawa mu nakazać. Nie ma też prawa stawiać kreski w miejscu "religia" jeśli w szkole nie ma etyki.

Maura

06.02.2012

Panie Łukaszu dlaczego po fragmencie o pozytywnej deklaracji w dalszej części pisze Pan o oświadczeniu rodziców dotyczącym nieuczęszczania na religię/etykę?
Wg rozporządzenia rodzice muszą złożyć oświadczenie jeśli CHCĄ aby dziecko uczestniczyło w lekcja nie zaś jeśli NIE CHCĄ.

Kamyk

25.04.2011

WSO nie uprawnia do tego typu działań

miulka

11.04.2011

jeśli w WSO jest zapis o obowiązku dokonania wyboru, to uczeń ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach z religii lub etyki:)

Pablo

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »