Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obowiązek rejestracji „telefonów na kartę”

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 02.08.2016

Obowiązek rejestracji „telefonów na kartę” , czyli nowe prawo telekomunikacyjne, obowiązujące od dnia 25 lipca 2016 roku, wprowadza rygorystyczne zasady korzystania z telekomunikacyjnych usług przedpłaconych, w szczególności z „telefonów na kartę”. Do korzystania z tych usług wymagana jest bowiem rejestracja abonenta.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dnia 25 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy o działaniach antyterrorystycznych1 (zwanej dalej „ustawą”), która, nowelizując Prawo telekomunikacyjne2, wprowadza do polskiego prawa m.in. obowiązek rejestrowania abonentów telekomunikacyjnych usług przedpłaconych, czyli w szczególności tzw. „telefonów na kartę”.

 

Zgodnie z dodanym do ustawy – Prawo telekomunikacyjne art. 60b ust. 1 abonent, z wyłączeniem abonenta korzystającego z publicznie dostępnych usług telefonicznych świadczonych za pomocą aparatu publicznego lub przez wybranie numeru dostępu do sieci dostawcy usług oraz abonenta usług przedpłaconych polegających na rozpowszechnianiu lub rozprowadzaniu programów telewizyjnych drogą naziemną, kablową lub satelitarną, podaje dostawcy usług następujące dane:

 

 1. w przypadku abonenta będącego osobą fizyczną:
  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL, jeżeli go posiada, albo nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej – numer paszportu lub karty pobytu;
 2. w przypadku abonenta niebędącego osobą fizyczną:
  • nazwę,
  • numer identyfikacyjny REGON lub NIP lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej, lub innym właściwym rejestrze.

 

Zgodnie z art. 60b ust. 3 Prawa telekomunikacyjnego – niezależnie od tego czy umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta została pisemnie czy elektronicznie, dostawca może rozpocząć świadczenie usług telekomunikacyjnych dopiero po potwierdzeniu autentyczności danych podanych przez abonenta.

 

Obowiązek rejestracji „telefonów na kartę” dotyczy kart pre-paid, które zostały zakupione w dniu wejścia w życie ustawy i po tym dniu. Rejestracji „telefonów na kartę” będą musieli dokonać również abonenci, którzy korzystanie z przedpłaconych usług telekomunikacyjnych rozpoczęli przed dniem wejściem w życie ustawy. Ustawodawca przewidział jednak na wypełnienie obowiązku rejestracji „telefonów na kartę” dość długi termin. Każdy abonent będzie musiał tego dokonać do dnia 1 lutego 2017 r. Niedokonanie rejestracji w tym czasie skutkować będzie wyłączeniem niezarejestrowanych kart SIM.

 

 

 

 

______________________________

1 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 904, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 02.08.2016


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 5 + dziewięć =

 

»Podobne materiały

Opłata za wydanie billingu

Za wydanie billingu, czyli szczegółowego wykazu usług telekomunikacyjnych świadczonych w danym okresie rozliczeniowym, usługodawca może pobierać opłatę. Opłata ta podlega jednak zwrotowi w przypadku uwzględnienia reklamacji usługi.

 

Zasady odliczania wydatków na nabycie nowych technologii

Autor omawia zasady odliczania wydatków na nabycie nowych technologii w podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »