Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obowiązek kas fiskalnych

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 21.11.2012

Od 1,5 roku prowadzę działalność gospodarczą, jestem zwolniony z VAT. Udzielam korepetycji osobom prywatnym oraz sprzedaję przez Internet pliki zawierające opracowania oraz abonament na dostęp do płatnych części serwisu internetowego. Płatność odbywa się przez DotPay. Czy dotyczy mnie tzw. obowiązek kas fiskalnych? Zarabiam ok. 6 tys. zł miesięcznie.

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Podatnicy podatku od towarów i usług dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są co do zasady obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, wynika to wprost z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z dnia 30 lipca 2010 r.) określa zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwanego dalej „ewidencjonowaniem”, oraz warunki korzystania ze zwolnienia od tzw. obowiązku kas fiskalnych.

 

Przywołane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących stanowi, że zwolnienie podatników, u których kwota obrotu z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 000 zł, traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40 000 zł z działalności.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Ponad powyższe zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania („obowiązku kas fiskalnych”) do dnia 31 grudnia 2012 r. – sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. W załączniku tym, w poz 29 ustawodawca zwalnia z obowiązku ewidencjonowania grupowane jako ex 85 według PKWiU 2008 „Usługi w zakresie edukacji – z wyłączeniem:

 

  1. usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0),
  2. usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0).

 

Usługi zakresie pozaszkolnych form edukacji oprócz wyżej wymienionych, w tym tzw. korepetycje, korzystają zatem ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, czyli obowiązku kas fiskalnych.

 

Mniej jednoznaczne są przepisy w zakresie sprzedaży „przez Internet plików zawierających opracowania oraz abonamentu na dostęp do płatnych części serwisu internetowego”, jak się domyślam, świadczy Pan usługę (a nie sprzedaje prawa majątkowe).

 

Doktryna wskazuje podobnie, m.in. A. Bartosiewicz słusznie analizuje:

 

„Zgodnie z przepisami podatkowymi sprzedaż e-booków traktuje się jak świadczenie usług. Są to usługi świadczone elektronicznie.

 

Zgodnie z art. 2 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) – dalej u.p.t.u., pod pojęciem usług elektronicznych rozumie się przez to usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w art. 7 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L, Nr 77, s. 1) – dalej r.w.u.

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 r.w.u. do «usług świadczonych drogą elektroniczną», o których mowa w Dyrektywie 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z dnia 11 grudnia 2006 r., s. 1, z późn. zm.), należą usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie – ze względu na ich charakter – jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe. W art. 7 ust. 2 lit. f) r.w.u. wskazuje się, że są to w szczególności usługi wyszczególnione w załączniku I do r.w.u. W załączniku tym zaś wskazuje się, że usługi elektroniczne to m.in. zawartość książek w formie cyfrowej i innych publikacji elektronicznych. Tak więc sprzedaż e–booków to świadczenie usług elektronicznych”.

 

Z obowiązku ewidencjonowania zwalnia się, zgodnie z pozycją 37 wymienionego załącznika do rozporządzenia, świadczenie usług, za które „zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła”.

 

Moim zdaniem korzystanie z usług DotPay nie uniemożliwia korzystania z wymienionego zwolnienia – to Pan jest sprzedawcą, a nie DotPay – zapłata następuje za pośrednictwem banku (DotPay zapewne przelewa Panu środki pieniężne na Pana rachunek bankowy) i, o ile mi wiadomo, eksport informacji z konta DotPay pozwala na połączenie konkretnej zapłaty z konkretną sprzedażą.

 

Podobnie wskazuje m.in. R. Kowalski: „gdyby więc zapłata była dokonana na rachunek DotPay a następnie przekazana na rachunek sprzedawcy wraz z niezbędnymi informacjami, wówczas zwolnienie może być zastosowane (z zastrzeżeniem przypisów)” (Vademecum Doradcy Podatkowego, 62104).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć plus 2 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Czy lekarz ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej w gabinecie lekarskim?

Jestem lekarzem, prowadzę prywatny gabinet (nie NZOZ), w którym udzielam porad między innymi z zakresu medycyny pracy. Świadczenia te, czyli badania profilaktyczne, są finansowane przez pracodawcę pacjenta, któremu to pracodawcy wystawiam rachunki (nie jestem płatnikiem VAT). Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów, a mój całoroczny przychód nie przekracza 40 000 zł. Czy muszę posiadać kasę fiskalną?

Od jakiego momentu należy posiadać kasę fiskalną?

Mam działalność gospodarczą razem z kolegą (gabinet weterynaryjny, SC). Do końca roku 2010 r. byliśmy ustawowo zwolnieni z posiadania kasy. Pod koniec roku przekroczyliśmy pułap 40 000 zł przychodu (jesteśmy podatnikami ryczałtu ewid.). Proszę mi powiedzieć: od jakiego momentu mam mieć kasę fiskalną (ustawowo od 1.01.2011 r. usługi weterynaryjne zostały zwolnione z przywileju) – czy od momentu przekroczenia limitu, czy od momentu przekroczenia limitu liczonego od początku roku?

Konkurs dla klientów prowadzony przez firmę korzystającą ze zwolnienia podmiotowego

Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą związaną z marketingiem sieciowym (sprzedaż produktów głównie przez internet). Nie płacę podatku VAT ani nie prowadzę kasy fiskalnej (ze względu na zbyt niskie obroty), prowadzę księgę przychodów i rozchodów. Ostatnio organizuję konkursy dla klientów, w których otrzymują oni produkty do degustacji. Przed rozpoczęciem udziału w zawodach uczestnicy podpisują regulamin i opłacają uczestnictwo. Zwycięzcy otrzymują nagrody: produkty i/lub gotówkę (wartość poniżej 760 PLN). W jaki sposób wypłacenie tych nagród zarejestrować w KPiR: ze znakiem minus w pozycji „pozostałe przychody” – tam gdzie rejestruję wpłaty uczestników, czy w pozycji „pozostałe wydatki”? Czy właściwym dokumentem rejestrującym wypłatę nagród będzie ich lista opatrzona podpisami nagrodzonych uczestników? Czy sprzedając przez internet (wpłaty za produkty udokumentowane na wyciągu bankowym) i dodatkowo w kontakcie bezpośrednim z zapłatami gotówkowymi, muszę zakupić kasę fiskalną? Czy działalność związana z konkursem, w której ramach przedstawiam klientom zalety proponowanych produktów itp., nie będzie potraktowana jako doradztwo (w związku z czym musiałabym zacząć płacić VAT)? Czy trzeba zaktualizować główną formę działalności we wpisie do ewidencji gospodarczej, GUS i NIP, jeśli  moje przychody będą związane głównie z wpłatami bezpośrednimi?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »