Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obowiązek dołączenia do pozwu w postępowaniu gospodarczym odpisu reklamacji lub wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 20.02.2009

Autor omawia obowiązki formalne, jakie ciążą na powodzie w postępowaniu gospodarczym. Jeśli przedsiębiorca drogą sądową chce dochodzić od dłużnika należnych mu roszczeń, nie może zapomnieć o takich wymogach proceduralnych jak dołączenie odpisu reklamacji czy wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania. Czy faktura jest takim dokumentem? – odpowiedź na to pytanie i na wiele innych znajdą Państwo w tekście.

Łukasz Poczyński

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zanim przedsiębiorca zdecyduje się złożyć pozew przeciwko drugiemu przedsiębiorcy, powinien zwrócić uwagę na treść art. 47912 § 2 i 3 Kodeksu postępowania cywilnego. Ustawodawca wprowadził ten przepis niejako w celu skłonienia przedsiębiorców do polubownego rozwiązywania zaistniałego między nimi sporu, bez potrzeby angażowana od razu organów sądowych.

 

Zgodnie z nim powód powinien dołączyć do pozwu odpis reklamacji lub wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania wraz z dowodem doręczenia albo wysłania go pozwanemu przesyłką poleconą oraz odpisy pism świadczących o próbie wyjaśnienia spornych kwestii w drodze rokowań. W razie niezłożenia odpisu wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania lub reklamacji wraz z dowodem doręczenia albo wysłania go pozwanemu przesyłką poleconą, stosuje się przepis art. 4798a K.p.c.

 

Jak wynika z powyższego, w postępowaniu gospodarczym pozew – oprócz ogólnych warunków formalnych przewidzianych w art. 126 § 1 oraz 187 § 1 K.p.c. – powinien spełniać także warunki z art. 47912 § 2 K.p.c. Do pozwu powód powinien więc dołączyć:

 

  1. odpis wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania, lub
  2. odpis reklamacji,
  3. odpisy pism świadczących o próbie wyjaśnienia spornych kwestii w drodze rokowań.

 

Co istotne, odpisy dwóch pierwszych pism wyszczególnionych powyżej powinny być złożone wraz z dowodem doręczenia albo wysłania pozwanemu przesyłką poleconą.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

W praktyce najczęściej spotykamy się z wezwaniem do dobrowolnego spełnienia żądania w postaci wezwania kontrahenta do zapłaty, dlatego warto przyjrzeć się temu zagadnieniu bliżej. Przepisy nie precyzują, jak ma wyglądać takie wezwanie. Wezwanie do zapłaty może być zatem dokonane w dowolny sposób, także ustnie, byleby wynikała z niego wola wierzyciela otrzymania należnego od dłużnika świadczenia (orzeczenie Sądu Najwyższego z 22.11.1972 r., III CRN 2/72). Przepis art. 47912 § 2 K.p.c. mówi jednak wyraźnie o odpisie, wydaje się więc, że jedyną możliwą formą wezwania będzie w tej sytuacji jednak forma pisemna. Wezwanie takie powinno dokładnie określać:

 

  1. osobę wierzyciela oraz dłużnika,
  2. stosunek prawny leżący u podstawy żądania,
  3. rodzaj świadczenia, jakie ma być spełnione (jego wysokość, zakres),
  4. termin do wykonania tego świadczenia, jeżeli wcześniej nie był on ustalony.

 

Należy też zaznaczyć w wezwaniu, że w przypadku kiedy dłużnik nie zastosuje się do niego, sprawa zostanie skierowana na drogę sądową. Warto dodać, że w określonych wypadkach nawet sama faktura może być traktowana jako wezwanie do zapłaty. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 19.05.1992 r. (III CZP 56/92 OSNC 1992) doręczenie dłużnikowi dokumentu rozliczeniowego (faktury) jest wezwaniem go do spełnienia świadczenia pieniężnego wówczas, gdy zawarto w nim stosowną wzmiankę co do sposobu i czasu zapłaty. Z kolei w wyroku z dnia 23.10. 2001 r. (I CKN 323/99 OSNC 2001) Sąd Najwyższy stwierdził, że faktura, w której określony został termin jej płatności, sporządzona przez pracownika wierzyciela, do którego obowiązków należało dokonywanie takich czynności, jest wezwaniem do zapłaty w rozumieniu art. 455 Kodeksu cywilnego.

 

Na koniec warto jeszcze omówić konsekwencje, jakie może ponieść wierzyciel, jeśli do jego pozwu nie zostaną dołączone wymagane dokumenty.

 

Jeśli zatem powód nie załączy do pozwu odpisu wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania lub reklamacji wraz z dowodem doręczenia albo wysłania go pozwanemu przesyłką poleconą, wówczas zastosowanie znajdzie art. 4798a K.p.c. Zgodnie z tym przepisem pozew zostanie zwrócony powodowi bez wzywania do jego poprawienia lub uzupełnienia. Zarządzenie o zwrocie pozwu powinno zawierać wskazanie braków, jakimi był on dotknięty. Przedsiębiorca może je uzupełnić w terminie tygodniowym liczonym od dnia doręczenia mu zarządzenia o zwrocie pozwu. Jeśli mu się to uda i pozew nie będzie dotknięty innymi brakami, wówczas wywołuje on skutek od daty pierwotnego wniesienia. W praktyce może to okazać się bardzo ważne np. w sytuacji, gdy pozew został wniesiony do sądu tuż przed upływem okresu przedawnienia.

 

Powód, który nie zastosuje się do normy art. 47912 § 2 K.p.c., musi się też liczyć z przykrymi konsekwencjami finansowymi. Otóż zgodnie z art. 47912 § 4 K.p.c, niezależnie od wyniku sprawy, sąd może obciążyć kosztami procesu w całości lub w części tę stronę, która przez zaniechanie czynności wymienionych w § 2 art. 47912 przyczyniła się do zbędnego wytoczenia sprawy lub wadliwego określenia jej zakresu. Warto więc pamiętać o załączeniu wymaganych dokumentów do pozwu w postępowaniu gospodarczym, bo przyspieszy to niewątpliwie całe postępowanie i pozwoli uniknąć przykrych konsekwencji.Stan prawny obowiązujący na dzień 20.02.2009

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero plus cztery =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »